Trwająca wojna w Ukrainie wpływa również na działalność przedsiębiorców w Polsce. Podczas wystąpienia zostaną omówione praktyczne problemy wynikające z najnowszych regulacji krajowych i unijnych dotyczących statusu i uprawnień obywateli Ukrainy w Polsce, w tym:

 • Wpływ sytuacji w Ukrainie na polski rynek pracy – wypełnienie luk i nowe luki, obniżenie presji na wynagrodzenia.
 • Nowe zasady zatrudniania obywateli Ukrainy – liczne ułatwienia, liczne problemy praktyczne.
 • Wpływ zmian w zasadach zatrudniania obywateli Ukrainy na możliwość zatrudniania innych cudzoziemców – czy będzie trudniej?

Wykład obejmie również przedstawienie przepisów prawa podatkowego na przykładach praktycznych w zakresie szeroko pojętego wsparcia dla Ukrainy. Słuchacze uzyskają odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • Z jakimi problemami zetkniemy się, przeprowadzając zbiórkę pieniędzy w zakładzie pracy lub wśród pracowników różnych spółek z grupy?
 • Jakie są różnice z podatkowego punktu widzenia w przypadku przekazywania darowizn finansowych i rzeczowych?
 • Jakie korzyści podatkowe wiążą się z przekazaniem towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika na wsparcie Ukrainy?

W trakcie wystąpienia zostaną omówione zarówno przepisy obowiązujące, jak i będące w fazie projektu.

Program:

1. VAT

 • Zwolnienie z VAT
 • Stawka VAT 0%

2. PIT i CIT

 • Odliczenie darowizny od dochodu
 • Koszty uzyskania przychodów
 • Przychody po stronie obdarowanych
 • Podatek minimalny
 • Estoński CIT

3. Przykład nr 1 – darowanie towarów przedsiębiorstwa na rzecz Uchodźców

4. Przykład nr 2 – zbiórka pieniędzy w ramach Grupy, od pracowników i spółek

5. Podatek od spadków i darowizn

6. Zwolnienie z cła i VAT towarów przywożonych do Polski spoza UE

Izabela Andrzejewska-Czernek.jpg

Doktor nauk prawnych, radca prawny

Magdalena_Świtajska.jpg
Adwokat, Partner w Wardyński i Wspólnicy sp.k.

Adwokat, Partner w Wardyński i Wspólnicy sp.k.

Powrót do programu
Back To Top