Europese Commissie wijzigt IAS 39 en IFRSs 4, 7, 9 en 16
Fiscaliteit & Accounting15 maart, 2022

Europese Commissie brengt wijzigingen aan IAS 1 (presentatie jaarrekening) en IAS 8 (financiële verslaggeving)

De International Accounting Standards Board (IASB) komen met een reeks wijzigingen aan ‘IAS 1 Presentatie van de jaarrekening’ en ‘IAS 8 Grondslagen voor financiële verslaggeving, schattingswijzigingen en fouten’. Bedoeling: de verschillen tussen de grondslagen voor financiële verslaggeving en de schattingen voor financiële verslaggeving verduidelijken en op die manier de verdere consistente toepassing van de standaarden voor jaarrekeningen en de vergelijkbaarheid van jaarrekeningen garanderen. Ondernemingen moeten de herziene IAS 1 en 8 toepassen uiterlijk vanaf de aanvangsdatum van hun eerste boekjaar dat op of na 1 januari 2023 van start gaat.De wijzigingen zijn divers, maar beperken zich vooral tot ‘verduidelijkingen’. Zo wordt in IAS 1, de internationale standaard voor financiële verslaggeving, de betekenis verfijnd van het begrip ‘grondslagen voor financiële verslaggeving’. Met daarbij als notie dat ondernemingen de wijzigingen in IAS 1 moeten toepassen op jaarlijkse verslagperioden die op of na 1 januari 2023 aanvangen. Eerdere toepassing is toegestaan, maar in dat geval moet de onderneming dat uitdrukkelijk vermelden.

In IAS 8, de internationale standard met de grondslagen voor financiële verslaggeving, schattingswijzigingen en fouten is de betekenis van het begrip ‘schattingen’ aangepast. Ook hier zijn entiteiten verplicht om de wijzigingen m.b.t. de definitie van schattingen toe te passen op jaarlijkse verslagperiode die op of na 1 januari 2023 aanvangen, maar is eerdere toepassing toegestaan. In navolging van de wijzigingen aan IAS 1 en 8 kregen ook IFRS 7 Financiële instrumenten: informatieverschaffing’, ‘IAS 26 Administratieve verwerking en verslaggeving door pensioenregelingen’ en ‘IAS 34 Tussentijdse financiële verslaggeving’ een update zodat de tekst in overeenstemming is met de herzieningen.

Verordening 2022/357 is rechtstreeks van toepassing in elke lidstaat. De bepalingen treden in werking op 23 maart 2022. Maar opgelet: ondernemingen moeten de wijzigingen pas toepassen vanaf de aanvangsdatum van hun eerste boekjaar dat op of na 1 januari 2023 start.

Bron: monKEY - de meest gespecialiseerde databank voor tax, finance & accountancy professionals

Ontdek monKEY
Back To Top