sentral-drbs-gezond ondernemen
Compliance26 oktober, 2021

Het dynamisch risicobeheersingssysteem: een essentieel onderdeel van gezond ondernemen

Dit artikel is een onderdeel is van een artikelenreeks waarin een jurist, preventieadviseur-arbeidsarts en preventieadviseur-arbeidsveiligheid zich buigen over het dynamisch risicobeheersingssysteem. Wat is het belang van een goed DRBS voor de preventieadviseur?

sentral-DRBS-Hoppenbrouwers
Bekijk de video

Elke werkgever wordt geacht te waken over de veiligheid en gezondheid van de medewerkers en dit door de risico’s in zijn onderneming te beheersen. Hoe kan het DRBS hierbij helpen? 

Focus op dynamisch en beheersen

Een belangrijk element is het ‘beheersen’: de verantwoordelijkheid van de werkgever stopt niet bij het in kaart brengen van de risico’s, hij moet ze ook tot een acceptabel niveau brengen en houden. Het dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS) is dus meer en niets minder dan een systeem voor een continu beheer van de risico’s in een organisatie. 

Het gaat niet op om te beweren dat er geen wijzigingen zijn in je activiteiten en de risico’s bijgevolg hetzelfde blijven. Het dynamisch karakter is er omwille van de nood om aanpassingen door te voeren wanneer omstandigheden veranderen. Dit zijn dus ook nieuwe technologieën waardoor nog bestaande risico’s tot een acceptabel niveau gebracht of alsnog volledig vermeden kunnen worden.

Basisprincipes van goed beheer

In tegenstelling tot wat menig preventieadviseur denkt, is een DRBS geen document of inventaris van alle gevaren. 

Het is wel een systeem of een manier om risico’s te registreren, te bespreken en de maatregelen te beoordelen waarbij alle stakeholders betrokken worden. De doelstelling is het permanent verbeteren van de veiligheid en gezondheid van de medewerkers. Het DRBS is als het ware de boekhouding van de veiligheid en gezondheid in je bedrijf.

Gevaren die onmiddellijk opgelost kunnen worden horen niet thuis in het DRBS. Wat onmiddellijk opgelost kan worden, vraagt geen verdere maatregelen, tenzij het een repetitief karakter heeft. Dan moet moet op de agenda blijven staan tot er een structurele oplossing is.  

Hanteer het escalatiemodel

Als een werkgever de nodige middelen ter beschikking moet stellen om het welzijn van de medewerkers te bewaken, dan kan verwacht worden dat die werkgever via zijn managers informatie van de werknemers over de ontbrekende maatregelen wenst te krijgen. 
sentral-drbs-communicatiemodel

Bij een goed gestructureerde toepassing van een DRBS is daarom de volledige organisatie betrokken. Er bestaat een manier om op elk niveau gepast te reageren op gevaren. Waar nodig is een escalatie naar het management of zelfs de directie aan de orde. In de Codex vinden we de omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van de werkgever, het management en de werknemers.  

Het DRBS als communicatiemiddel om het welzijn te verhogen

Het komt dus neer op het managen van veiligheid en gezondheid van de organisatie zoals de welzijnswetgeving omschrijft. Als iedereen op elk niveau de verwachte verplichtingen nakomt ontstaat een communicatie die zal bijdragen aan het permanent verhogen van het welzijn.  
sentral-drbs
  • De werkgever dient zich te bekommeren over de voorziening van de middelen en waakt over de risico’s in zijn onderneming door de status in zijn GPP/JAP. 
  • Managers waken over de risico’s en voorzien de maatregelen voor de werknemers die hieraan hun medewerking geven. 
  • Het comité PBW krijgt het overzicht via het GPP/JAP en in het dagelijks beheer via het maandverslag met daarin onder meer de indienststellingsverslagen, de risicobeoordelingen, de ongevallenonderzoeken en de keuringen.

Het DRBS is niet alleen een systeem waar een aantal documenten samenkomen die de spiegel van het welzijnsbeleid van de organisatie vormen. Het is een essentieel onderdeel van het gezond ondernemen. 

Auteur: Marc Hoppenbrouwers

Meer informatie

De uitgebreide versie van dit artikel vindt u op senTRAL, bij In de praktijk, met als titel Handvatten om aan de slag te gaan met het DRBS

HSE

HSE Newsletter

Het recentste nieuws gratis in uw mailbox.
Back To Top