Europese Commissie wijzigt IAS 39 en IFRSs 4, 7, 9 en 16
Tax & Accounting05 augustus, 2021

Europese Commissie brengt wijzigingen aan in IAS en IFRS

De Europese commissie heeft enkele wijzigingen aangebracht in de internationale standaarden voor jaarrekeningen (International Accounting Standards (IAS)) en International Financial Reporting Standard (IFRS)). Alle beursgenoteerde ondernemingen, waaronder banken en verzekeringsmaatschappijen, moeten hun geconsolideerde rekening volgens deze vereisten opstellen.

Het zijn diverse kleine wijzigingen die volgen uit de publicatie van aanpassingen van de Accounting Standards Board (IASB) aan de IAS en uit het periodieke verbeteringsproces van de IFRS, ook door de IASB. De jaarlijkse verbeteringen zijn erop gericht de standaarden te stroomlijnen en te verduidelijken.

Volgende International Accounting Standard (IASs) worden aangepast:

  • 16 Materiële vaste activa
  • 37 Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa
  • 41 Landbouw

Volgende International Financial Reporting Standard (IFRSs) worden aangepast:

  • 1 Eerste toepassing van International Financial Reporting Standards
  • 3 Bedrijfscombinaties
  • 9 Financiële instrumenten

In werking op: 22 juli 2021, de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.