GettyImages-1131376747
Fiscaliteit & Accounting10 januari, 2022

Voordeel van alle aard verwarming en elektriciteit: forfaitaire waardering ingeperkt vanaf 2022

Vanaf 1 januari 2022 wordt de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor het kosteloos verstrekken van elektriciteit en verwarming beperkt tot de gevallen waarbij kosteloos elektriciteit en/of verwarming wordt verstrekt samen met het kosteloos ter beschikking stellen van een woning.

In afwachting van fiscale hervorming

De federale regering voegt die precisering toe aan artikel 18 van het KB/WIB92. Het gaat om een aanpassing in afwachting van de bredere fiscale hervorming die in uitvoering van het regeerakkoord wordt voorbereid. Daarbij zal er m.b.t. de personenbelasting worden gestreefd naar een vereenvoudiging met onder meer een geleidelijke verschuiving van alternatieve verloningsvormen naar een verloning in euro’s. In het kader van een cafetariaplan worden vaak uitgaven van een werknemer ten laste genomen door zijn werkgever. De werknemer wordt dan belast op een voordeel van alle aard. Denk aan situaties waarbij werknemers van deelnemende bedrijven hun elektriciteitsfactuur fiscaal voordelig te laten betalen door hun werkgever via een cafetariaplan. Deze vorm van loonflexibilisering druist echter in tegen het voornemen van de regering. Die komt daarom met aanpassingen in afwachting van de hervorming.


Forfaitaire waardering ingeperkt

Een van de elementen waarop de hogergenoemde plannen gebaseerd zijn, is de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor het kosteloos verstrekken van elektriciteit. De regering heeft nu beslist om die waardering te beperken tot de gevallen waarbij kosteloos elektriciteit en/of verwarming wordt verstrekt samen met het kosteloos ter beschikking stellen van een woning. Met andere woorden: ‘het voordeel van de kosteloze verstrekking van verwarming en/of van elektriciteit gebruikt tot andere doeleinden dan verwarming wordt alleen nog forfaitair geraamd wanneer diegene die het voordeel verleent ook het onroerend goed waarvoor het voordeel wordt verleend, ter beschikking stelt’.

Deze bepaling treedt in werking op 1 januari 2022 en is van toepassing op de voordelen die vanaf die datum worden verleend.

Bron: monKEY - de meest gespecialiseerde databank voor tax en finance professionals

Ontdek monKEY
Back To Top