Prawo01 sierpnia, 2022

Personel Plus 08/2022

Serce czy rozum?

Między zamknięciem jednego numeru a drugim przyjaciółka zagadnęła mnie, czy razem z naszą młodzieżą nie pojechałybyśmy na urlop. Tani lot, Chorwacja lub Sycylia – bo sprawdziła, że za niewielkie pieniądze udałoby się tam polecieć. Ja zazwyczaj wszystko lubię przemyśleć, dopracować i rozpisać, bo to daje mi poczucie komfortu, kontroli i bezpieczeństwa. Ona wręcz przeciwnie – jeśli już zna destynację i ma zarezerwowane noclegi, uważa, że wszystko jest gotowe. Przez lata naszej znajomości uczyłam się od niej większego luzu, tak by przy braku czasu na organizację wypoczynku i ciągłe zagonienie w pracy (a pracę w miesięczniku porównać można do pracy w fabryce) nie być zestresowaną… pójściem na urlop. Nauczyłam się szybciej podejmować decyzje i bawić się balansowaniem na krawędzi różnych niewiadomych, odpuszczać to, na co nie mam wpływu i – „płynąć”. Tak więc na propozycję wspólnego wyjazdu szybko odpowiedziałam twierdząco, choć termin nie był dla mnie komfortowy i wiązało się to z przyspieszeniem prac nad bieżącym wydaniem miesięcznika. Tym sposobem po raz kolejny jedziemy razem, no właśnie – jedziemy, a nie lecimy, bo dla pięciu osób w krótkim czasie nie było szans zarezerwować sensownych lotów i tym razem to ja ją pocieszałam, że wszystko jest tak jak ma być, i z przyjemnością usłyszałam, że mnie nie poznaje…

Zaczęłam wakacyjnie, jednak chciałam nawiązać w ten sposób do procesu podejmowania decyzji. Czy w biznesie, a konkretnie w obszarze HR-owym, jest przestrzeń na kierowanie się intuicją, czy powinno się działać wyłącznie w oparciu o dane i dowody? Działom HR od lat zarzuca się, że nie mówią językiem biznesu, że w zbyt małym stopniu bazują na wynikach badań. Jednak aby opierać podejmowanie decyzji na dowodach, trzeba najpierw je mieć. Oznacza to, że dział HR musi skrupulatnie gromadzić dane i mierzyć najważniejsze wskaźniki. W obecnych czasach, zmiennej rzeczywistości, takie badania warto oprzeć na ankietach pulse check – bo trudno czekać na wyniki odsunięte w czasie. Tylko wtedy można posłużyć się metodą evidence-based szybko i sprawnie. Nie należy przy tym zapominać o intuicji, która jest naszym dobrym doradcą, nawet jeśli posiadamy już HR-owe dowody.

Spis treści 08/2022:

 temat numeru

9 Dane o ludziach

Od kilku lat niemal wszyscy HR-owcy powtarzają chóralnie, że HR trzeba mierzyć. W III edycji „Badania Analityki HR” 85 proc. respondentów mówi, że analityka jest przyszłością działów HR, a 66 proc. twierdzi, że HR w ich firmach opiera swoje rekomendacje i decyzje na analizie danych. Co zatem powstrzymuje resztę badanych przed mierzeniem HR-u?

14 Controlling personalny

Na funkcjonowanie systemu controllingu ogromny wpływ ma wyjątkowość zasobów ludzkich, ich odrębna specyfika, odmienność od pozostałych zasobów firmy. Ludzie mają różne cechy fizyczne, osobowość, inną zdolność postrzegania, zróżnicowane wykształcenie i często bardzo odmienne doświadczenia.

18 Jak ocenić pracę HR-owców w organizacji?

By odpowiedzieć na tak postawione pytanie, warto przyjrzeć się bliżej samej organizacji, jej celom oraz jej kulturze. To co w jednej organizacji będzie sukcesem, w innej może być postrzegane jako sygnał alarmowy, by wdrożyć działania naprawcze.

24 Rozmowa HR-owca z biznesmenem

Wyniki decydują o być albo nie być firmy. Profil działalności, skala, marka czy doświadczenie są bardzo ważne, jednak bez rezultatów finansowych nic nie znaczą. To bardzo cenna informacja i wskazówka, jakiego języka i argumentów używać, aby komunikacja HR-u z biznesem była efektywna.

ludzie i wydarzenia

40 Zawodowy rodzic zastępczy

O zawodowych rodzinach zastępczych rozmawiamy z Magdaleną Jarosz – mamą zastępczą, Damianem Pacześniakiem – koordynatorem kampanii „Rodzina jest dla dzieci” i Piotrem Kuronem z Lee Hecht Harrison Polska, który doradza w zmianach karierowych.

46 Moc doceniania w praktyce

Ile wzruszeń daje wdzięczność, przekonał się każdy uczestnik gali finałowej konkursu „Pracownik Roku”. Wielomiesięczny nabór, weryfikacja zgłoszeń, promocja finalistów oraz ich pracodawców miały dopełnienie 6.06.2022 r. w siedzibie Business Centre Club.

48 Umiejętność uczenia innych

Nie każdy menedżer będzie dobrym trenerem i dobrym mentorem. O tym, jakie osobiste cechy i umiejętności o tym decydują, a także jakie formy przekazywania wiedzy są najbardziej skuteczne, rozmawiamy z Małgorzatą Wardą z firmy szkoleniowo-doradczej Warda & Partners.

54 Psychorozwój drogą do sukcesu

Trzecia edycja konferencji organizowanej przez Transition Group odbyła się 23 czerwca online. Jej tegoroczny tytuł to „Kondycja psychiczna pracownika w rzeczywistości BANI. Dzisiaj, jutro… Z nadzieją…”. Konferencja po raz kolejny zwróciła uwagę, że dobrostan psychiczny pracownika wyzwala jego zaangażowanie i satysfakcję z pracy. A to prowadzi do sukcesu organizacyjnego w świecie BANI.

 raport

58 Świadomi nabywcy szkoleń

Dla dużej części przedsiębiorstw rozwój pracowników jest filarem ich strategii rozwoju, a więc inwestycją, z której nie rezygnują nawet w obliczu turbulencji, jakie wywołał COVID-19. To, że uczenie się i rozwój jest traktowane jak inwestycja, a nie zwykły koszt pracy, jest dla sektora usług rozwojowych dużym wyzwaniem i jednocześnie ogromną szansą.

64 Królowe, wojowniczki i siłaczki

Ponad połowa kobiet pełniących kierownicze funkcje uważa swoją rolę za wspierającą, podczas gdy mniej niż co czwarta postrzega samą siebie jako liderkę. Zdobycie niezależności finansowej jest sukcesem zawodowym dla jednej na trzy badane, a bycie mentorką – dla nielicznych. Jakie są typy liderek i jak wpływają na przemiany modelu nowoczesnego przywództwa?

 hrm

68 Człowiek i robot – dream team?

Wspólna praca ludzi i robotów to nie wizja dalekiej przyszłości, tylko stojąca u progu rzeczywistość. Tym, co w ostatnim czasie uległo zmianie, są możliwości robotów, szczególnie tych nazywanych inteligentnymi, a co za tym idzie rola, znaczenie i wpływ pracy tych maszyn na efektywność pracy ludzi.

74 Zdolność do pracy

Zdolność często wiąże się ze sprawnością, przez którą rozumie się szybkie i zręczne działanie. Być zdolnym to według słownika języka polskiego m.in. móc coś zrobić. Czym zatem jest zdolność do pracy? Czy można o niej mówić tylko w kontekście braku choroby? Co na nią wpływa i jak ona wpływa na nas?

80 Wyzwania pracy hybrydowej

Aby efektywnie rozwijać i prowadzić zespoły ku lepszej przyszłości, liderzy muszą jak najszybciej odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Wyniki naszych badań pokazują jednoznacznie, że polscy menedżerowie mają wiele do nadrobienia w zakresie skutecznego zarządzania zespołami w sposób hybrydowy.

 edukacja i rozwój

86 Błędy przy udzielaniu feedbacku

Temat udzielania informacji zwrotnej jest od co najmniej dekady bardzo popularny. I nic dziwnego. Mówienie trudnych rzeczy jest… trudne. Chcemy być skuteczni, ale nie za cenę nieludzkiego traktowania i czyjegoś poczucia krzywdy. Lawirujemy gdzieś pomiędzy byciem „szorstkim despotą” a „dobrą ciocią”, zastanawiając się, czy faktycznie jest to jedyny wybór.

92 Transformacja kulturowa w prywatnych firmach

Ewolucja nie wydarza się z dnia na dzień. Transformacja organizacji wymaga świadomości konsekwencji własnych zachowań i cierpliwości w oczekiwaniu na rezultaty wszystkich uczestników procesu zmiany, a w szczególności dotychczasowych decydentów – właścicieli i zarządzających na wszystkich szczeblach.

 prawo

100 Obowiązki pracodawcy w zakresie obronności

W dniu 23.04.2022 r. weszła w życie ustawa o obronie Ojczyzny, która reguluje nie tylko kwestie dotyczące powinności obronnych obywateli, ale także prawa i obowiązki pracodawców w kontekście ustawy oraz w stosunku do pracowników powołanych do służby.

106 (R)ewolucyjne zmiany Kodeksu pracy?

Od dawna mówi się o tym, że przepisy prawa pracy nie dotrzymują kroku zmieniającej się rzeczywistości gospodarczo-społecznej. Archaiczne i nienadążające za potrzebami rynku przepisy nijak się mają do potrzeb rynku pracy. Czy to się jednak zmieni w związku z projektowaną nowelizacją Kodeksu pracy? Szanse na to są niewielkie.

112 Obowiązek zachowania poufności w ramach stosunku pracy

Informacja może być najcenniejszą wartością, jaką posiada przedsiębiorstwo. Zachowanie w poufności tego, co stanowi o konkurencyjności danej firmy jest więc kluczowe, a pracodawcy mogą i powinni sięgać do narzędzi, jakie w tym zakresie oferują przepisy prawa.

117 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

 po godzinach

118 Nowości wydawnicze 
– warto przeczytać!

opinie/komentarze

 • Beata Łanik / 6
 • Magda Gawrońska / 7
 • Adrian Bednarczyk / 13
 • Paweł Skrzeliński / 17
 • Katarzyna Szydłowska / 22
 • Marta Borkowska / 23
 • Joanna Czuchnowska / 27
 • Jacek Goś / 28
 • Marcin Zarębski / 30
 • Rafał Glogier-Osiński / 32
 • Magdalena Tur / 33
 • Agnieszka Ert-Eberdt / 34
 • Dorota Piotrowska / 36
 • Stanisław Piotr Nowak / 38
 • Jolanta Blaszkowska-Bastian, Jacek Bastian / 52
 • Ewa Stelmasiak / 73
 • Beata Dyraga / 78
 • Maciej Walkowiak / 85
 • dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska / 97
 • Mirosław M. Bujko / 98
 • Maciej Ambroziewicz / 111
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top