sorteringsplicht
Compliance07 oktober, 2021

Sorteringsplicht voor organisch-biologisch afval voor bedrijven

Sinds 1 januari 2021 werd de sorteerplicht voor grotere bedrijven in Vlaanderen uitgebreid. Vanaf dan moet ook het organisch en biologisch afval (keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval) afzonderlijk worden gesorteerd in een apart afvalrecipiënt.

De selectieve inzameling van organisch-biologisch afval gebeurt in twee fases.

Fase 1

Sinds 1 januari 2021 geldt de nieuwe sorteerverplichting voor:

1. bedrijven waar regelmatig en minstens eenmaal per week warme maaltijden worden geserveerd of bereid:

  • onderwijsinstellingen met meer dan 300 leerlingen;
  • ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen met meer dan 25 erkende bedden;
  • woonzorgcentra met een erkende capaciteit van meer dan 30 bedden;
  • penitentiaire inrichtingen;
  • kazernes van de strijdmachten met meer dan 100 werknemers;
  • bedrijven en instellingen met meer dan 100 werknemers;
  • restaurants, brasserieën en hotels met meer dan 50 maaltijden per dag;
  • feestzalen en polyvalente zalen met een capaciteit van meer dan 250 zitplaatsen;
  • cateringbedrijven.

2. super - en hypermarkten met een netto verkoopoppervlakte van minstens 400 vierkante meter.

Fase 2:Huishoudens en kleine bedrijven

Vanaf 31 december 2023 mogen ook huishoudens en kleine bedrijven hun keukenafval, etensresten en voedingswaren niet meer bij het restafval gooien.
Er werd gekozen voor een gefaseerde uitrol omdat de overstap voor grotere bedrijven als gevolg van schaalvoordelen logistiek efficiënter te organiseren is.

Auteur: Katrien Bortier

Zie ook eerder bericht op senTRAL, online tool voor alle HSE informatie, ook voor milieucoöordinatoren.

Extra informatie: VLAREMA (art. 4.3.2) - BRON: OVAM

HSE

senTRAL

Alles over milieu, veiligheid en welzijn op het werk
Meer diepgaande info vindt u op senTRAL. Ontdek de mogelijkheden en voordelen voor u en uw bedrijf.
Back To Top