Europese Commissie wijzigt IAS 39 en IFRSs 4, 7, 9 en 16
Fiscaliteit & Accounting14 december, 2021

Europese Commissie brengt wijzigingen aan in IAS en IFRS

De Europese commissie heeft enkele wijzigingen aangebracht in de internationale standaarden voor jaarrekeningen (International Accounting Standards (IAS)) en International Financial Reporting Standard (IFRS)). Alle beursgenoteerde ondernemingen, waaronder banken en verzekeringsmaatschappijen, moeten hun geconsolideerde rekening volgens deze vereisten opstellen. Het zijn diverse kleine wijzigingen die volgen uit de publicatie van aanpassingen van de Accounting Standards Board (IASB) aan de IAS en uit het periodieke verbeteringsproces van de IFRS, ook door de IASB. De jaarlijkse verbeteringen zijn erop gericht de standaarden te stroomlijnen en te verduidelijken.

Europese Commissie voegt IFRS 17 Verzekeringscontracten toe aan IAS

De Europese commissie voegt de International Financial Reporting Standard (IFRS) 17 Verzekeringscontracten toe als bijlage bij de IAS. IFRS 17 biedt een alomvattende benadering voor de administratieve verwerking van verzekeringscontracten. IFRS 17 werd op 18 mei 2017 gepubliceerd en kreeg op 25 juni 2020 een update. Uit de toevoeging vloeien wijzigingen voort aan de internationale standaarden voor jaarrekeningen (International Accounting Standards (IAS)) en andere IFRSs. Alle beursgenoteerde ondernemingen, waaronder banken en verzekeringsmaatschappijen, moeten hun geconsolideerde rekening volgens deze vereisten opstellen. De wijzigingen moeten door de ondernemingen worden toegepast vanaf de aanvangsdatum van haar eerste boekjaar dat op of na 1 januari 2023 ingaat.

IFRS 17 zorgt ervoor dat een onderneming in haar jaarrekeningen relevante informatie verstrekt die een getrouw beeld geeft van de verzekeringscontracten. Op basis van die informatie beschikken gebruikers van jaarrekeningen over een degelijke basis om te beoordelen welk effect verzekeringscontracten sorteren op de financiële positie, de financiële prestaties en de kasstromen van de onderneming.

Volgende International Accounting Standard (IASs) worden aangepast:

 • 1 Presentatie van de jaarrekening,
 • 7 Het kasstroomoverzicht,
 • 16 Materiële vaste activa,
 • 19 Personeelsbeloningen,
 • 28 Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures,
 • 32 Financiële instrumenten: presentatie,
 • 36 Bijzondere waardevermindering van activa,
 • 37 Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa,
 • 38 Immateriële activa,
 • 40 Vastgoedbeleggingen en interpretatie van het Standard Interpretations Committee SIC-27 Evaluatie van de economische realiteit van transacties in de juridische vorm van een leaseovereenkomst.

Volgende International Financial Reporting Standard (IFRSs) worden aangepast:

 • IFRS 1 Eerste toepassing van International Financial Reporting Standards,
 • IFRS 3 Bedrijfscombinaties,
 • IFRS 5 Vaste activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten,
 • IFRS 7 Financiële instrumenten: informatieverschaffing,
 • IFRS 9 Financiële instrumenten,
 • IFRS 15 Opbrengsten van contracten met klanten, International Accounting Standard

De verordening treedt in werking op 13 december 2021. De ondernemingen passen de wijzigingen uiterlijk toe vanaf de aanvangsdatum van hun eerste boekjaar dat op of na 1 januari 2023 ingaat.

Bron: monKEY - de meest gespecialiseerde databank voor tax, finance & accountancy professionals

Ontdek monKEY
Back To Top