17 grudnia powinniśmy mieć wdrożoną do polskiego prawa unijną dyrektywę o ochronie sygnalistów. Nowe przepisy będą w pierwszej kolejności dotyczyły podmiotów zatrudniających powyżej 250 osób. Za kolejne 2 lata segment średnich firm będzie zobligowany do wprowadzenia odpowiednich wewnętrznych regulaminów.

Na pracodawców zostaną nałożone obowiązki związane z przygotowaniem kanałów dokonywania zgłoszeń i opracowaniem odpowiednich procedur oraz ochroną osób dokonujących zgłoszeń.

Pracodawca, który nie ustanowi wewnętrznego regulaminu zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, będzie podlegał grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do trzech lat. Identyczna sankcja ma dotyczyć zatrudnionych, którzy zgłoszą nieprawdziwe informacje.

Nowe przepisy budzą sporo wątpliwości i niejasności, a ich praktyczne zastosowanie będzie wymagało wsparcia ze strony prawników. Wobec tego już 10 grudnia organizujemy bezpłatną, ekspercką debatę online. Podczas dyskusji porozmawiamy o kwestiach praktycznych dla firm i zagadnieniach regulacyjnych, jak m.in.:

  • Co firmy powinny jeszcze zrobić, aby zdążyć z wdrożeniem w wymaganym dyrektywą terminie? Jak powinny się do tego przygotować?
  • Gdzie leżą największe ryzyka dla firm i jak się przed nimi zabezpieczyć? Jakich błędów unikać?
  • Jak powinien wyglądać audyt prawny przed wdrożeniem? Jakie procesy, procedury i regulaminy warto przejrzeć i jak je dostosować do nowych regulacji?
  • Kto i jak powinien gromadzić i przetwarzać informacje pozyskane od sygnalistów?
  • Relacja nowych procedur do już obowiązujących w firmach – np. dotyczących compliance czy zgłoszeń w zakresie mobbingu i dyskryminacji.
  • Z czym firmy poradzą sobie same, a w czym mogą im pomóc kancelarie prawne?
Zapisz się na debatę

Prelegenci

Dominik Lubasz – doktor nauk prawnych, radca prawny, partner zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych sp.k., kierujący specjalizacją ochrony danych osobowych. Członk Rady Naukowej SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych oraz członek założyciel Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, członek Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji przy Ministrze Cyfryzacji (KPRM) oraz Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji European Association of Data Protection Professionals, a także ekspert Izby Gospodarki Elektronicznej w zakresie ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego.

Aleksandra Minkowicz-Flanek – Radca prawny, partner w kancelarii Dentons, kieruje Zespołem Prawa Pracy. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa pracy oraz prawa korporacyjnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, restrukturyzacji zatrudnienia, zwolnień grupowych, wynagrodzeń w sektorze bankowym oraz prawno-pracowniczych aspektów transakcji korporacyjnych. Doradza klientom z sektorów bankowego, spożywczego, motoryzacyjnego i zaawansowanych technologii. Jej doświadczenie obejmuje także reprezentowanie klientów w negocjacjach z przedstawicielami pracowników, współtworzenie dokumentacji transakcyjnej oraz doradztwo w transgranicznych stosunkach prawno-pracowniczych.

Magdalena Żak - radca prawny, Dyrektor Działu Prawnego Medical Devices dla Polski i Krajów Bałtyckich w Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa i ekonomii UE na AE w Krakowie oraz zarządzania biznesem medycznym na SGH. Brała udział w tworzeniu kodeksów etycznych w stowarzyszeniach sektora ochrony zdrowia, prowadziła w tym zakresie szkolenia managerów spółek członkowskich. Autorka publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego i etyki biznesu. Wykładowca prawa farmaceutycznego w Centrum Prawa Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie, oraz akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie w ramach studiów „Polityka compliance w organizacji”.

Moderator dyskusji:

Ewa Usowicz – dyrektor Serwisów Informacyjnych w Wolters Kluwer Polska.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tej bezpłatnej debacie eksperckiej!

Zapisz się na debatę

20 stycznia zapraszamy na kolejną debatę w ramach cyklu. Tym razem poświęconą tematyce technologii dla prawników. Szczegóły już wkrótce!

Back To Top