Prawo01 października, 2022

Personel Plus 10/2022

Ludzie odnoszący sukcesy…

O dobrostanie mówi się ostatnio coraz więcej, od czasu pandemii temat ten mocno zyskał na popularności. Sposób, w jaki funkcjonujemy, przekłada się na wszystkie sfery naszego życia. Specjaliści biją na alarm, twierdząc, że kondycja psychiczna społeczeństw pogarsza się, pogarsza się globalnie. Według raportu firmy Mindy z 2021 r. „Wellbeing mentalny pracowników w Polsce”[1] 60 proc. pracowników czuje się zestresowana, w tym 11 proc. bardzo. Wedle autorów badania stan kondycji psychicznej pracowników jest alarmujący ze względu na powszechny stres, wypalenie zawodowe, problem depresji i lęku. Warto też zauważyć, że od 1.01.2022 r. wypalenie zawodowe zostało wpisane przez Światową Organizację Zdrowia do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób. Niepokojące jest również to, że kolejne pokolenie, obecnie na etapie szkoły podstawowej i średniej, również jest w niezbyt dobrej kondycji. Sama widzę, ile młodzieży wśród znajomych doświadcza stanów depresyjnych. Nie napawa to optymizmem. Tym bardziej cieszę się, że na naszych łamach podejmujemy temat dobrostanu w organizacji, pokazując, jak podejść do niego holistycznie i prezentując doświadczenia różnych organizacji. We wspomnianym raporcie Agata Pelc, chief managing director w Wellbeing Institute, pisze o tym, że rzadko w świecie biznesu dzielimy się problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego. „Jednym z powodów, dla których ten temat należy do tabu, jest niewątpliwie stygmatyzacja – zarówno na poziomie społecznym, jak i osobistym. Negatywne nacechowanie problemów w tym obszarze zdrowia bierze się ze zbyt niskiej świadomości oraz z naleciałości w przekonaniach o osobach chorych. Ma również podłoże w galopującym perfekcjonizmie i chęci bycia idealnym. Boimy się przyznać do pogorszonego nastroju, bo przecież chcemy być postrzegani jako ludzie odnoszący sukces”[2]. Gdzie leży prawda? Na co warto zwrócić uwagę w naszych organizacjach? Co warto przedefiniować? Życzę Państwu wiele inspiracji do działania, by o tych tematach mówić głośno, wyraźnie i stwarzać środowisko pracy, w którym pracownicy będą mogli być autentyczni.

 [1] Patrz: https://activylandingslxcontent.blob.core.windows.net/content-bike/Raport_Wellbeing_mentalny_pracownikow-Mindy_2021.pdf (dostęp: 16.09.2022 r.).
[2] Tamże, s. 12–13.

Spis treści 10/2022:

 temat numeru

9 Gdy koncepcja zderza się z praktyką

Każda firma chciałaby mieć zmotywowane, zaangażowane, zdrowe i otwarte na wyzwania zespoły. Kondycja pracownika jest jednym z warunków produktywności. A ona mocno zależy od troski firmy o dobrostan ludzi. Jeśli jednak działania organizacji będą jedynie odpowiedzią na trendy rynkowe, a nie realne wyzwania stojące przed firmą, to cała koncepcja wellbeingu nie spełni pokładanych w niej oczekiwań.

14 Rzeczywisty dobrostan

Termin „dobrostan” pojawia się w korporacyjnym świecie od dobrych kilku lat, a okres pandemii tę tendencję wzmocnił. Pojęcie to jest obecne w psychologii od końca lat 90 XX w., a ich początki wiąże się z poglądami psychologa Martina Seligmana.

20 Jak dbać o pracowników w dobie wielkiej rezygnacji?

Rosnące tempo życia w połączeniu z pandemią oraz wojną wpływają na brak poczucia stabilności, co coraz częściej skutkuje zmianą priorytetów życiowych pracowników. Od pewnego czasu możemy obserwować zjawisko tzw. wielkiej rezygnacji. Według Małgorzaty Ohme, psycholożki i współzałożycielki start-upu Mindgram, inwestycja w wellbeing pracowników pozwoli uchronić przedsiębiorstwa od skutków tego zjawiska.

26 Wellbeing mamy w DNA

Coraz więcej firm świadomie podchodzi do budowania strategii HR opartej na wspieraniu wellbeingu zespołów i to właśnie one mają szansę lepiej poradzić sobie z obecnym wyzwaniem great resignation. Jak zatem podejść do działań wellbeingowych?

31 Dbając o pracowników, dbamy o firmę

Podstawowym celem firmy jest zysk. Życie prywatne pracowników i ich samopoczucie nie powinny mieć wpływu na rentowność przedsiębiorstwa. My tu pracujemy, a nie bawimy się w rodzinę. Przez lata tego typu hasła były powszechne i wydawały się nawet logiczne. Może dlatego, że zapewniały pewien porządek i klarowność w biznesie. Ale czy wciąż tak jest?

34 Kurs na kulturę dobrostanu

Tematyka kultury dobrostanu cieszy się rosnącym zainteresowaniem firm. Jeszcze niedawno wellbeing organizacyjny był postrzegany wyłącznie jako benefit, a o kulturze mówiło się niewiele. Dzisiaj podejście kulturowe pomaga skutecznie wprowadzać korekty w przyjętym sposobie zarządzania, tak by wbudować dobrostan w środowisko pracy.

 ludzie i wydarzenia

44 Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

Łączenie roli mamy i pracownika to wyzwanie, któremu łatwiej stawić czoła z odpowiednim wsparciem. O powrotach do pracy i roli mentoringu oraz programie Mother Empower rozmawiamy z Izabelą Pipką, dyrektor HR w firmie Robert Bosch.

50 Czas na nowe standardy w HR-ze

Dział HR odgrywa znaczącą rolę w rozwoju kultury biznesowej oraz zwiększaniu zaangażowania pracowników. Dba również o dobre samopoczucie pracowników i ich rozwój osobisty. Jak rozmawiać ze sobą w organizacji bardziej po ludzku?

 raport

56 Ilość, za którą idzie jakość

W polskich firmach przyznawanych jest średnio pięć benefitów. Im większa firma, tym większa liczba dostępnych świadczeń – tak wynika z badania zrealizowanego dla Sodexo. W czasach wysokiej inflacji na znaczeniu zyskują benefity, które wspierają pracowniczy portfel, dlatego ilość powinna iść w parze z jakością.

60 Gigger i jego potrzeby

Nasi rodzice zostali wychowani w przeświadczeniu, że będą pracowali całe życie w jednej firmie. Młodsze pokolenia już od lat nie boją się zmiany pracy, traktując to po prostu jako kolejny rozdział w życiu zawodowym. Tej elastyczności sprzyja gig economy.

64 Nawyki żywieniowe pracujących Polaków

Inwestycje pracodawców w kapitał ludzki mają już od dawna wielowymiarowy charakter. Dotyczą obszarów związanych z kompetencjami zawodowymi zatrudnionych, ale coraz częściej również inwestycji w ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Szczególny wzrost zainteresowania tym obszarem przyniosły ostatnie dwa lata.

 hrm

68 Różnorodność i inkluzja na platformach cyfrowych

Trudno dziś wyobrazić sobie komunikację biznesu bez mediów społecznościowych i platform cyfrowych. Dostęp do globalnej społeczności, łatwa interakcja, niezliczona liczba formatów i opcji kontaktu z odbiorcami są możliwe na ogromną skalę, jak nigdy dotąd.

73 Pułapki sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja jest obecnie naturalnym narzędziem, które ułatwia wiele codziennych czynności. Firmy prowadzą liczne projekty oparte na tej technologii. Pomimo sukcesów sztuczna inteligencja boryka się też z wieloma problemami.

78 Zwiększenie autorytetu służb bhp

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu służba bhp zajmowała się głównie usuwaniem zagrożeń wypadkowych. Dzisiaj to tylko jedno z jej zadań, obok dbania o ergonomię czy o zdrowie psychiczne pracowników, również w sytuacjach kryzysowych. Dlatego aby zadbać o budowę kultury bezpieczeństwa w firmach, służba bhp powinna podjąć działania na rzecz wzmocnienia swojego autorytetu.

 edukacja i rozwój

86 Inflacja i podwyżki

Po ponad 30 latach od transformacji ustrojowej Polski doszliśmy do poziomu inflacji z początku wieku. Jednak o ile w 2000 r., dzięki drakońskim reformom Balcerowicza, mieliśmy zdecydowany trend zniżkowy, to obecnie – m.in. wskutek poluzowania dyscypliny budżetowej, osłabiania kursu złotego, dynamicznego wzrostu płac minimalnych i wojny w Ukrainie – trend jest zupełnie odwrotny.

89 Rosnące oczekiwania pracowników

Wysoki poziom inflacji staje się wyjątkowym wyzwaniem dla pracodawców, nie tylko ze względu na zmniejszenie przewidywalności w prowadzeniu firmy, ogólny wzrost kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa, ale również na rosnące oczekiwania pracowników co do wysokości ich wynagrodzeń.

93 Podwyżki inflacyjne z perspektywy prawa pracy

Pracownicy coraz częściej powołują się na postępującą inflację, oczekując podwyżki. Warto zatem przyjrzeć się przepisom prawa pracy i odpowiedzieć na pytania, czy i jakie obowiązki zostały nałożone na pracodawców w zakresie przyznawania pracownikom podwyżek, a także czy inflacja w jakikolwiek sposób zobowiązuje pracodawcę do ich przyznania.

96 Ważni interesariusze

Szkolenia e-learningowe dotyczą nie tylko ich bezpośrednich użytkowników, którzy mają się czegoś dowiedzieć czy nauczyć z wykorzystaniem tej metody. To ważna grupa, ale przecież niejedyna. Ważne, by w komunikacji dotyczącej prowadzonych projektów pamiętać o pozostałych interesariuszach, ponieważ ich zaangażowanie często ma wpływ na powodzenie projektów e-learningowych.

 prawo

104 Dokonywanie potrąceń z umów-zleceń

Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych korzystają z ochrony wynagrodzenia przed nadmiernymi potrąceniami na podobnych zasadach jak pracownicy. Zakres tej ochrony nie jest jednak identyczny.

110 Work-life balance w pracy zdalnej

Każdy człowiek pełni w swoim życiu jednocześnie kilka ról. Wymagają one zestawu różnych zachowań, co samo w sobie jest czynnikiem zarówno stresogennym, jak i konfliktogennym. W warunkach pracy zdalnej pracownik funkcjonuje jednocześnie w sferze prywatnej (obejmującej też życie rodzinne) oraz publicznej (życie zawodowe).

116 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

 po godzinach

118 Nowości wydawnicze – warto przeczytać!

opinie/komentarze

 • Beata Bardoni / 6
 • Paweł Skrzeliński / 7
 • Katarzyna Cicha / 13
 • Katarzyna Tatarkiewicz / 24
 • Joanna Kucharska / 37
 • Joanna Rutkowska / 38
 • Katarzyna Jung / 40
 • Julita Śródkowska / 42
 • Marek Deręgowski / 80
 • Maciej Mianowski / 82
 • Marcin Zarębski / 84
 • Beata Dyraga / 85
 • Agata Kaczmarska / 95
 • Mirosław M. Bujko / 98
 • Maciej Hoffmann / 100
 • dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska / 102
 • Maciej Ambroziewicz / 115
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top