HR eindejaarspremie
Legal18 november, 2022

Eindejaarspremie

Wie komt in aanmerking voor een eindejaarspremie, ook wel "dertiende maand" genoemd? Wat zijn de voorwaarden om een bonus te ontvangen? Waarop moet je letten bij de loonberekening ? Dirk Durivet legde dit in detail uit tijdens een SocialEye webinar. U kunt het hele webinar herbekijken.

In onderstaande bijdrage vind u enkele highlights.

 

Rechtsgrond

Er is geen wet die zegt dat de werknemer recht heeft op een eindejaarspremie.

Vijf gevallen sprake eindejaarspremie

In vijf gevallen is er sprake van een eindejaarspremie. Namelijk wanneer een eindejaarspremie is vastgelegd:

  • in een cao op het niveau van de bedrijfstak (sectorale cao),
  • in een cao binnen het bedrijf,
  • in het arbeidsreglement van de onderneming,
  • in een individuele overeenkomst tussen werkgever en werknemer

- schriftelijk vastgelegd,
- in de arbeidsovereenkomst of
- in een bijlage ervan

  • indien het een gewoonte is binnen de onderneming

Indien niet schriftelijk vastgelegd

Als er geen geschrift bestaat, kan de werknemer enkel een recht doen gelden als de uitbetaling van de premie voldoet aan drie voorwaarden tegelijk:

Ze moet:

  • permanent zijn (dus jaar na jaar telkens opnieuw),
  • vast (altijd berekend op dezelfde manier) en
  • algemeen (voor alle werknemers, of alle werknemers van de categorie waartoe de werknemer behoort).

Als dat niet zo is, kan de werkgever beslissen dit jaar geen premie uit te keren.

Deelbaar?

Ook hier bestaat geen algemene regel. Meestal wordt de "dertiende maand" als deelbaar beschouwd en ontvangt de werknemer dus een gedeelte dat in verhouding staat tot de duur vande tewerkstelling in het bedrijf.

Afwezigheid?

Wat als men tijdens het jaar afwezig is geweest door arbeidsongeschiktheid, tijdelijke werkloosheid, moederschapsrust, een arbeidsongeval of tijdskrediet?

Afhankelijk van de sector of onderneming worden deze periodes al dan gelijkgesteld met effectieve arbeid.

Hoeveel?

Alweer: ook over het bedrag bestaan geen algemene regels.

Bedienden

Voor veel bedienden is de eindejaarspremie gewoonlijk een forfaitair bedrag dat overeenkomt met een volledig of gedeeltelijk maandloon.

Arbeiders

Bij arbeiders is het mogelijk dat de eindejaarspremie  gebaseerd is op het uurloon, vermenigvuldigd met een bepaalde factor.

Zie ook gerelateerde info in Socaleye, de betrouwbare databank voor uw hr-beleid:

Eindejaarspremies en -toelagen

Eindejaarspremies: overzicht sectorale afwijkingen

Auteur

Dirk Durivet , Sociaal adviseur bij Liantis

Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Back To Top