Program Konferencji "Podatkowy Rollercoster"

10:00-10:15

Otwarcie konferencji
Iwona Kaczorowska, Redaktor Naczelna „Przeglądu Podatkowego", Wolters Kluwer Polska

 

Ścieżka I
KSIĘGOWI

Ścieżka II
BIURA RACHUNKOWE

ŚCIEŻKA III
DORADCY PODATKOW
I

10:15-11:00

SLIM VAT 2 i e-faktury, czyli co się zmieni
od 1 października oraz od 1 stycznia 2022 r.

Łukasz Postrzech, doradca podatkowy, Wolters Kluwer Polska

Asertywność w biurze rachunkowym 
dr Nelli Artienwicz, doktor nauk ekonomicznych, teoretyk i praktyk rachunkowości

Grupy podatkowe VAT - mechanizm tworzący korzyści
dla podatników i organów podatkowych 

Tomasz Michalik, doradca podatkowy, partner
w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

11:00-11:05  Przerwa

11:05-11:50    

Polski Ład - którzy przedsiębiorcy skorzystają na zmianach i w jakim zakresie 
Radosław Kowalski, prawnik, doradca podatkowy

Procedury organizacyjne i księgowe w biurze rachunkowym jako
narzędzie do ograniczenia odpowiedzialności kontraktowej
i karno-skarbowej biura rachunkowego 

Edyta Zaniewicz, biuro rachunkowe ProPIT

Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych 
dr Dagmara Dominik-Ogińska, doktor prawa, sędzia
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

11:50-11:55

Przerwa
11:55-12:40

Polski Ład - wynagrodzenia, składki i koszty zatrudnienia
Paweł Ziółkowski, prawnik, publicysta, trener

Przedsiębiorca, który ma czas
Żaneta Hejne, prezes Kancelarii Usług Księgowych Hejne

Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
Małgorzata Militz, doradca podatkowy, partner
w GWW Tax Ladziński, Cmoch i Partnerzy Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni sp.p.

12:40-13:00
Przerwa
13:00-14:00

Debata: Deklaracje i intencje ustawodawcy a rzeczywistość – kilka refleksji o stanie prawa podatkowego w Polsce

Uczestnicy: Iwona Kaczorowska (moderator)
                   Beata Boruszkowska, prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych, certyfikowana księgowa, właścicielka Biura Rachunkowego BEATA
                   prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, dr h.c., emerytowany pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego
                   dr Teresa Cebrowska, doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident, wiceprezes Zarządu Głównego SKwP
                   dr hab. Dariusz Strzelec, prof. UŁ, adwokat, doradca podatkowy

14:00-14:30

Sesja Q&A po debacie

14:30-14:35

Zakończenie konferencji

 

 

Weź udział w Konferencji PODATKOWY ROLLERCOASTER
Back To Top