Businessmen using computer seen through window
Compliance23 november, 2023

De nieuwe EMAS-leidraad

Op 3 november heeft de Europese Commissie een nieuwe versie van de EMAS-leidraad (Europees milieubeheer- en milieuauditsysteem) vastgesteld. De nieuwe leidraad richt zich zowel tot organisaties die reeds een EMAS-registratie hebben als tot organisaties die zich bij het programma willen aansluiten.

Een milieubeheersingssysteem in uw organisatie? Onze experts in senTRAL helpen u stap voor stap op weg met de 'wegwijzer voor de invoering van een milieubeheersysteem'. Nog geen klant? Probeer senTRAL gratis.

Wat is EMAS?

EMAS staat voor Europees milieubeheer- en milieuauditsysteem. Organisaties kunnen op vrijwillige basis deelnemen. EMAS heeft als doel om voortdurende verbeteringen van de milieuprestaties van organisaties te stimuleren via:

 • de instelling en toepassing van milieubeheersystemen door die organisaties;
 • de stelselmatige, objectieve en periodieke beoordeling van de prestaties van die systemen;
 • het verstrekken van informatie over de milieuprestaties;
 • een open dialoog met het publiek en andere belanghebbenden en actieve betrokkenheid van de werknemers in organisaties;
 • passende opleiding.

Wat zijn de doelstellingen van de EMAS-leidraad?

De EMAS-leidraad heeft meerdere doelstellingen:

 • Hij verstrekt meer duidelijkheid over het registratieproces en over de eisen van EMAS.
 • Hij toont de organisaties hoe ze kunnen bijdragen aan duurzamere productie- en consumptiemodellen.
 • Hij beschrijft het proces van uitvoering van het programma.
 • Hij stelt de private en openbare economische operatoren in staat om hun milieuprestaties systematisch aan te pakken.
 • Hij benadrukt ook hoe deze systematische benadering kan leiden tot kostenbesparingen en tot naleving van de wetgeving.

Op die manier kunnen organisaties hun milieueffecten verminderen, hun waardeketen beïnvloeden en communiceren over hun doelstellingen en realisaties gestaafd door gegevens die gecertificeerd zijn door derden.

Wat verandert er?

Actualisering van de gebruikersgids

De leidraad werd geactualiseerd in overeenstemming met de EMAS-regelgeving, waarbij in het bijzonder werd gefocust op het gebruik van basisindicatoren en minimumeisen voor de milieuaangiften van de organisaties werden vastgelegd.

De herziening rationaliseert ook het registratieproces voor organisaties die meerdere gelijkaardige vestigingen bezitten, wat het gebruik van monsternemingsprocedures vergemakkelijkt en de bureaucratische obstakels en registratietermijnen beperkt.

De nieuwe leidraad is ook gebruiksvriendelijker omdat hij meer praktische voorbeelden, goede praktijken en pictogrammen bevat.

De leidraad vestigt ook de aandacht op verbanden tussen EMAS en ander wettelijke eisen, zoals:

 • De richtlijn inzake industriële emissies - EMAS wordt erkend als de beste beschikbare techniek in termen van bestaande milieubeheersystemen
 • De richtlijn inzake passende zorgvuldigheid van ondernemingen - EMAS biedt een geschikt kader voor de toepassing van passende zorgvuldigheid op het gebied van het milieu en kan de basis vormen van een ruimer duurzaamheidsbeheer in de waardeketen.
 • De richtlijn over duurzame ontwikkeling van ondernemingen – het milieubeheersysteem van EMAS kan betrouwbare gegevens genereren voor duurzaamheidsrapportering en er kan worden verwezen naar de milieuverklaring om te voldoen aan de recentelijk aangenomen normen voor duurzaamheidsrapportering.

Auteur: Adrien Grégoire voor senTRAL

Bron: European Commission, Improve the environmental performance of your business: consult the new EMAS user guide, 3 novembre 2023

Meer info of aan de slag met milieubeheersystemen?

Probeer nu gratis senTRAL, de databank voor preventieadviseurs en milieucoördinatoren. U vindt er onder andere de Wegwijzer voor de invoering van een milieubeheersysteem van onze expert Hildegard Deweerdt, optimaliseert uw duurzaamheidsbeleid, en volgt aanpassingen in de milieuwetgeving op de voet.

HSE

HSE Newsletter

Ontvang voortaan maandelijks waardevolle inzichten in uw mailbox.
Back To Top