Programvaror för redovisning & revision

För dig som ställer höga krav på effektivitet och säkerhet.

Våra program är också lätta att lära sig vilket gör att du enkelt introducerar nya medarbetare på byrån.

För dig som vill ha det bästa

Redovisning och revision är vårt huvudområde och våra verktyg är anpassade efter de processer som efterfrågas. All utveckling sker med sakkunskap i botten. Skatteexperter, ekonomer och jurister tar, tillsammans med systemutvecklare, fram våra programvaror. Något som gör oss unika i branschen och gjort att vi är marknadens ledande leverantör av boksluts- och skatteprogram till större redovisnings- & revisionsbyråer. Flest kunder har vi emellertid bland små redovisningsbyråer och företag av varierande storlek.

Skatte- & bokslutsprogrammen från Wolters Kluwer har flest användare medan våra mer ”nischade” program som Revision och Boutredning har en stark ställning på marknaden inom sina respektive områden. För större byråer med många klienter är Byrå navet i verksamheten.

Back To Top