Future Ready Lawyer 2023: Trends & Change
PrawoFinanse i bankowośćKsięgowość i podatkiESGCorporateComplianceOchrona zdrowia08 listopada, 2023

Raport Wolters Kluwer Future Ready Lawyer 2023

Branża prawnicza wdraża generatywną sztuczną inteligencję, ale nie jest gotowa na usługi ESG

  • 73% prawników spodziewa się, że zastosuje generatywną sztuczną inteligencję w pracy
  • 69% kancelarii i 61% działów prawnych nie jest jeszcze dobrze przygotowanych, aby sprostać oczekiwaniom ESG
  • 87% prawników twierdzi, że technologia usprawniła ich codzienną pracę
  • 43% organizacji nie wdrożyło jeszcze formalnej polityki różnorodności, równości, inkluzywności i przynależności

Wolters Kluwer, globalny lider w dziedzinie profesjonalnej informacji, oprogramowania i usług, opublikował właśnie najnowszy raport z corocznego badania Future Ready Lawyer. Powstał on na bazie opinii 700 prawników z kancelarii i działów prawnych ze Stanów Zjednoczonych oraz 9 krajów europejskich, w tym z Polski.

Najważniejszy wniosek z raportu mówi wprost: branża prawnicza na całym świecie odważnie wdraża rewolucyjne wręcz innowacje, takie jak generatywna sztuczna inteligencja (GenAI). Prawnicy nadal też próbują stosować specjalistyczne rozwiązania LegalTech, które usprawniają ich codzienną pracę.

Z drugiej strony kancelarie i działy prawne zmagają się z rosnącymi potrzebami w dziedzinie usług ESG (w tłum. z ang. – środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny). Stoją też przed wyzwaniem związanym z rekrutacją i utrzymaniem w pracy uzdolnionych i ambitnych prawników.

– W świecie, na który coraz mocniej wpływają ChatGPT oraz inne formy sztucznej inteligencji, branża prawnicza wciąż czerpie swoją siłę z relacji międzyludzkich komentuje Martin O’Malley, prezes dywizji Wolters Kluwer Legal & Regulatory, inicjatora badania. – Jednak to technologia według prawników odgrywa kluczową rolę – zarówno dla ich organizacji, jak i społeczeństw. Technologia ułatwia m.in. współpracę, buduje relacje i poprawia efektywność pracy – jest po prostu czynnikiem, który prowadzi całą branżę ku przyszłości – dodaje Martin O’Malley.

Tu pobierzesz raport Future Ready Lawyer 2023 >>

Rosnące zaufanie do sztucznej inteligencji

Raport pokazuje, że prawnicy niedawno zaczęli wdrażać rozwiązania generatywnej sztucznej inteligencji. 73% z nich spodziewa się, że zastosuje tę technologię w swojej pracy w przeciągu najbliższego roku. Jednocześnie prawnicy mają zaufanie do możliwości technologii GenAI, przy czym większość (68%) czuje się przygotowana na jej wpływ i rozumie, w jaki sposób można ją wykorzystać w pracy (73%).

Jeśli chodzi o obszary, w jakich GenAI wpłynie na codzienną pracę prawników w ciągu najbliższych trzech lat, to większość z nich (77%) – zarówno tych pracujących w kancelariach, jak i działach prawnych – spodziewa się, iż nastąpi to w dziedzinach analizy predykcyjnej i big data.

Nie ma jednak jednomyślności co do tego, czy technologia ta będzie szansą, zagrożeniem, czy jednym i drugim. Najwięcej prawników (43%) postrzega GenAI jako szansę, jednak 25% jako zagrożenie, zadając pytania o jej eksperckość, dokładność, ewentualną niespójność i potencjalną stronniczość. Z kolei 26% prawników traktuje GenAI jako zagrożenie i szansę jednocześnie.

Sporo do zrobienia w zakresie ESG

Środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny to obszar, który przed prawnikami stawia rosnące i zarazem specyficzne wymagania. A że tematyka ta zyskuje na znaczeniu, gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na eksperckie usługi prawne. To jednocześnie dziedzina, w której np. kancelarie prawne mogą wykazać swoją gotowość i eksperckość, co może przełożyć się na pozyskanie nowych klientów.

Jednak według raportu prawnicy mają w tej dziedzinie sporo do zrobienia. I choć 68% kancelarii i działów prawnych wdrożyło praktyki ESG, to w tegorocznym badaniu 69% kancelarii i 61% działów prawnych przyznaje, że nie jest jeszcze dobrze przygotowanych, aby w pełni sprostać oczekiwaniom klientów czy własnej firmy w obszarze ESG.

Prawnicy pod presją, by częściej korzystać z technologii

Raport Future Ready Lawyer nie pozostawia wątpliwości: technologia odegra jeszcze większą rolę w poprawie wydajności i produktywności. Co więcej – w dobie sporej rotacji i odpływu klientów – rozwiązania LegalTech mogą znacznie usprawnić poziom ich obsługi w kancelariach i działach prawnych.

Prawie wszyscy prawnicy (87%) twierdzą, że technologia usprawniła ich codzienną pracę, jednak tylko 46% z nich uważa, że wykorzystuje jej pełny potencjał. Z tego powodu aż 85% kancelarii, jak i działów prawnych (84%) oczekuje szerszego zastosowania technologii w celu zwiększenia produktywności.

Mimo tych deklaracji wciąż istnieją bariery utrudniające inwestowanie w technologię. Badanie pokazuje, że największą z nich jest bariera organizacyjna (44%); z kolei niektóre organizacje utknęły w wewnętrznych procesach i powolnym podejmowaniu decyzji.

Tu pobierzesz raport Future Ready Lawyer 2023 >>

Jak zatrzymać zdolnych i ambitnych pracowników?

W obliczu narastającej presji na wyższą wydajność oraz w czasie zmian technologicznych znalezienie utalentowanych pracowników i utrzymanie ich w pracy to nie lada wyzwanie. Raport pokazuje, że z takim problemem – szczególnie po pandemii i w erze pracy hybrydowej – zmaga się także branża prawnicza. 81% respondentów twierdzi, że umiejętność rekrutacji i utrzymania talentów to jedno z głównych wyzwań dla branży.

Warto odnotować rosnący trend do poszerzania oferty o gamę specjalistycznych usług niszowych. Także klienci coraz częściej oczekują specjalizacji – pracownicy kancelarii twierdzą, że to jeden z czynników, który będzie najczęściej służył klientom do oceny firmy prawniczej w ciągu najbliższych trzech lat.

78% prawników zarówno z kancelarii, jak i działów prawnych spodziewa się zwiększonego zapotrzebowania na specjalizację i spadku liczby zadań rutynowych. W tym kontekście aż 75% ankietowanych prawników deklaruje, że jest gotowa zaoferować większą specjalizację.

Inkluzywna kultura pracy

Prawnicy są generalnie zadowoleni ze swoich pracodawców, jeśli chodzi o tworzenie zróżnicowanego zespołu i inkluzywnej kultury pracy. Jednak wiele kancelarii i działów prawnych dopiero wdroży formalną politykę różnorodności, równości, inkluzywności i przynależności (ang. DEIB – Diversity, Equity, Inclusion & Belonging).

  • Wysoki odsetek prawników (82%) twierdzi, że pracuje dla organizacji, które uważają, iż z powodzeniem stworzyły zróżnicowane i inkluzywne środowisko pracy
  • 55% kancelarii i działów prawnych posiada politykę DEIB
  • Spośród 43% organizacji, które nie wdrożyły formalnych zasad DEIB, 22% przekonuje, że zrobi to w przeciągu roku, a 15% za kilka lat.

– W jakim kierunku powinna iść branża prawnicza? Niektórzy mówią: w kierunku technologii, ja dodaję: ku technologii i ludziom. To ona ma służyć prawnikom oraz klientom, nie odwrotnie, pamiętając, że nie wszyscy są w stanie ją od razu zrozumieć lub wdrożyć. Technologia nie powinna być wyłącznie hasłem dla zdobycia nowych zleceń czy dobrze wyglądać na kolorowych prezentacjach w PowerPoincie – podsumowuje Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska.

Tu pobierzesz raport Future Ready Lawyer 2023 >>

O badaniu

Raport z piątej edycji badania Future Ready Lawyer powstał na podstawie wywiadów ilościowych z 700 prawnikami pracującymi w kancelariach, działach prawnych i firmach doradczych w Stanach Zjednoczonych oraz 9 krajach europejskich – Wlk. Brytanii, Niemczech, Niderlandach, Włoszech, Francji, Hiszpanii, Polsce, Belgii i na Węgrzech. Badanie ukazuje, jak oczekiwania klientów, technologia oraz trendy rynkowe wpływają na branżę prawniczą, oraz opisuje stan gotowości prawników do mierzenia się z wyzwaniami.

Edycja 2023
Raport Future Ready Lawyer 2023
Wykorzystywanie innowacji, dostosowywanie się do zmian

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Edycja 2023
Raport Future Ready Lawyer 2023
Wykorzystywanie innowacji, dostosowywanie się do zmian
Back To Top