Kongres Edukacja i Rozwój organizowany jest od wielu lat i skierowany głównie do dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników wyższych uczelni oraz samorządowców zainteresowanych problemami oświaty. Jego celem jest integracja środowiska wokół zagadnień związanych z rozwojem i wyzwaniami, jakie stoją przed edukacją.

Organizatorem wydarzenia jest Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska wraz z redakcją czasopism:

  • „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej”
  • Wczesna Edukacja. Poradnik dyrektora przedszkola i szkoły”

Ideą przewodnią Kongresu Edukacja i Rozwój jest wpieranie środowiska oświatowego w podnoszeniu jakości edukacji poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie rozwiązań organizacyjnych, technologicznych, prawnych i metodycznych sprzyjających budowaniu przyjaznego i efektywnego środowiska uczenia.

Idea Kongresu Edukacja i Rozwój 2022 

edu-8.jpg

PRAWO, ZARZĄDZANIE I TECHNOLOGIA W OŚWIACIE

Podczas dwóch dni obrad tegorocznej edycji Kongresu będziemy poruszać najważniejsze i najbardziej aktualne tematy związane z funkcjonowaniem oświaty w czasach kryzysu, dużej zmienności i niepewności, czasach naznaczonych pandemią i konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

 

Skoncentrujemy się na zagadnieniach prawnych oraz rozwiązaniach problemów związanych z zarządzaniem oświatą i to zarówno z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego, jak też dyrektorów szkół oraz przedszkoli. Obradom konferencyjnym towarzyszyć będą warsztaty, których celem jest poznanie nowych rozwiązań w sferze dydaktycznej i wychowawczej, a także rozwój współpracy i synergii działań szkoły, samorządu oraz organizacji rządowych i pozarządowych.

Konferencja jest skierowana do:

Głównymi tematami IX edycji Kongresu Edukacja i Rozwój będą:

  • Zmiany w systemie oświaty i ich wpływ na organizację edukacji w samorządach, przedszkolach i szkołach
  • Wyzwania współczesnej szkoły wobec wojny w Ukrainie
  • Rozwiązania prawne i organizacyjne wspierające efektywne zarządzanie oświatą
  • Budowanie przyjaznego i efektywnego środowiska uczenia się
  • Wsparcie społeczności szkolnej w sytuacji kryzysu zdrowotnego i uchodźczego
  • Wzmacnianie mechanizmów społecznego włączania i integracji
  • Trendy w rozwoju warsztatu pracy nauczyciela

IX Kongres Edukacja i Rozwój to:

Zarejestruj się na udział HYBRYDOWY
Zarejestruj się na udział ONLINE

Partnerzy

Partnerzy konferencji Kongres Edukacja 2022 

 
  Organizator  
  Wolters-Kluwer-Logo  
  Partnerzy merytoryczni  
  Dyrektor Szkoły Wczesna Edukacja  Logo-Lex-Prawo-Oswiatowe_EDU 
   
 

Patroni medialni

 
Prawo.pl Logo_PersonelPlus_HRTS  samorzad-terytorialny
 Logo-Przedszkola_EDU Logo-dziennik-Warto-Wiedziec_EDU   
 

 Partnerzy 

 
Logo-Nowa-Ewa_EDU   Logo-Kancelaria-SBC_EDU  
Back To Top