Juridiknovember 22, 2023

”Den nya webbversionen av Kleos ger inte bara en modernare användarupplevelse, utan förbättrar också dokumentflödet avsevärt.”

En specialitet

Vår advokatbyrå med kontor i Lyon och Paris är specialiserad på arbetsrätt (rådgivning och processer), företagsprocesser och lagstiftning som rör ideella organisationer. Inom avdelningen för arbetsrätt har vi tre partner och sex biträdande jurister samt tre assistenter.

En ögonblicksbild av advokatbyrån

Att byta programvara är alltid ett stort ögonblick i en advokatbyrås liv.

Administrationsprogrammet vi använde tidigare meddelade oss att det snart inte längre skulle underhållas.

Så vi genomförde en marknadsundersökning och bestämde oss för Kleos, som vi tyckte verkade mest lämpligt med tanke på de funktioner som vi har behov av (SaaS-hosting, programarkitektur, kompatibilitet med Outlook och mobilitet).

Den integrerade elektroniska dokumenthanteringen är extra användbar. Tack vare den kan vi hitta tidigare ärenden inom bara några få sekunder.

Flexibiliteten i fråga om licensadministration, utan bindningstid för en licens, var ytterligare en detalj som spelade in i vårt beslut.

På samma sätt är vår datavolym så stor att avsaknaden av databegränsningar i form av GB var ett annat viktigt argument.

Vi använder också digital stämpling för att säkerställa spårbarheten för våra ärenden – en funktion som underlättar den dagliga uppgiften för våra assistenter.

Jag var orolig att SaaS-teknologi skulle innebära en uppoffring i fråga om hastigheten för att komma åt uppgifter.

I praktisk användning har den oron emellertid visat sig vara ogrundad. När jag behöver komma åt ärenden när jag inte är på kontoret går det lika lätt som när jag är på kontoret – i motsats till våra gamla VPN-anslutningar. Mobilappen är extra uppskattad och användbar.

Vid sidan av den uppdaterade ergonomin erbjuder den nya webbversionen av Kleos mycket förbättrad administration av underskrifter och administration av advokatbyrån, i synnerhet när det gäller ekonomifrågor.

En positiv erfarenhet

Erfarenheten har varit positiv och gör det möjligt för oss att öka vår effektivitet.

Vi hade en mycket bra relation med den uppriktiga och okomplicerade säljaren. Han hjälpte oss under dataöverföringen och med teknisk service. Våra kontaktpersoner vid implementeringen av programvaran lyssnade på vad vi hade att säga och hjälpte oss reproducera dataöverföringen enligt vårt tidigare klassificeringsschema och den tekniska supporten hos Kleos är effektiv.

Vid sidan av den uppdaterade ergonomin erbjuder den nya webbversionen av Kleos mycket förbättrad administration av underskrifter och administration av advokatbyrån, i synnerhet när det gäller ekonomifrågor.

Vill du veta vad andra yrkesverksamma tycker om Kleos?
Läs mer vittnesmål
Back To Top