Regulatory Change Management
Compliance04 september, 2020

ISO 45001: welke veranderingen integreren in Management of Change?

Management of change (MOC), Control of Change (COC) of veranderingsmanagement krijgt meer en meer aandacht in elke bedrijfsorganisatie. Ook in ISO 45001 is er een aparte paragraaf 8.1.3 over management van wijzigingen, voorzien. In de praktijk blijkt dat management of change niet altijd voldoende aan bod komt in het V&G-managementsysteem van organisaties.

Waarom management of change?

Elke bedrijfsorganisatie is permanent in transitie: digitalisering, complexer wordende samenwerkingsverbanden en projecten, grotere risico’s, veranderingen in de arbeidsmarkt (veroudering van het werknemersbestand, minder langdurige dienstverbanden, verlies aan vakmanschap, verhoogde werkdruk, langdurige verplaatsingen, enz.) en het meer beroep doen op contractorarbeid en onderaanneming (in vele gevallen (buitenlandse) ondernemingen).

Deze veranderingen vragen meer inspanningen aan de moderne bedrijfsorganisaties. Ook op veiligheids- en gezondheidsgebied vragen de hiervoor vermelde wijzigingen in de context waarbinnen organisaties werken, andere benaderingen. 

Twee belangrijke wijzigingen in het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de toekomst zijn:

 • de ketenbenadering: het verschuiven van de aandacht van interne veiligheid en gezondheid van de eigen werknemers naar een meer externe gerichtheid over de ganse keten, is nodig. In de keten zal veiligheid en gezondheid bespreekbaar moeten worden gemaakt, van leveranciers naar contractors/onderaannemers, en zal veiligheidscultuur een kernconcept worden;
 • de mensgerichtheid: het verschuiven van de aandacht van meer harde technische veiligheids- en gezondheidsaspecten naar meer zachte menselijke aspecten zoals veilig gedrag, veiligheidscultuur, bewustzijn van de persoonlijke bijdrage aan veiligheid en gezondheid, betrokkenheid, competentieontwikkeling en bereidheid tot leren en/of het hebben van een positieve attitude.

Over welke veranderingen gaat het?

ISO 45001 is duidelijk over welke veranderingen het gaat:

 • veranderingen in de context en veranderingen in de noden en verwachtingen van de belanghebbende partijen;
 • veranderingen in de wetgeving;
 • veranderingen in de technologieën, gebruikte arbeidsmiddelen, gebruikte (gevaarlijke) stoffen;
 • veranderingen in de kennis en in de kennis over risico’s en gevaren in het bijzonder;
 • veranderingen in producten, diensten en processen, waaronder:
 • nieuwe arbeidsplaatsen;
 • nieuwe arbeidsorganisatie;
 • andere arbeidsomstandigheden;
 • andere arbeidsmiddelen;
 • wijzigingen in de personeelsbezetting.

Deze wijzigingen mogen geen negatieve invloed hebben op de goede werking van het V&G-managementsysteem. Het management van wijzigingen volgens 8.1.3 heeft betrekking op wijzigingen die een invloed hebben op verschillende processen zoals personeel (nieuw organisatiestructuur, nieuwe functies en functiebeschrijvingen, bijkomende V&G-opleidingen, enz.), onderhoud, aankoop, andere PBM’s, aanpassing van veiligheidsinstructies, enz.  Dergelijke wijzigingen dienen planmatig te worden aangepakt.

Auteur: Jan Dillen, senTRAL
HSE

HSE Newsletter

Het recentste nieuws gratis in uw mailbox.
Back To Top