Werknemers hebben een zakelijke bijeenkomst op kantoor over Change Management
Compliance07 maart, 2022

Management of change bij ISO 45001: 10 tips

Management of change (MOC), Control of Change (COC) of veranderingsmanagement krijgt meer en meer aandacht. Ook ISO 45001 voorziet een aparte paragraaf 8.1.3 over management van wijzigingen. Lees meer over management of change bij iso 45001 en ontdek de infographic met 10 tips aan het eind van dit artikel.

Waarom management of change bij ISO 45001?

Elke bedrijfsorganisatie is permanent in transitie, denk aan:

Die veranderingen vragen om inspanningen aan de moderne bedrijfsorganisaties en om management of change. Ook op veiligheids- en gezondheidsgebied. Twee belangrijke verschuivingen waar u rekening mee moet houden:

 • Ketenbenadering: de aandacht verschuift van interne veiligheid en gezondheid van de eigen werknemers naar een meer externe gerichtheid over de ganse keten. In de keten zal veiligheid en gezondheid bespreekbaar moeten worden gemaakt, van leveranciers naar contractors/onderaannemers, en wordt veiligheidscultuur een kernconcept.
 • Mensgerichtheid: de aandacht verschuift van meer harde technische veiligheids- en gezondheidsaspecten naar meer zachte menselijke aspecten zoals veilig gedrag, veiligheidscultuur, bewustzijn van de persoonlijke bijdrage aan veiligheid en gezondheid, betrokkenheid, competentieontwikkeling en bereidheid tot leren en/of het hebben van een positieve attitude.

Management of change iso 45001: over welke veranderingen gaat het?

ISO 45001 is duidelijk over welke veranderingen het gaat:

 • veranderingen in de context en veranderingen in de noden en verwachtingen van de belanghebbende partijen
 • veranderingen in de wetgeving
 • veranderingen in de technologieën, gebruikte arbeidsmiddelen, gebruikte (gevaarlijke) stoffen
 • veranderingen in de kennis, in het bijzonder kennis van risico’s en gevaren
 • veranderingen in producten, diensten en processen, waaronder:
  • nieuwe arbeidsplaatsen
  • nieuwe arbeidsorganisatie
  • andere arbeidsomstandigheden
  • andere arbeidsmiddelen
  • wijzigingen in de personeelsbezetting

Deze wijzigingen mogen geen negatieve invloed hebben op de goede werking van het veiligheids- en gezondheids- (V&G) managementsysteem. U dient ze planmatig aan te pakken.

ISO 45001: management of change in de praktijk

Eén van de problemen die vaak voorkomt bij de invoering van een veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem in de organisatie, is dat de consultatie en participatie van de medewerkers ontbreekt of onvoldoende is uitgewerkt.

Waarom is consultatie en participatie belangrijk?

Werknemersparticipatie betekent dat niet-leidinggevende werknemers betrokken zijn bij het opzetten, beheren, evalueren en verbeteren van het V&G-managementsysteem. Alle werknemers in een organisatie moeten de mogelijkheid krijgen om deel te nemen, inclusief de werknemers van aannemers, onderaannemers en uitzendbureaus.

In een goed werkend V&G-managementsysteem worden alle niet-leidinggevende werknemers aangemoedigd om aan het managementsysteem deel te nemen, input te leveren en veiligheids- of gezondheidsproblemen te melden. Werknemers hebben toegang tot de informatie en training die zij nodig hebben. Ze hebben mogelijkheden om deel te nemen aan het ontwerp, de implementatie en de evaluatie van het managementsysteem. En ze hebben geen schrik om gestraft te worden als ze gevaren of (bijna)ongevallen melden (bijvoorbeeld omdat ongevalsonderzoeken gericht zijn op de schuld in plaats van de onderliggende oorzaken, of als het melden van ongevallen invloed heeft op de toekenning van premies of beloningen).

Lees ook over de DEPARIS-methode die medewerkersparticipatie stimuleert bij implementatie van iso 45001.

Een eerste stap in het proces van medezeggenschap en raadpleging van werknemers kan een vergadering zijn. De managers communiceren hun visie, waarden en betrokkenheid voor het opzetten van een V&G-managementsysteem volgens ISO 45001. Alle werknemers worden op de hoogte gebracht dat hun deelname nodig is, en zelfs een vereiste is van de norm.

Om participatie en consultatie te laten slagen, moet u uw werknemers ervan verzekeren dat hun inbreng en mening van belang is. Hou ook rekening met mogelijke taalbarrières, het niveau van opleiding en competenties.

Handige tips bij management of change ISO 45001

Wat zijn nu de problemen waar organisaties mee worstelen bij het invoeren van ISO 45001? U ziet hieronder de 10 voornaamste valkuilen waar uw organisatie waakzaam over moet zijn, telkens aangevuld met tips om die specifieke valkuil te vermijden.

iso45-valkuilen-en-tips

Een betrouwbare basis voor management of change in HSE? Zelf een GAP-analyse maken? Neem een gratis proefabonnement op senTRAL.

Bron: Jan Dillen & Marie-Francoise Gillis, senTRAL

Back To Top