Future Ready Lawyer 2022
Juridikseptember 20, 2022

ESG:s växande betydelse inom juristbranschen

Advokatbyråer och företagsjuridiska avdelningar utmanas av denna exempellösa ökning av krav på miljöhänsyn, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG). Advokatbyråer och företagsjuridiska avdelningar utmanas av denna exempellösa ökning av krav på miljöhänsyn, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG).

Advokatbyråer och juridikavdelningar märker av en betydande och specifik efterfrågan på ESG-kriterier som förväntas fortsätta öka.

Effekten av ESG på juridiksektorn

Enligt 2022 Wolters Kluwer Den framtidsförberedda advokaten, positionerar sig advokatbyråer för att möta den ökande efterfrågan på ESG-expertis. 50 % av advokatbyråer i Europa och USA uppger att de infört ett ESG-program under de senaste tre åren.

Dessutom uppger 27 % av företagen att de har haft ett ESG-program i mer än tre år och 18 % planerar att införa ett ESG-program inom de kommande tre åren.

Detta sker samtidigt som advokatbyråer upplever en betydande kundefterfrågan på ESG-kriterier:

- 45 % av företagen uppger att efterfrågan på ESG-vägledning från företagskunder har ökat under det senaste året; och
- 59 % förväntar sig att kundernas efterfrågan på ESG-vägledning kommer att öka under de kommande tre åren.

ESG-initiativ: företagsjuridiska avdelningar

Behovet av att ta fram och dela ESG-policyer och -procedurer ökar också bland företagsjuridiska avdelningar. Enligt undersökningen Den framtidsförberedda advokaten:

  • Uppger 56 % av juridikavdelningar att kraven på dem beträffande ESG-vägledning har ökat under det senaste året; och
  • 64 % förväntar sig att efterfrågan på ESG-vägledning från deras företagsjuridiska avdelning kommer att öka under de kommande tre åren.

84 % av juridikavdelningar uppger ökade förfrågningar om deras ESG-policyer från sina egna advokatbyråer. 67 % av juridikavdelningar begär nu av sina advokatbyråer att de tillhandahåller sina ESG-policyer och hållbarhetsbevis, och 30 % fler förväntar sig att göra det inom de kommande tre åren.

Dock ökar ESG-efterfrågan i sådan takt att jurister kämpar för att hinna ikapp. Bara 39 % av advokaterna uppger att deras avdelning är mycket väl förberedd att uppfylla företagets ESG-krav; och endast 20 % av advokatbyråer anser sig var mycket väl förberedda att möta konsumenternas krav på ESG-tjänster.

ESG-rapport

Wolters Kluwer Den framtidsförberedda advokaten 2022 ger ett lägligt och unikt perspektiv på advokatbyråer och företagsjuridiska avdelningar, med benchmark-data före och efter krisen. Undersökningen innehåller insikter från 751 jurister i 10 europeiska länder och USA. Rapporten undersöker frågor och trender som påverkar rättssystemets framtid när organisationer strävar efter att hitta sin plats i detta nya normala. För ytterligare information, inklusive ESG och tankar från juridiska profiler, ladda ner Wolters Kluwer Future Ready Lawyer 2022 Survey >>

2022 UNDERSÖKNINGSRAPPORT
Wolters Kluwer Den framtidsförberedda advokaten: Att leda i förändring
Back To Top