Portrait of female frontline worker in protective mask and gloves. Nurse is holding utensil in corridor during COVID-19 pandemic. She is wearing uniform in hospital.
Skatt & Ekonomioktober 20, 2020

Corona-effekter i årsredovisningen

Corona/COVID-19 har påverkat många företag på flera olika sätt. Allt från raderad omsättning, permittering och konkurser. Detta får naturligtvis effekt i årsredovisningen och förvaltningsberättelsen under rubrikerna ”Allmänt om verksamheten” och ”Väsentliga händelser under året”.

Tidigare i år lämnade Srf konsulternas redovisningsgrupp en vägledning om hur man skulle tänka i de årsredovisningar som upprättades per 2019-12-31. Nu är det dags för företag med bokslutsdatum 2020-04-30 och senare att upprätta årsredovisning och där har Srf konsulternas redovisningsgrupp uppdaterat sin vägledning. Du hittar den här >>

Utöver detta har Srf konsulternas redovisningsgrupp tagit fram en lista med frågor och svar avseende redovisning av stöd kopplade till Corona/COVID-19 i årsredovisningar som upprättas enligt K2 eller K3.Den hittar du här >>

Genom att följa Srf konsulternas vägledningar sparar du tid och får stöd i årsredovisningsprocessen. Du som använder Capego Bokslut kan dessutom redigera texter i Årsredovisningen och Förvaltningsberättelsen på ett enkelt sätt.

Back To Top