Prawo16 grudnia, 2019

Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Navigatorach

Z przyjemnością informujemy, że w LEX Navigator Postępowanie Administracyjne, LEX Navigator Postępowanie Cywilne i LEX Navigator Postępowanie Karne dostępne są już procedury prezentujące krok po krok postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Z opracowanych przez prof. dr hab. Ireneusza C. Kamińskiego procedur dowiemy się nie tylko szczegółów związanych z samym sporządzeniem skargi i wniesieniem jej do Trybunału (np. jaką maksymalną objętość może mieć opis jej stanu faktycznego), ale także - jak doprowadzić do nieujawniania tożsamości skarżącego, wnioskować o rewizję lub wykładnię wyroku, doprowadzić do zarządzenia środków tymczasowych, uzyskać zgodę na prowadzenie postępowania przed ETPC w innym języku niż urzędowy.

Autor procedur jest uznanym specjalistą z zakresu praw człowieka, współpracownikiem i ekspertem prawnym wielu krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka, m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Amnesty International, a od lipca 2014 r. sędzią ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

Oto pełna lista procedur:

 • Sporządzenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 • Wniesienie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i postępowanie przed pojedynczym sędzią
 • Postępowanie przed Komitetem trzech sędziów
 • Postępowanie przed izbą
 • Postępowanie przed Wielką Izbą
 • Priorytetowe rozpoznanie skargi (pierwszeństwo skargi)
 • Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Wielką Izbę
 • Wniosek o rewizję wyroku
 • Wniosek o wykładnię wyroku
 • Wniosek o nieujawnianie tożsamości skarżącego (wniosek o zarządzenie anonimowości)
 • Wniosek o ograniczenie jawności dokumentów postępowania
 • Zawiadomienie o skardze w trybie pilnym
 • Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania przed ETPC w innym języku niż urzędowy
 • Przyznanie pomocy prawnej skarżącemu
 • Zarządzenie środków tymczasowych (ang. interim measures)
 • Procedura pilotażowa i wyrok pilotażowy
 • Połączenie skarg do wspólnego rozpoznania
 • Jednoczesne rozpoznanie skarg
 • Ugoda w sprawie skargi do ETPC i jednostronna deklaracja państwa
 • Przystąpienie państwa do postępowania (gdy skarżący ma jego obywatelstwo)
 • Przystąpienie państwa lub innego podmiotu do postępowania na wniosek tego państwa lub podmiotu
 • Przystąpienie państwa lub innego podmiotu do postępowania na zaproszenie prezesa izby

Wszystkie wymienione wyżej procedury dostępne są w hasłach „Europejski Trybunał Praw Człowieka” i „Prawa człowieka i obywatela”, oprócz tego można je znaleźć także przez wyszukiwarkę pełnotekstową programu LEX Navigator lub w linkach pod odpowiednimi przepisami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Eliza Wasińska

Wydawca LEX Navigator Postępowanie Karne

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top