Sammanför intelligens, förändra framtiden.

Legisway kombinerar expertis inom juridik och programvara för att sammanföra den senaste sakkunskapen med ledande tekniklösningar. Våra heltäckande lösningar gör det möjligt för jurister att öka effektiviteten och samarbetet inom företaget, vilket leder till tillväxt.

 Enhanced efficiency & productivity | programvara för juridisk avdelning
Ökad effektivitet och produktivitet

Organisera dina data till en ”enda källa till sanning” och optimera arbetsprocesser. Legisway hjälper till att frigöra tid i de juridiska aktiviteterna.

 More control & collaboration
Mer kontroll och samarbete

Dela åtkomst med rätt personer i verksamheten, delegera uppgifter, standardisera arbetsflöden och ge andra avdelningar möjligheter för rutinarbete.

 Mitigate risk and prepare for change | anspråkshantering
 Förebygg risker och var förberedd på förändring

Korrekta översikter över skyldigheter och riskexponering förbereder dig så att du kan agera proaktivt och beslutsamt vid en kris eller förändring.

 Enable business growth | programvara för juridisk avdelning
 Skapa verksamhetstillväxt

Förbättra juridiska avdelningens strategiska värde och bli en katalysator för verksamhetstillväxt.

 Secure, expert solutions | anspråkshantering
 Säkra specialistlösningar

Med över 30 års expertis hjälper vi dig identifiera och konfigurera den rätta lösningen som gör en verklig skillnad.

Legisway-lösningar som passar dina behov

Jämfört med punktlösningar som endast behandlar enstaka behov, till exempel avtals-, entity- eller anspråkshantering, kan Legisway konfigureras och skalas om så att den täcker förändrade behov hos den juridiska avdelningen. Legisway är framtagen specifikt för juridiska avdelningar. Tack vare våra djupgående kunskaper erbjuder Legisway omedelbar digital transformation, en avtalshantering i molnet, och ger snabb avkastning på investeringen.

Upptäck Legisway Essentials
Upptäck Legisway Enterprise
Legisway solutions chart | programvara för juridisk avdelning

Bedömning av den juridiska avdelningens digitala mognad

Affärstempot ökar ständigt. För att kunna uppfylla alla förväntningar ska jurister göra mer med mindre. Ta reda på vilken typ av teknik din juridiska avdelning behöver för att optimera din verksamhet.
Back To Top