a person sitting at a table in front of a window
Fiscaliteit & Accounting09 september, 2021

Europese Commissie verlengt vrijstelling bij overweging van huuraanpassing in leaseovereenkomsten (IFRS 16)

De wijzigingen van de International Financial Reporting Standard (IFRS) 16 over de leaseovereenkomsten in het kader van de Covid-19-pandemie worden met 1 jaar verlengd. De optionele en tijdelijke operationele verlichting aan lessees voor leaseovereenkomsten met verminderde leasebetalingen kan toegepast worden op betalingen die oorspronkelijk verschuldigd waren op of vóór 30 juni 2022. Zo geeft de Europese Commissie ondernemingen meer financiële ademruimte.De Europese Commissie keurde eerder al nieuwe standaarden goed met betrekking tot leaseovereenkomsten (IFRS 16). Die standaard garandeert aan lessees en lessors om op zo’n relevant mogelijke manier informatie te verschaffen zodat het een getrouw beeld van hun transacties weergeeft. Op basis daarvan kunnen gebruikers van jaarrekeningen beoordelen welk effect een leaseovereenkomst heeft op de financiële prestaties en kasstromen van een onderneming.

Covid-19 heeft evenwel een ongekende externe schok op de Europese economie veroorzaakt. Er bestond al een optionele en tijdelijke operationele verlichting die daarom toegekend werd aan lessees voor leaseovereenkomsten met verminderde leasebetalingen. Die stelt huurders vrij van de overweging om na te gaan of bepaalde corona-gerelateerde huurconcessies huuraanpassingen zijn. Op die manier kunnen ze die wijzigingen verantwoorden alsof het geen huuraanpassingen zijn. Dit met betrekking tot betalingen die oorspronkelijk verschuldigd waren op of vóór 30 juni 2021.
Die praktische oplossing wordt nu verlengd, indien de huurconcessies als een direct gevolg van de coronapandemie plaatsvinden en onder de volgende voorwaarden:

  1. de wijziging in leasebetalingen resulteert in een herziene vergoeding voor de leaseovereenkomst die dezelfde of minder is dan de vergoeding voor de leaseovereenkomst onmiddellijk voorafgaand aan de wijziging; en
  2. de vermindering in leasebetalingen heeft alleen invloed op betalingen die oorspronkelijk verschuldigd waren op of vóór 30 juni 2022; en
  3. er is geen materiële wijziging van de overige voorwaarden van de leaseovereenkomst.

Elke onderneming is verplicht om deze wijzigingen met ingang van 1 april 2021 toe te passen en dit voor boekjaren die op of na 1 januari 2021 van start gaan. Een lessee kan dus verplicht worden om dit kader retroactief toe te passen in zijn jaarlijkse verslagperiode. Deze verordening is op 1 september 2021 in werking getreden.

Bronnen

  • 30 augustus 2021 - Verordening (EU) 2021/1421 van de Commissie van 30 augustus 2021 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Financial Reporting Standard 16 betreft, Pb. L 31 augustus 2021, afl. L 1305/17
  • 09 oktober 2020 - Verordening (EU) nr. 2020/1434 van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Financial Reporting Standard 16 betreft, Pb L 12 oktober 2020, afl. L 331/20
Back To Top