Juridische technologie – toegevoegde waarde voor cliënten
Legal08 november, 2023

Juridische technologie – meer toegevoegde waarde voor cliënten

Cliënten verwachten steeds vaker dat hun advocaten over de technische kennis beschikken om hun weg te vinden in de complexe digitale wereld. Cliëntenverloop is nog steeds een van de grootste uitdagingen in de juridische sector en optimale inzet van technologie is een van de manieren waarop advocatenkantoren hun klantenservice en klanttevredenheid kunnen verbeteren en ervoor kunnen zorgen dat cliënten hen trouw blijven.

Juridische technologie in 2023

Een aanzienlijke meerderheid van de juridische professionals (91%) geeft aan het belangrijk te vinden om over technologie te beschikken waarmee juristen zich snel kunnen aanpassen aan veranderingen en toegang te hebben tot de nieuwste tools en technologie om hun productiviteit en werkprocessen te ondersteunen (91%). Zowel advocaten (85%) als bedrijfsjuristen (84%) verwachten dat ze meer gebruik gaan maken van technologie om de productiviteit te verhogen.

Juridische afdelingen binnen bedrijven zien het gebruik van technologie door een advocatenkantoor als een beoordelingscriterium, met als gevolg dat advocatenkantoren steeds meer investeren in technologie. Uit het rapport blijkt dat bijna de helft van de advocatenkantoren (46%) het gebruik van technologie om productiviteit en efficiëntie te verbeteren ziet als de belangrijkste factor om aan de eisen van cliënten te voldoen, maar ook om samenwerking en werkprocessen te verbeteren.

Ondanks een licht dalende trend – in 2023 begreep 85% van de ondervraagde juristen het belang van optimale inzet van technologie, vergeleken met 89% in 2022 – laat het rapport zien dat juridische professionals denken dat ze goed voorbereid zijn om technologie op de beste manier in te zetten.

Trage besluitvorming

Ook al zien juristen het belang en de voordelen van technologie in, toch zijn er nog hindernissen als het gaat om investeringen. Uit het rapport blijkt dat de belangrijkste hindernissen voor investeringen organisatorisch zijn (44%), omdat sommige bedrijven blijven vasthouden aan oude gewoonten, interne processen en trage besluitvorming.

Een andere hindernis voor het introduceren van technologie is gebrek aan kennis: ongeveer een derde van de juristen (36%) geeft aan dat ze simpelweg niet over de juiste vaardigheden, kennis of begrip van juridische technologie beschikken. Hierin is wel een verbetering te zien ten opzichte van 2022, toen 48% gebrek aan kennis noemde als hindernis voor technologische veranderingen.

Ondanks deze duidelijke hindernissen voor de invoering van technologie investeren de meeste advocatenkantoren en juridische afdelingen in op technologie gebaseerde processen en diensten. Een aanzienlijk aantal (75%) geeft aan dat ze klaar zijn om de benodigde strategische investeringen in technologie te doen, terwijl meer dan de helft van zowel de advocaten als bedrijfsjuristen (58%) van zowel advocatenkantoren als juridische afdelingen de komende jaren verwacht meer te investeren in technologie; dit is overigens een daling vergeleken met 2022 (64%).

Maar sommige deskundigen zijn nog steeds kritisch. “We hebben (nog) geen echte technische transformatie gezien. Nieuwe technologie zorgt pas voor een transformatie als het businessmodel van het bedrijf volledig gebruik van deze technologie ondersteunt”, aldus Richard Tromans, oprichter van Artificial Lawyer, een nieuwssite over innovaties in de juridische sector.

Wilt u het volledige rapport over technologie in de sector lezen? Download het Wolters Kluwer Future Ready Lawyer 2023 Rapport >>
Wolters Kluwer Future Ready Lawyer Rapport 2023
Het Future Ready Lawyer Rapport van Wolters Kluwer omarmt innovatie en veranderingen
Back To Top