Europese Commissie wijzigt IAS 39 en IFRSs 4, 7, 9 en 16
Tax & Accounting19 februari, 2021

Europese Commissie wijzigt IAS 39 en IFRSs 4, 7, 9 en 16

De International Accounting Standards Board (IASB) heeft op 27 augustus 2020 “Rentebenchmarkhervorming — Fase 2” gepubliceerd. De Board wil daarmee de gevolgen aanpakken die de financiële verslaggeving ondervindt van de vervanging van bestaande rentebenchmarks door alternatieve referentierenten. De Europese Commissie integreert deze wijzigingen in IAS 39 en IFRSs 4, 7, 9 en 16 via haar verordening (EU) 2021/25 in de coördinatie van de internationale standaarden voor de jaarrekeningen.

Op 22 juli 2014 heeft de Raad voor financiële stabiliteit het verslag “Reforming Major Interest Rate Benchmarks” gepubliceerd. Daarin staan aanbevelingen om bestaande benchmarks en andere op interbankenmarkten gebaseerde potentiële referentierentes te versterken en om alternatieve bijna risicovrije referentierentes te ontwikkelen.

Via verordening (EU) 2016/1011 stelde Europa een gemeenschappelijk kader vast om in de Unie de nauwkeurigheid en integriteit te waarborgen van indices die gebruikt worden als benchmarks in financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten.

Verordening (EU) 2020/34 voorziet in tijdelijke en beperkte vrijstellingen van de vereisten inzake hedge accounting van International Accounting Standard (IAS) 39 ‘Financiële instrumenten: opname en waardering’ en International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 ‘Financiële instrumenten’ om in de periode vóór de vervanging van een bestaande rentebenchmark de gevolgen van de rentebenchmarkhervorming voor de financiële verslaggeving aan te pakken.

Omdat de financiële verslaggeving gevolgen ondervindt van de huidige vervanging van bestaande rentebenchmarks door alternatieve referentierenten, heeft de IASB op 27 augustus 2020 “Rentebenchmarkhervorming — Fase 2 (Wijzigingen in IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 en IFRS 16)” gepubliceerd om die gevolgen aan te pakken.

Wijzigingen in de boekhoudkundige behandeling om waardeveranderingen van financiële instrumenten of leasecontracten

Die wijzigingen voorzien in een specifieke boekhoudkundige behandeling om waardeveranderingen van financiële instrumenten of leasecontracten als gevolg van de vervanging van de rentebenchmark in de tijd te spreiden. Daarmee worden een plotselinge impact op winst of verlies en onnodige stopzettingen van afdekkingsrelaties als gevolg van de vervanging van de rentebenchmark vermeden.

De Europese Commissie wijzigt in de coördinatie van de internationale standaarden voor de jaarrekeningen (bijlage bij verordening (EG) nr. 1126/2008) dus volgende standaarden, telkens volgens de bijlagen die bij verordening (EU) 2021/35 zitten:

  • IAS 39 Financiële instrumenten: opname en waardering;
  • IFRS 4 Verzekeringscontracten;
  • IFRS 7 Financiële instrumenten: informatieverschaffing;
  • IFRS 9 Financiële instrumenten; en
  • IFRS 16 Leaseovereenkomsten.

De ondernemingen moeten deze wijzigingen toepassen vanaf de aanvangsdatum van hun eerste boekjaar dat op of na 1 januari 2021 van start gaat.


Bron: 13 januari 2021 - Verordening (EU) nr. 2021/25 van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008