Two colleagues looking at phones
Legal11 december, 2023

Een voorsprong op een cruciaal moment door samen te innoveren

In de advocatuur komen de huidige werkmethodes meer en meer onder druk te staan. Innovatieve technologieën, zoals (generatieve) AI, vragen advocatenkantoren om kritisch te kijken naar hoe ze hun werk organiseren. AI en specifiek generatieve AI zal legal research veranderen, daar moet je je als sector op voorbereiden. Wolters Kluwer wil daar graag als kennispartner bij ondersteunen. Wat is concreet de impact van (generatieve) AI op de manier van werken? En hoe kunnen wij een oplossing bieden voor de pijnpunten waar onze klanten tegenaan lopen? Dat gaan we in verschillende innovatietrajecten met zowel Nederlandse als Belgische klanten onderzoeken. Dat klanten hiervoor uit eigen beweging naar ons toekomen is een mooi teken dat zij Wolters Kluwer beschouwen als een toekomstbestendige strategische partner. Hoe pakken we dat aan?

Tom Verhoeven

Tom Verhoeven heeft meer 15 jaar ervaring op het vlak van digital transformation, product- en businessmodel innovation in corporate organisaties. In zijn huidige rol als Director of Portfolio Innovation is hij verantwoordelijk voor R&D strategy en operations voor het Legal & Regulatory product portfolio in de Benelux.

Tom Verhoeven

Bewezen methodes

Om in dit soort trajecten de behoeften van onze klanten zo goed mogelijk te begrijpen, maken we gebruik van methodes die zich in de innovatiewereld al hebben bewezen. In de eerste, uitgebreide exploratiefase gebruiken we het Double Diamond Model: een design thinking proces dat helpt om grip te krijgen op complexe vraagstukken. We doorlopen daarbij de vier stappen Problem explorationProblem validationSolution exploration en Solution validation.

De Double Diamond bestaat uit twee diamanten die elk symbool staan voor een proces van divergeren (breed verkennen en onderzoeken) en vervolgens convergeren (gericht keuzes maken en tot actie overgaan). De eerste diamant richt zich op een bepaalde problematiek, terwijl je met de tweede diamant mogelijke oplossingen uitwerkt, als antwoord op dit probleem. 

To fail fast...

Het is bij deze werkwijze belangrijk dat de klant elke stap valideert. Elke aanname en elke stap toetsen we met de toekomstige gebruikers. Dit is een iteratief en cyclisch proces, waarbij we kunnen bijsturen tot het goed zit. Dat betekent ook dat we soms een pas op de plaats maken en terug naar de tekentafel gaan om vervolgens twee stappen voorwaarts te kunnen zetten. To fail fast, to succeed even faster.

Dankzij de verschillende validatie-cycli hebben we een duidelijk zicht op de haalbaarheid, vermijd je verkeerde investeringen, en vergroot je de kans dat dit product aansluit bij de behoeften van de markt. Zo kunnen we nieuwe proposities ontwikkelen met een reële toegevoegde waarde, die haarfijn aansluiten bij wat een juridische professional nodig heeft. Pas na deze stappen beslissen we of een concept goed genoeg is om verder te ontwikkelen. In elke fase houden we vast aan de drie pijlers van succesvolle innovatie: desirablity, feasibility en viability.

In elke fase houden we vast aan de drie pijlers van succesvolle innovatie: desirablity, feasibility en viability.

What’s in it for the customer?

Deze innovatietrajecten bieden onze klanten een belangrijke voorsprong op een cruciaal moment. Door samen met onze klanten te experimenteren geven zij de oplossingen van morgen mee vorm, en zitten ze op de eerste rij om deze te testen. Want enkel door te experimenteren, kom je te weten uit welke hoek de grootste waarde van innovatieve oplossingen zal komen. Zo tillen we samen de ‘search for legal information en insights’ naar een hoger niveau.

De nieuwe mogelijkheden van innovatieve oplossingen

Dankzij innovatieve oplossingen, zoals (generatieve) AI, kunnen we vraagstukken oplossen waar we tot vandaag geen antwoord op hadden, bestaande tools verder verbeteren en nieuwe proposities lanceren. Op een moment dat niets nog lijkt vast te staan, creëert het een inspirerende wisselwerking tussen juristen, advocaten, onze contentspecialisten en productontwikkelaars. Misschien ontdekken we wel toepassingen waar niemand nog aan had gedacht.

Houd LinkedIn in de gaten, want ik geef er binnenkort een nieuwe update over.

Dankzij innovatieve oplossingen, zoals (generatieve) AI, kunnen we vraagstukken oplossen waar we tot vandaag geen antwoord op hadden.
Tom Verhoeven
Director Digital Product Innovation | Wolters Kluwer
Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Back To Top