Prawo10 maja, 2022

Procedury administracyjne - Stanisław Szelewa

Kontynuacja lekcji Postępowanie administracyjne z marcowego numeru „Dyrektora Szkoły”.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2022/4

Poprzednią lekcję omawiającą zastosowanie w szkole przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego zakończyłem na charakterystyce metryki sprawy, natomiast tę zaczniemy od kwestii dostępu do akt. Gwarantuje go stronom postępowania art. 73 k.p.a., który bezpośrednio łączy się z art. 10 k.p.a., trudno bowiem zapewnić komuś czynny udział w postępowaniu bez dostępu do akt.

Strona może zapoznać się z aktami w lokalu administracji szkolnej i w obecności pracownika placówki. Ma prawo sporządzania notatek, kopii lub odpisów, może też żądać potwierdzonych kopii kserograficznych lub wydruków komputerowych, ale pod bezpośrednią kontrolą dyrektora bądź upoważnionej osoby, i to pod warunkiem, że organ (dyrektor szkoły) uzna, iż jest to uzasadnione ważnym interesem strony. Jeśli z ważnych względów szkoła odmówi dostępu do akt, następuje to w drodze postanowienia.


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top