legal operations
JuridikRegelefterlevnadaugusti 19, 2021

Vad är legal operations?

Om du jobbar på en juridisk avdelning så sysslar du förmodligen redan med Legal Operations, även om du kanske kallar det för något annat. När man ska besvara frågan, ”Vad är Legal Operations?”, så är det viktigt att skilja mellan de två saker som juridiska avdelningar fokuserar på. Det första är juridiskt arbete som att ge råd, hantera tvister och/eller granska kontrakt. Det andra är den strategiska prioriteringen av arbete, resurshantering, teknikhantering, att se till att alla jobbar i linje med företagets mål och så vidare. Det sistnämnda är vad Legal Operations handlar om.

Legal Operations har till uppgift att ta bort hinder som gör att interna jurister inte kan göra sitt jobb ordentligt. Vare sig det handlar om att välja teknik eller att skapa standardprocesser så att kollegorna inte behöver uppfinna hjulet på nytt så kan man betrakta Legal Operations som ”vår högra hand” som låter juristerna ägna tid åt aktiviteter som skapar ett större värde. Många juridiska avdelningar anställer nu särskild legal operations-personal som får gå i spetsen för denna ”produktivitetsrevolution”. Dessa styr upp hur allmänjuristerna ska strukturera och driva den juridiska avdelningen.

Enligt ACC Chief Legal Officers 2016 Survey var det mellan 2015 och 2016 så att andelen General Counsel (GC, allmänjurister) och Corporate Legal Officers (CLO, affärsjurister) som angav att de jobbade med legal operations mer än fördubblades, och i fjol blev det hela 48 procent. Legal Operations roll kan anta olika former, beroende på den juridiska avdelnings storlek, mognad och budget. Större juridiska avdelningar kanske har en Legal Operations Director som driver på affärsverksamheten, en Chief of Staff som koncentrerar sig på den juridiska avdelningens dagliga administrativa behov, eller en hybridvariant av dessa båda tjänster.

Oberoende av hur jobbet utförs så kan Legal Operations-personalen ha en juridisk bakgrund, men kompetens inom projektledning, dataanalyser och kommunikation samt kunskaper om operativ, ekonomisk och teknisk management är minst lika viktiga. Deras insikter i kärnverksamheten kopplat till deras förmåga att omsätta företagets behov till hur den juridiska avdelningen arbetar, gör att den juridiska avdelningen kan uppfylla löftet att skydda verksamheten och få den att växa.

Corporate Legal Operations Consortium (”CLOC”) har tagit fram ett ramverk för att förstå de 12 kärnkompetenser som alla juridiska avdelningar måste ha för att kunna ”tillhandahålla disciplinerade och effektiva juridiska tjänster.”

Om detta ramverk används kan de juridiska avdelningarna jämföra sin egen mognad med andra inom branschen, och satsa på just de specifika kompetenser som de behöver förbättra för att kunna växa på ett systematiskt sätt.

Det avgörande här är innovation och ny teknologi. Fast det finns tyvärr ingen lösning som passar för alla juridiska avdelningar. Avdelningens storlek, antalet medarbetare, budget, prioriteringar och mål är olika punkter som är unika på varje enskilt företag och det är viktigt att se till att tekniken återspeglar detta.

För att hjälpa de juridiska avdelningarna att förstå skillnaden mellan de olika programvarualternativen så har vi tagit fram en juridisk, teknologisk färdplan som tar hänsyn till avdelningens mognad och fokus – mycket i linje med CLOC-kompetenserna. Ladda ned ditt exemplar här.

Back To Top