Prawo17 grudnia, 2018

Wykorzystanie gier w edukacji - Maciej Frasunkiewicz

Świadomość możliwości wykorzystania gier w procesie edukacji wciąż jest raczej niska, ale coraz częściej słychać głosy, że istnieje szansa połączenia tej czynności klasyfikowanej w kategorii „rozrywka” z rozwojem młodego pokolenia. Mówią o tym badania, dorośli gracze i nieraz sami uczniowie. Jak wykorzystać gry na lekcjach? Które elementy procesu edukacyjnego można łączyć z graniem? W jaki sposób selekcjonować tytuły? Na co zwracać uwagę, a czego unikać?Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/1

W artykule Dwa oblicza gier wideo („Dyrektor Szkoły” 2018/12) skupiłem się głównie na poznawczych aspektach związanych z korzystaniem z gier wideo przez uczniów. Tym razem spróbuję nieco zgłębić praktyczne możliwości, które stwarza nam świat wirtualny na polu edukacyjnym.
Na początek postarajmy się zrozumieć, dlaczego w ogóle warto rozważyć taki wariant pracy na lekcji. Po pierwsze, oprócz wymiaru rozrywkowego gry siłą rzeczy wykorzystują bardzo dużą ilość wiedzy na temat świata realnego, na nim bowiem opierają się ich twórcy. Mimo wszechobecnej fikcji i świata stworzonego przez producentów elementy zgodne z rzeczywistością występują praktycznie w większości gier.
Po drugie, co z jednej strony jest ograniczeniem, a z drugiej tworzy odpowiednie warunki do nauki, gry są w pewnym sensie zawężone tematycznie – możemy je klasyfikować pod względem sposobu rozgrywki, poruszanej tematyki, sposobu przedstawienia postaci i świata, możliwości ingerencji w wirtualne otoczenie i innych. Zawężenie to o tyle jest plusem w sensie edukacyjnym, że znając specyfikę konkretnej gry, możemy mieć większą pewność związaną z trenowaniem pożądanej przez nas umiejętności i zarazem mniejszą liczbę dystraktorów. Nie zapominajmy, że gry częstokroć symulują pewne elementy rzeczywistości.
Po trzecie, gry wideo są dla uczniów bardzo atrakcyjne, co wpływa pozytywnie m.in. na ich motywację do udziału w zajęciach oraz na stosunek do nauczyciela. To swego rodzaju poszukiwanie wspólnego frontu w relacji nauczyciel – uczeń. Zmiana podejścia do grania wydaje się w tym miejscu kluczowa i uczniowie z pewnością będą gotowi tę zmianę docenić.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top