Drie werknemers werken samen in een veilige omgeving met DRBS in de fabriek
Compliance26 oktober, 2021

Het dynamisch risicobeheersingssysteem: een essentieel onderdeel van gezond ondernemen

Elke werkgever wordt geacht te waken over de veiligheid en gezondheid van de medewerkers door de risico’s in zijn onderneming te beheersen. Hoe helpt een dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS) u daarbij? Onze experts delen hun visie.

Liever meteen aan de slag met risicobeheersing? Vraag nu uw trial voor senTRAL.

Dit artikel is een onderdeel van een artikelenreeks waarin een jurist, preventieadviseur-arbeidsarts en preventieadviseur-arbeidsveiligheid zich buigen over het dynamisch risicobeheersingssysteem. Wat is het belang van een goed DRBS voor de preventieadviseur?

sentral-DRBS-Hoppenbrouwers
Bekijk de video

Flexibel inspelen op verandering

De verantwoordelijkheid van de werkgever stopt niet bij het in kaart brengen van risico’s, hij moet ze ook tot een acceptabel niveau brengen en houden (beheersen). Het dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS) is dus een systeem voor een continu beheer van de risico’s in een organisatie. 

Als uw activiteiten wijzigen, veranderen ook uw risico’s. Daarom is het dynamische karakter van het DRBS zo cruciaal: er is nood om aanpassingen door te voeren wanneer omstandigheden veranderen. Denk daarbij aan nieuwe technologieën om nog bestaande risico’s tot een acceptabel niveau terug te brengen of te vermijden.

Wat is het DRBS (niet)?

In tegenstelling tot wat menig preventieadviseur denkt, is een DRBS geen document of inventaris van alle gevaren in uw organisatie. 

Het is wel een systeem of een manier om risico’s te registreren, te bespreken en maatregelen te beoordelen — het betrekt alle stakeholders. De doelstelling is om de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers permanent te verbeteren. Het DRBS is als het ware de ‘boekhouding van de veiligheid en gezondheid’ in uw bedrijf.

Gevaren die onmiddellijk opgelost kunnen worden horen niet thuis in het DRBS. Wat onmiddellijk opgelost kan worden, vraagt geen verdere maatregelen, tenzij het een repetitief karakter heeft. Dan moet het op de agenda blijven staan tot er een structurele oplossing is.  

Het escalatiemodel: risicobeheersing op elk niveau

De werkgever moet het welzijn van de medewerkers bewaken en verbeteren. Via zijn managers moet hij dan ook informatie krijgen over de ontbrekende maatregelen op de werkvloer. 

sentral-drbs-communicatiemodel

Bij goede toepassingen van een DRBS is de volledige organisatie betrokken en reageert elk niveau gepast op gevaren. Waar nodig is een escalatie naar het management of zelfs de directie aan de orde. 

In de Codex vinden we de omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van de werkgever, het management en de werknemers.

De welzijnswetgeving is altijd in beweging! Blijf op de hoogte met de concordantietabellen in senTRAL

Het DRBS als communicatiemiddel

Uw DRBS managet de veiligheid en gezondheid in uw organisatie zoals de welzijnswetgeving voorschrijft. Als iedereen op elk niveau de verwachte verplichtingen nakomt, ontstaat communicatie die bijdraagt aan het permanent verhogen van het welzijn. En dat is het uiteindelijke doel! 
sentral-drbs
  • De werkgever waakt over de risico’s door de status van zijn globaal preventieplan (GPP)/ jaaractieplan (JAP) en voorziet de nodige middelen.
  • Managers waken over de risico’s en voorzien maatregelen voor de werknemers. 
  • Werknemers geven hun medewerking aan de voorziene maatregelen.
  • Het comité PBW krijgt inzicht via het GPP/JAP en het maandverslag met daarin onder meer de indienststellingsverslagen, de risicobeoordelingen, de ongevallenonderzoeken en de keuringen.

Conclusie

Het DRBS is niet alleen een systeem met documenten die het welzijnsbeleid van de organisatie weerspiegelen. Het is een essentieel onderdeel van gezond ondernemen. 

Bron: Marc Hoppenbrouwers voor senTRAL

Uw DRBS ook verduurzamen? Probeer de HSE-databank senTRAL.
Back To Top