5 belangrijke uitdagingen voor Tax & Finance professionals vandaag
Fiscaliteit & Accounting16 oktober, 2023

5 belangrijke uitdagingen voor Tax & Finance professionals vandaag

Tegenover 10 jaar geleden is het werk in de fiscale wereld drastisch veranderd, dat zal u als tax en finance professional bevestigen. U en uw collega’s worden vandaag met heel wat uitdagingen geconfronteerd, maar deze 5 springen er echt uit.

Uitdaging 1: explosie van (fiscale) wetgeving

De wetgeving is de voorbije jaren exponentieel toegenomen. Hierdoor is het bijna onmogelijk om alle publicaties zelf proactief op te volgen. Toch vertrouwen uw klanten erop dat elk advies rekening houdt met de laatste wetswijzigingen. Daarvoor bent u immers hun adviseur. Gelukkig kan u rekenen op de digitale databases, zoals Jura, monKEY,... en tools van Wolters Kluwer. Zo krijgt u altijd correcte antwoorden en betrouwbare berekeningen, gebaseerd op de meest recente wetgeving.

Uitdaging 2: steeds meer (administratieve) verplichtingen

De laatste jaren zijn er vanuit de overheid heel wat nieuwe fiscale regels en verplichtingen afgekondigd. Denk maar aan anti-witwasregels en fraudebestrijding, of aan de nieuwe EU-regelgeving rond klimaat, duurzaamheid en social responsibility. Dit vertaalt zich in extra rapportage, nieuwe registers en tijdrovende compliancy audits. De meeste processen zijn gelukkig al gedigitaliseerd. Toch blijven dit voornamelijk aparte tools, elk met hun eigen procedures en login, en waar gelijkaardige gegevens telkens opnieuw moeten worden ingevuld.

Daarnaast worden consultants gevraagd om via rekenmodellen en prognoses de impact van duurzaamheidsmaatregelen te becijferen, of voeren ze beleidswerk rond technologische evoluties zoals blockchain of web3. Want ook als tax en finance consultant speelt u een prominente rol in de omslag naar een hoogtechnologische en duurzamere business. Al deze verplichtingen komen voor accountancykantoren bovenop de reeds lange takenlijst. Hierdoor blijft er minder tijd over voor de essentie van het vak, zoals proactief fiscaal advies.

Uitdaging 3: nieuwe technologie met nieuwe risico’s

Tax en finance kantoren verwerken dagelijks extreem gevoelige informatie: financiële en persoonsgegevens, subsidiedossiers, onderzoek en ontwikkeling, enzovoort. Deze bedrijfsgegevens zijn een gegeerd doelwit voor (cyber)criminelen. Gelukkig is dit besef in de sector al goed doorgedrongen. Maar ook generatieve AI, die laatste technologische revolutie, brengt risico’s met zich mee.

Stel u even voor: voor een snelle samenvatting laadt u of een collega een vertrouwelijk dossier op in ChatGPT. Op dat moment traint u echter het taalmodel, en wordt dit publieke informatie. Vanaf dan bestaat de mogelijkheid dat deze vertrouwelijke informatie per toeval opduikt in een AI-gegenereerde tekst, als antwoord op een zeer specifieke prompt. En dan hebben we het nog niet gehad over wat hackers met generatieve AI allemaal voor elkaar kunnen krijgen.

Net om die reden is Wolters Kluwer actief bezig met de ontwikkeling van specifieke AI-tools voor de tax & finance sector. We werken aan een taalmodel dat niet alleen betrouwbare antwoorden genereert, maar dat ook in een volledig gescheiden omgeving functioneert, zodat voor elk kantoor de vertrouwelijkheid van hun documenten gegarandeerd blijft.

Meer weten over het onderzoek van Wolters Kluwer naar AI-gebaseerde tools? Hierover hebben we recent een interessant artikel gepubliceerd.

Uitdaging 4: tekort aan gekwalificeerde mensen

Ondanks de vele digitale hulpmiddelen blijft er een enorme nood aan mensen met fiscale expertise. Maar op dit moment is de instroom uit de verschillende fiscale opleidingen te laag om dit tekort op te vangen. Zo is een middelbaar diploma boekhouden al lang geen eindpunt meer. Deze studenten kiezen ofwel voor hogere studies, of ze geven hun carrière een compleet andere wending.

Nu software en AI basistaken kunnen overnemen, ligt de focus nog meer dan vroeger op fiscale planning en proactief advies. Wie een uitvoerende en operationele job had, moet op korte tijd doorgroeien naar de meer tactische en adviserende functies. Maar deze dienstverlening is complex en tijdsintensief. En het vraagt een bredere benadering dan de puur fiscale kant van de zaak. Niet iedereen is daar klaar voor, of zit te wachten op deze volledig andere jobinhoud.

Vandaag verlaten velen de sector, en is ook het aantal mensen met een burn-out tot een recordhoogte gestegen. Niet iedereen is bereid om in deze ratrace van stress, werkdruk, fiscale complexiteit en steeds hogere klantenverwachtingen te blijven meedraaien.

Uitdaging 5: fusies en overnames hertekenen het werkveld

De tax en finance sector wordt geconfronteerd met een groeiend aantal fusies en overnames. Deze ontwikkelingen bieden niet alleen nieuwe mogelijkheden om uitgebreider advies en ondersteuning aan klanten te leveren, maar dagen professionals ook uit om verder te denken dan alleen het belang van klanten. Het is van cruciaal belang om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen bij concurrenten en in de overnamemarkt, en om voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden. Enerzijds vereist de structureel krappe arbeidsmarkt, strengere regelgeving en nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals data-analyse en kunstmatige intelligentie, aanzienlijke investeringen. Anderzijds is schaalvergroting noodzakelijk om om aan al deze investeringen te voldoen.

Fusies en overnames brengen echter ook interne uitdagingen met zich mee. Het integreren van verschillende bedrijfsculturen, het harmoniseren van werkprocessen en het beheren van een groter werkbestand zijn complexe vraagstukken die moeten worden aangepakt.

Van uitdaging naar kans

Aan uitdagingen geen gebrek dus in de fiscale wereld. En jammer genoeg bestaat er geen magische oplossing. Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden. Daarom wil Wolters Kluwer u ontzorgen, en u helpen om deze uitdagingen om te buigen in kansen. Dit doen we door de wetgeving voor u op te volgen, en op de meest praktische manier beschikbaar te maken. Door u handvaten en tools aan te reiken, zodat u snel en vlot de weg vindt doorheen de vele administratieve verplichtingen.

Dit doen we door te experimenteren met nieuwe technologie, en deze te integreren in onze eigen oplossingen, van zodra ze aan onze kwaliteitseisen voldoen. Zodat u aan de slag kan met veilige en betrouwbare tools en software. Zodat u sneller tot de essentie komt, en effectief tijd wint. Maar dit doen we bovenal door naar u te luisteren, en in te spelen op wat u nodig heeft om zichzelf opnieuw uit te vinden. Zo kan u evolueren naar een duurzamere toekomst, samen met de hele sector.

Back To Top