Hoge klantverwachtingen accountants
Fiscaliteit & Accounting30 oktober, 2023

Actief in Tax & Finance? Welkom in de wereld van hoge verwachtingen

De tijd dat tax en finance professionals  zich rustig in hun kantoor terugtrokken om de financiële rapportering van hun klanten te verwerken, die is reeds lang voorbij. Bedrijven willen een raadgever die proactief met hen meedenkt. Een fiscaal en financieel expert die hun business begrijpt en hen mee helpt groeien. Klanten hebben op steeds hogere verwachtingen, en gaan ook steeds vaker zelf op zoek naar informatie. 

Iedereen accountant

Waar fiscale informatie vroeger enkel via professionele bronnen beschikbaar was, is er tegenwoordig over elk topic wel iets te vinden op het internet. En ook ChatGPT geeft zonder enige moeite een antwoord op complexe fiscale vraagstukken. Zo lijkt het toch. Want als het internet en generatieve AI één ding gemeen hebben, dan is het wel dat hun output niet altijd correct is.

Wanneer uw klant vandaag een kwestie met u bespreekt, heeft die meestal al even rondgekeken op het internet, en voor zichzelf een bepaalde visie opgebouwd. Maar deze visie strookt niet altijd met de feiten, zeker niet als ze gebaseerd is op foute of onvolledige informatie, of geen rekening houdt met de specifieke context. Hierdoor stellen klanten steeds vaker uw advies in vraag. Sommigen gaan zelf zo ver dat ze openlijk twijfelen aan de expertise en value for money van hun financiële en fiscale partners.

Het opstellen van een fiscaal advies vraagt heel wat expertise en ervaring, maar vandaag is dit niet meer voldoende. U moet het advies ook uitleggen, verdedigen, zelfs verkopen aan uw klant. Maar veel accountants en fiscalisten hebben deze vaardigheden doorheen hun carrière slechts beperkt gecultiveerd, en ook in de opleiding komen deze te weinig aan bod.

Alles is dringend

Zelf het werkritme bepalen? Ook dat is volledig utopisch geworden. Bedrijven hebben de voorbije jaren grote sprongen gemaakt op vlak van online communicatie- en samenwerkingstools, en verwachten dat ook u via chat en WhatsApp voor hen bereikbaar bent. Alles wat de samenwerking efficiënter maakt, is natuurlijk meegenomen, maar als neveneffect zien we dat alles veel sneller moet, ook bij complexe kwesties. Vandaag is elke vraag dringend, en uw klant wil deze liefst nog dezelfde dag beantwoord zien. En als deze pas ’s avonds laat wordt doorgestuurd, ontvangt u soms nog een extra sms, ongeacht het uur van de dag, om u op de e-mail en de dringendheid ervan te wijzen.

Maar deze snelheid past niet altijd bij de complexiteit van de materie. De wetgeving loopt vaak achterop, en is nog niet aangepast aan de laatste technologische ontwikkelingen of nieuwste verdienmodellen. Dat brengt de nodige fiscale en juridische kopbrekers met zich mee, en vandaag is het een echte uitdaging om voldoende tijd voor onderzoek en overleg op te eisen. 

De economische waarde van proactief advies 

Proactief advies was altijd al het hogere doel, maar de laatste jaren is de focus helemaal in deze richting verschoven. Zo verwachten bedrijven een fiscaal plan op maat van hun business. Ze willen voorstellen zien rond kostenbesparing, geïnformeerd worden over nieuwe wetten en regels, inclusief analyses over de impact daarvan op hun business. Natuurlijk blijven ook de cijfers en de financiële rapportering belangrijk. Toch zien bedrijven dit meer als een basis om op verder te bouwen. Als iets wat nauwelijks nog menselijke tussenkomst vraagt, waardoor er tijd en budget vrijkomt voor dit gegeerde advies. Maar dit beeld klopt natuurlijk niet. 

Voor degelijk fiscaal advies heeft u trouwens heel wat verschillende data-bronnen nodig. Toch is het meestal geen evidentie om deze op een uniforme manier te ontvangen, laat staan geautomatiseerd te verwerken. Want vaak bestaan in de bedrijven heel wat softwareplatformen naast elkaar, en zijn deze nog onvoldoende met elkaar geïntegreerd. Het lijkt een paradox, maar hoe meer data beschikbaar, hoe meer menselijk doorzicht en vernuft er nodig is om er nuttige inzichten uit te halen. Deze data alleen volstaat echter niet als basis voor een doordacht advies. Hiervoor moet u de eigen fiscale expertise combineren met inzicht in het bedrijf van uw klant en de markt waarin het actief is. Hiervoor moet u weten wat er in het bedrijf gebeurt, en regelmatig in gesprek gaan met verschillende mensen. Dit alles vraagt tijd, en past niet zomaar binnen het bestaande budget.

Daarnaast heeft gefundeerd advies vooral ook een hogere economische waarde, omdat u nieuwe business en groeikansen creëert voor uw klant. Toch lijkt de bereidheid om hier extra budget voor vrij te maken beperkt. 

Uw fiscale expertise, niet meer dan een vertrekpunt?   

In deze context lijkt uw fiscale expertise niet meer dan een startpunt, en wordt uw meerwaarde vooral afgemeten op basis van het finale resultaat. Maar daarvoor moet u samenwerken met de verschillende afdelingen, en uw ideeën weten te vertalen naar hun specifieke situatie. Daarvoor moet u hen verrassen met proactieve voorstellen, nieuwe invalshoeken, besparingen en nieuwe inkomsten. 

Naast fiscaal expert moet u ook een beetje verkoper, productontwikkelaar en ondernemer zijn. Daarvoor moet u naast ‘analyse’ en ‘compliance’, ook denken in termen als ‘groei’ en ‘marktaandeel’.  Maar als u daarin slaagt, dan zit u rechtstreeks in het hart van het bedrijf. En uw advies? Dat vertaalt zich in de groeicijfers van uw klant, rechtstreeks of onrechtstreeks. 

100% betrouwbare informatie

Wordt u door uw klanten enkel afgerekend op basis van de meetbare effecten van uw advies? Bij Wolters Kluwer weten we hoeveel kennis, ervaring, detail en nuance aan de basis ligt van uw fiscale en financiële expertise, en schatten we deze wel naar waarde.

Vandaag is het trouwens niet evident om deze kennis altijd up-to-date te houden, want de laatste jaren is de wetgeving exponentieel toegenomen. Daarom ondersteunen we u met tools, software en databanken waar u altijd de laatste wetgeving terugvindt. Zodat u kan terugvallen op informatie en berekeningen die 100% volledig en correct zijn. Want voor advies van de hoogste kwaliteit, daarvoor moet u blindelings op uw bronnen kunnen vertrouwen. 

Zo houdt u tijd over voor uw eigen specialisatie en niche. Voor gefundeerde antwoorden en verrassende inzichten. Zo creëert u, dankzij het beste fiscaal advies, een nog hogere toegevoegde waarde. 

Back To Top