2019-2021 Strategi

 År 2019 inledde vi vår treåriga strategi, Accelerating Our Value, utformad för att öka våra expertlösningar, främja vår djupa domänexpertis och driva operativ agilitet. Tillsammans med våra kunder kommer vi att fortsätta använda avancerad teknik för att hantera komplexa problem i samhället.

Strategiska grundpelare

 

Denna affärsstrategi, som berikar vår framgång och driver vår dagliga verksamhet från 2019 till 2021, består av tre grundpelare, som återspeglar våra strategiska prioriteringar och utgör grunden för genomförandet av vår strategi genom hela vår portfölj:

 • Verka globalt och utöka ledande positioner;
 • Utöka till angränsningar; och
 • Utveckla strategiska partnerskap.
 • Berika domänexpertis med avancerad teknik och leverera användbar intelligens till kundens arbetsflöde;
 • Förbättra kundupplevelsen genom differentierade användargränssnitt; och
 • Fortsätta investera 8–10 procent av intäkterna i nya eller förbättrade produkter.
 • Utnyttja vårt globala varumärke och stärka go-to-market;
 • Förbättra backoffice-system, infrastruktur och digitala plattformar; och
 • Attrahera och utveckla talang.

Vårt strategiska tillvägagångssätt erbjuder möjligheter och värde - viktiga kriterier för våra investerare. I den här aspekten är vi - som alltid - starkt engagerade i att leverera avkastning till våra aktieägare. Våra kunder fortsätter att vara en central inspiration för vår strategi. Deras framtid är också historien om samhällets framtid i stort. Vi kan känna verklig stolthet över vårt arbete helt enkelt genom att se hur vi bidrar till att göra skillnad varje dag.

2019, det första året av denna plan, var ett år då vi gjorde betydande framsteg med att förbättra företagssystem och infrastruktur för att stödja operativ agilitet. Samtidigt behöll vi fokus på att leverera värde till våra kunder genom att skala våra expertlösningar och förbättra våra informationsprodukter, vilket gav en stark grund för 2020.

 • Läs om våra framsteg under 2019

  Vi fortsatte att investera i våra expertlösningar och utökade den globala räckvidden av produkter med UpToDate, TeamMate, CCH Tagetik, OneSumX och Enablon. Vi arbetade också för att stärka viktiga partnerskap för distribution. Med förvärven av CLM Matrix i maj 2019 och CGE Risk Management i februari 2020 expanderade vi inom områdena livscykelhantering och barriärbaserad riskhantering. Vi avyttrade även vissa små tillgångar som inte längre passar in i vår långsiktiga strategiska inriktning.

  Vi intensifierade investeringarna i våra digitala informationsprodukter, såsom Ovid och våra europeiska juridiska forskningslösningar, för att förbättra deras innehåll, funktionalitet och användargränssnitt och för att lägga till funktioner som utnyttjar artificiell intelligens. Vi gjorde betydande framsteg med flera viktiga initiativ för att driva den operativa agiliteten: under 2019 lanserade vi en ny global HR-teknikplattform som förbättrade vår förmåga att attrahera, behålla och utveckla talanger. Vi accelererade pågående investeringar och program för att säkerställa data och system. Vi gjorde framsteg när det gäller att utöka användningen av standardiserade teknologiplattformar och komponenter.

  Under 2021 fortsätter vi vårt fokus på att utöka våra expertlösningar, utveckla vår djupa domänexpertis och driva den operativa agilitet för att ytterligare utöka våra ledande marknadspositioner och kundrelationer.

Back To Top