pesten op het werk
Compliance22 februari, 2021

Daalt het aantal pestdossiers dankzij telewerk?

Men zou verwachten dat het wegvallen van fysieke contacten tussen collega’s tijdens deze pandemie een positieve impact heeft op het aantal conflict- en pestgevallen op de werkvloer. Jammer genoeg blijkt uit analyses van IDEWE dat dit niet zo is. Integendeel zelfs: de coronacrisis en bijhorende (lockdown)maatregelen blijken soms aanleiding te geven voor online-spanningen en -pestgedrag.

In oktober 2020 verscherpte de federale regering haar aanpak tegen de coronapandemie. Een van de maatregelen was toen de herinvoering van verplicht telewerk in bedrijven. Wie kan thuiswerken moet dit doen. Wie toch naar het werk gaat, moet een attest kunnen voorleggen dat hij of zij daar echt noodzakelijk is.

Maar dit ‘nieuwe normaal’ heeft vooralsnog weinig veranderd aan de cijfers van pesten op het werk.

De specialisten van de externe preventiedienst IDEWE behandelden in 2020 relatief gezien evenveel conflict- en pestdossiers als in 2019. Van het totaal aantal meldingen met betrekking tot het psychosociaal welbevinden op het werk telde IDEWE vorig jaar 39,6% conflictdossiers (tegenover 40% in 2019) en 14,9% pestdossiers (tegenover 14,8% in 2019). Pesten op het werk blijft dus een structureel fenomeen én een uitdaging om aan te pakken.

Klassieke en nieuwe pestvormen

De klassieke vormen van pestgedrag tussen collega’s (uitsluiting, het bewust achterhouden van informatie, geroddel, beledigingen, het uithalen van onaangename grappen…) worden aangevuld met nieuwe pestvormen. Zo stellen de IDEWE-adviseurs vast dat mensen soms hard aangepakt worden omdat ze andere waarden en normen hanteren rond de coronamaatregelen.

Bovendien ontstaan er in heel wat bedrijven en organisaties conflicten tussen collega’s die wel en niet mogen, of willen, telewerken. Hier komt de ‘telewerkparadox’ om de hoek kijken, met name het fenomeen dat telewerk voornamelijk een voorrecht was en blijft voor hoogopgeleide werknemers die een kantoorjob uitoefenen.

Andere verontrustende nieuwe pestvormen zijn het mijden van collega’s die terugkeren uit quarantaine, of conflicten tussen werknemers en leidinggevenden die extra controle uitoefenen.

Verontrustende trend: pesten via sociale media

De verplichte fysieke afstand tussen collega’s verhoogt de pestdrempel niet. Teams waarbinnen de verstandhouding tussen de medewerkers voorheen al niet optimaal was, raken door het telewerk nog verder versnipperd. Sommige werknemers maken van deze setting misbruik om als een ongeleid projectiel conflict- en pestgedrag te vertonen, al dan niet via sociale media. Whatsapp- of Teams-groepen kunnen uitgroeien tot ware broeihaarden van achterklap en geroddel.

Gelukkig blijkt ook dat hechte teams de coronacrisis aangewend hebben om de band tussen collega’s nog hechter en warmer te maken. Zij slagen erin om samen de vele uitdagingen succesvol aan te pakken.

De rol van leidinggevenden

Maar of het nu om uiteenrafelende teams gaat waar conflicten regelmatig de kop opsteken, of sterke teams met collega’s die elkaar steunen, in beide gevallen hebben leidinggevenden een cruciale rol als facilitator en inspirator om het welzijn en de spirit van werknemers naar een hoger niveau te tillen. Het is evident dat zij zelf het steeds het goede voorbeeld moeten geven (‘management by example’) en bovendien zeer alert moeten zijn om te anticiperen op potentiële conflicten, spanningen en pestgedrag. Duidelijke afspraken in een waterdicht telewerkbeleid – mee vormgegeven door de recente nieuwe cao nr. 149 rond telethuiswerk – kunnen hierbij ondersteuning bieden.

Auteur: Geert Van Cauwenberge

Bron:  IDEWE_pesten

Meer in senTRAL: Thematische fiche Pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (OSGW)
HSE

senTRAL

Alles over milieu, veiligheid en welzijn op het werk

Whitepaper

Gezonde medewerkers zijn uw grootste troef.
Voorkom burn-out!

Back To Top