Divisioner

Vi hjälper våra kunder att fatta viktiga beslut varje dag genom att tillhandahålla expertlösningar som kombinerar djup domänkunskap med avancerad teknik och tjänster. De fem globala operativa divisionerna som hjälper våra kunder är: Hälsa, Skat & Ekonomi, Företagsprestationer och ESG, Finansiell koncernefterlevnad samt Juridik och lagstiftning.

Hälsa

Wolters Kluwer tillhandahåller pålitlig medicinteknik och evidensbaserade lösningar för läkare, patienter, forskare, studenter och nästa generations vårdgivare. Med fokus på klinisk effektivitet, forskning och utbildning, säkerhet och övervakning samt driftkompatibilitet och dataintelligens möjliggör våra beprövade lösningar effektivt beslutsfattande och konsekventa resultat genom hela vårdkedjan.

Portföljen innefattar: Emmi, Health Language, Lexicomp, Lippincott, Medi-Span, Ovid, POC Advisor, Sentri7, Simplifi 797, UpToDate.

Lösningar
Utmärkelser
Ledning

Skatt & Ekonomi

Wolters Kluwer främjar global handel genom att göra det möjligt för yrkespersoner på redovisnings- och revisionsbyråer, företag och myndigheter att hantera och skydda sin egen och sina kunders verksamhet och få den att växa. Våra expertlösningar – inom skatt, ekonomi, redovisning och revision, regelefterlevnad samt företagsledning och samarbete – integrerar djup domänkunskap med arbetsflöden för att säkerställa regelefterlevnad, förbättrad produktivitet, effektiv ledning och stärkta kundrelationer.

Portföljen innefattar: A3 Software, ADDISON, ATX, CCH, CCH AnswerConnect, CCH Axcess, CCH Axcess iQ, CCH Tagetik, CCH iFirm, CCH ProSystem fx, CCH OneClick, CCH Integrator, CCH PinPoint, Genya, Prosoft, Twinfield, Capego och finsit.

Lösningar
Utmärkelser
Ledning

Koncernprestationer och ESG

Wolters Kluwer är en ledande leverantör av programvarulösningar för ESG som hjälper företag att effektivisera rapporteringsprocesser, hantera risker och uppfylla myndighetskrav. Med en omfattande uppsättning verktyg och tjänster, inklusive dataanalys i realtid, anpassningsbara rapportmallar och expertvägledning, hjälper Wolters Kluwer företag att hålla sig uppdaterade med de senaste ESG-standarderna och myndighetskraven.

Portföljen innefattar: Enablon, CCH Tagetik, TeamMate, OneSumX

Lösningar
Utmärkelser
Ledning

Finansiell och koncernefterlevnad

Wolters Kluwer tillhandahåller experttjänster och lösningar för att hjälpa finansiella tjänster och koncernens ledning att upprätthålla löpande efterlevnadskrav, öka effektiviteten och skapa bättre affärsresultat. Portföljen innehåller ett brett utbud av teknikaktiverade utlåningslösningar, lösningar för efterlevnad av myndighets- och investeringskrav, koncerntjänster och lösningar för juridiska enheters efterlevnad.

Portföljen innefattar: BizFilings, ComplianceOne, CT Corporation, Expere, GainsKeeper och Lien Solutions.

Lösningar
Utmärkelser
Ledning

Juridik

Wolters Kluwer hjälper yrkespersoner som arbetar med regelefterlevnad att förbättra produktiviteten och resultaten, minska riskerna och lösa komplexa problem med självförtroende. Med evidensbaserad information, användbara insikter och lösningar för integrerade arbetsflöden hjälper vi kunderna att fatta rätt beslut och effektivisera sin regelefterlevnad för att skapa ett mer transparent, rättvist och tryggt samhälle världen över.

Portföljen innefattar: Cheetah, MediRegs, eVision, IPSOA, Iter, Jura, Kleos, LaLey, Lamyline, LEX, Leggi D’Italia, Legisway, Navigator, NotaioNext, Verifield och Wolters Kluwer Online.de.

 

Lösningar
Utmärkelser
Ledning

Global företagstjänster

Wolters Kluwer Global Business Services (GBS) ansvarar för att förbättra kvaliteten och prestandan hos den interna teknikinfrastrukturen inom företaget, samtidigt som den driver globala finansiella och operativa excellensprogram. GBS gör det möjligt för företaget att fokusera på att leverera kundresultat samtidigt som man tillhandahåller expertis, strömlinjeformade driftsstandarder, förbättrade IT-system och säkerhet och en förstärkt kärna för att stödja Wolters Kluvers digitala omvandling inom teknik, redovisning, inköp, inköp och evenemangshantering.

Digital eXperience Group

Wolters Kluwer Digital eXperience Group (DXG), tidigare Global Platform Organization, arbetar med våra företag runt om i världen för att skapa toppmoderna digitala lösningar. DXGs mandat är att öka intäkterna från företagets digitala produkter genom innovation i, och införande av, avancerad teknik och verktyg för att möta och ytterligare förutse kundernas behov. Gruppen driver innovation på Wolters Kluwer genom sitt kunskapscenter för användarupplevelse (UX), fokuserat på kundcentrerad produktutveckling, och dess kunskapscenter för artificiell intelligens, som tillämpar de allra senaste teknikerna för nästa generation av expertlösningar.

Globala tillväxtmarknader

Wolters Kluwer Global Growth Markets (GGM) -grupp, tidigare Emerging & Developing Markets, accelererar företagets strategiska närvaro i regioner med hög tillväxt, särskilt Indien, Kina och Brasilien. GGM: s uppdrag är att bistå proffs på dessa marknader med globala expertlösningar som kombinerar djup domänskunskap och lokal expertis med specialiserad teknik.

Huvudkontor

Wolters Kluwers huvudkontor sätter den globala strategiska inriktningen för företaget och säkerställer god bolagsstyrning. Dess uppdrag är att stödja och tillhandahålla en underlättande affärs- och arbetsmiljö för att hjälpa till att förverkliga vår strategi för att påverka våra kunder, anställda, investerare och samhället som helhet.
Back To Top