Konferencja „Podatkowy Rollercoster, czyli codzienność księgowych i doradców podatkowych” została stworzona z myślą o właścicielach biur rachunkowych, księgowych i doradcach podatkowych, którzy na co dzień borykają się z wieloma problemami związanymi z często wprowadzanymi zmianami legislacyjnymi. Dochodzą do tego wyzwania związane z usprawnieniem funkcjonowania biura, poprawy własnych kompetencji czy chęci rozwoju. Uciążliwa jest nie tylko sama liczba zmian, ale i terminy ich wejścia w życie. Już połowa ustaw podatkowych jest przyjmowana bez odpowiedniego vacatio legis.

Niekończące się zmiany przepisów podatkowych oraz wprowadzanie coraz to nowych podatków oraz sankcji świadczą o braku wrażliwości prawodawców i rządzących na potrzeby i głosy przedsiębiorców. Tempo zmian oraz towarzyszące im wątpliwości interpretacyjne z pewnością zwiększają ryzyko nieprawidłowości w prowadzonej działalności gospodarczej.

Zdajemy sobie sprawę jak wygląda codzienność w świecie podatkowym. Dlatego też konferencja będzie okazją do wymiany wiedzy oraz myśli z ekspertami i branżowymi praktykami!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ!

Konferencja jest skierowana do:

Podczas wydarzenia:

  • porozmawiamy o tym, jak efektywnie zarządzać biurem rachunkowym, jak rozwijać usługi oraz jak zawierać umowy w biurach rachunkowych; 
  • przedstawimy najlepsze praktyki dotyczące zarządzania biurem rachunkowym oraz współpracą z klientami zewnętrznymi;
  • przyjrzymy się najważniejszym orzeczeniom polskich sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości z 2021 r.;
  • zaprezentujemy główne założenia Polskiego Ładu - zarówno w zakresie zmian w zasadach rozliczania płac, zasad naliczania i rozliczania w PIT składek zdrowotnych, jak i ulg oraz zwolnień w podatkach dochodowych;
  • zapoznamy Cię z pakietem zmian SLIM VAT 2, którego celem jest uproszczenie rozliczeń przez podatników VAT;
  • sprawdzimy eksperckie opinie o planowanym przez Ministerstwo Finansów krajowym systemie e-faktur, który w założeniu ma uprościć dokumentowanie sprzedaży i rozliczanie VAT;
  • zastanowimy się dlaczego grupy VAT są mechanizmem obopólnej korzyści dla podatników i organów podatkowych oraz dlaczego Komisja Europejska zachęca do korzystania z tego mechanizmu.

DEBATA: Deklaracje i intencje ustawodawcy a rzeczywistość – kilka refleksji o stanie prawa podatkowego w Polsce

Debata

Debata będzie merytoryczną dyskusją z zaproszonymi ekspertami na temat zmian w prawie podatkowym w ciągu ostatnich 30 lat oraz ich wpływu na codzienną pracę księgowych, doradców podatkowych i biur rachunkowych.

Podczas debaty:
dowiesz się jak wygląda bilans zysków i strat zmian prawa podatkowego w latach 1991–2021;
podsumujemy aktualną kondycję prawa podatkowego jako dziedziny prawa;
będziemy rozmawiać o motywach i celach kolejnych zmian w prawie podatkowym i porównamy je z rzeczywistym kształtem regulacji prawnych;
przyjrzymy się praktyce wykonywania obowiązków sprawozdawczych z perspektywy biur rachunkowych;
zastanowimy się czy deregulacją zawodu księgowego osiągnięto założone cele oraz porozmawiamy o instytucji zawodowego księgowego;
będziemy dyskutować o ewolucji regulacji dotyczących procedur kontrolnych i analizować czy potrzebne są odrębne procedury w sprawach podatkowych; 
skomentujemy raport o bublach w prawie podatkowym.

 

Korzyści

Raport zmian prawa podatkowego - I półrocze 2021 r.

podatkowy rollercoaster

Raport "Podatkowy rollercoaster, czyli codzienność księgowych i doradców podatkowych"

Celem raportu jest omówienie skali zmian przepisów podatkowych oraz wykładni w I półroczu 2021 r., a także wskazanie ich wpływu na pracę księgowych i doradców podatkowych. 
Przepisy oraz wykładnia zostaną przeanalizowane z uwzględnieniem podziału na podatki (cała dziedzina), PIT, CIT, VAT, akcyza, ordynacja podatkowa.
Dane statystyczne zostaną opatrzone komentarzami ekspertów.
 

30-lecie czesopisma przegląd podatkowy, okładki czasopisma

30 lat czasopisma Przegląd Podatkowy 

Czasopismo Przegląd Podatkowy jest najbardziej znanym i  cenionym miesięcznikiem o zasięgu ogólnopolskim, poświęconym problematyce prawa podatkowego – zarówno w wymiarze krajowego, jak i międzynarodowego ustawodawstwa w tym przedmiocie.
Od trzech dekad publikujemy znakomite artykuły, glosy i omówienia, które niezmiennie stanowią najlepsze źródło fachowej informacji podatkowej. Z biegiem lat czasopismo stało się też forum dyskusji eksperckich odbywających się m.in. poprzez publikację artykułów polemicznych, dotyczących szczególnie ważnych, nierzadko kontrowersyjnych zagadnień odnoszących się do regulacji podatkowych i ich wykładni.
W trakcie długoletniego istnienia na rynku „Przegląd Podatkowy” wypracował wysokie standardy dotyczące publikacji. 
W „Przeglądzie Podatkowym” były publikowane artykuły wielu znamienitych autorów.
Jako uczestnik konferencji z okazji 30-lecia Przeglądu Podatkowego otrzymasz zestawienie
30 artykułów opublikowanych w różnych rubrykach miesięcznika na przestrzeni ostatnich 30 lat. 

POLECAMY:

raport lexometr prawo-gospodarczy osoby siedzące w maseczkach na spotkaniu omawiające raport
RAPORT LEXOMETR
Prawno-Gospodarczy 2021
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami unikalnego badania Wolters Kluwer Polska na temat wpływu pandemii na krajowy sektor księgowo-podatkowy. 
Raport „LEXOMETR Prawno-Gospodarczy 2021. Koronawirus a branża księgowo-podatkowa” zawiera: 
> obraz kondycji branży księgowo-podatkowej,
opinie o Tarczach antykryzysowych i Tarczach Finansowych PFR,
analizę wykorzystania różnych form wsparcia,
plany dotyczące dalszych działań firm w związku z kryzysem,
> wyzwania i szanse dla branży księgowo-podatkowej,
komentarze cenionych ekspertów.
 

Partnerzy

Partnerzy konferencji

Organizator

  Wolters Kluwer Polska  

Partnerzy merytoryczni

LEX Księgowość Przegląd Podatkowy TAX Alert
   LEX Kompas Orzeczniczy  

Partnerzy

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce gww
MDDP 
biuro rachunkowe BEATA   biuro rachunkowe PROPIT kancelaria usług księgowych HEJNE 
art & witch   podatkowy rollercoaster  

Patroni medialni

 Prawo.pl undefined
Back To Top