Podczas XI edycji Kongresu Edukacja i Rozwój zaprosimy Państwa do świata prawa, zarządzania i technologii w oświacie.

Zagadnienia, które zostaną poruszone podczas wydarzenia to:

 • Standardy ochrony małoletnich - obowiązki organów prowadzących i dyrektorów jednostek
 • Zmiany w prawie kluczowe w roku szkolnym 2024/2025 i latach kolejnych
 • Zmiany w podstawach programowych i ramowych planach nauczania
 • Finansowanie zadań oświatowych - skąd i jak pozyskiwać środki?
 • Zamówienia publiczne w oświacie
 • Cyberbezpieczeństwo coraz ważniejsze w oświacie
 • Cyfryzacja oświaty
 • Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia dla oświaty
 • Zmiany w demografii i ich wpływ na zarządzanie oświatą
 • Różnorodność, równość i szacunek - obligatoryjne elementy w oświacie
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce
 • Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki, ich kontrola i egzekucja
 • Powiadamianie przez sądy organu prowadzącego szkoły i placówki o wyrokach dotyczących przestępstw na tle seksualnym
 • Sygnaliści, czyli o tym jak ich chronić w szkole i organie prowadzącym
 • Awans zawodowy nauczycieli po zmianach w prawie
 • Optymalizacja zakupów poprzez narzędzia oferowane przez Prawo zamówień publicznych
 • I inne...

Szczegółowy program wydarzenia udostępnimy niebawem.

Zarejestruj się i weź udział w XI edycji Kongresu Edukacja i Rozwój
Back To Top