Prawo01 czerwca, 2022

Personel Plus 06/2022

Uskrzydleni

Czy wiesz, czego oczekują od Ciebie w pracy? Czy masz do dyspozycji narzędzia niezbędne do dobrego wykonania pracy? Czy codziennie masz w pracy możliwość wykonywania tego, co potrafisz najlepiej? Czy w ciągu ostatnich siedmiu dni czułeś się choć raz doceniony? Czy szefowi lub komuś innemu w pracy na Tobie zależy? Czy ktokolwiek w pracy zachęca Cię, abyś się dalej rozwijał? Czy w pracy liczy się Twoje zdanie? Czy misja Twojej firmy daje Ci poczucie, że praca, którą wykonujesz, jest ważna? Czy Twoim współ­pracownikom zależy na tym, aby pracować jak najlepiej? Czy znalazłeś w pracy swojego najlepszego przyjaciela? Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy rozmawiałeś z kimś o postępach, jakie poczyniłeś? Czy miałeś w pracy możliwość dokształcania się i rozwoju? Tych 12 pytań pochodzi z ankiety Q12 – jednej z cenionych metod służących pomiarowi zaangażowania pracowników, stworzonej przez Instytut Gallupa. Ankieta pozwala mierzyć takie postawy jak zaangażowanie, satysfakcja, lojalność i duma pracowników[1]. W organizacjach zaangażowanie definiuje się wielo­rako, zresztą trudno się dziwić, skoro „w literaturze przedmiotu pojęcie zaangażowania w pracę definiowane jest na wiele różnych sposobów, rozbieżnych często do tego stopnia, że termin ten cały czas pozostaje dla wielu niejasny i z trudem można znaleźć dwie osoby, które potrafiłyby zdefiniować go w ten sam sposób”[2]. Mnie podoba się określenie zaproponowane przez badaczy pod kierunkiem W.B. Schaufeliego. Można u nich przeczytać, że chodzi o takie zaabsorbowanie pracą, które odnosi się do pełnej koncentracji i skupienia na wykonywanych zadaniach, co może się łączyć z uczuciem szybkiego upływu czasu, charakterystycznego dla czynności motywowanych wewnętrznie, prowadzących do specyficznego stanu umysłu, nazywanego poczuciem przepływu (flow), będącego doznaniem uniesienia, uskrzydlenia[3]. Wydawało mi się zawsze, że stanu flow doświadczają osoby wykonujące pracę, która jest ich pasją, a przecież nie każdy może to o sobie powiedzieć. Jednak czynników wpływających na poziom zaangażowania pracowników jest dużo więcej. Mówiąc o organizacji, trzeba zdać sobie sprawę, że jest to wynikowa dwustronnej relacji: praco­dawca – pracownik. Jak podkreślają eksperci, obecnie, w popandemicznej rzeczywistości, w świecie, w którym tuż za naszą granicą toczy się wojna, kluczem do sukcesu będą empatia, rozmowa, zaufanie i zrozumienie[4]. Każda organizacja, w zależności od sposobu, w jaki się w niej zarządza, doda do tych czynników inne, kluczowe dla niej.

W czerwcu warto też przyjrzeć się sobie i swoim współpracownikom w obszarze HR. W miesiącu, w którym przypada Ogólnopolski Dzień Pracownika HR, życzę, by każdy dzień przynosił Państwu poczucie uskrzydlenia.

Spis treści 06/2022:

 temat numeru

9 Empatia i zaufanie

Gdy dbamy o zaangażowanie naszych zespołów, możemy zyskać nawet 4,5 raza większy wzrost przychodu w porównaniu z organizacjami, które tego nie robią. Skoro te liczby są tak istotne, to jak działać wewnątrz firm i na co należy zwracać uwagę w tak zmiennym, a jedno­cześnie niepewnym otoczeniu, które towarzyszy nam już od ponad dwóch lat?

13 Satysfakcja to za mało

Pracownicy razem z menedżerami tworzą miejsce pracy, to oni proponują rozwiązania, w których mogą wykorzystywać swój potencjał. Dzięki temu mają wpływ na firmę. A z kolei poczucie sprawstwa generuje większe zaangażowanie. O doświadczeniu motywowania pracowników w nowej rzeczywistości opowiada Michał Płaczkiewicz, dyrektor Działu HR i Komunikacji Korporacyjnej w Unum Życie TUiR S.A.

24 Rozwijanie potencjału

Każdy z nas chciałby pracować z zaangażowanym zespołem. Widzieć pracowników, którzy dzielą się pomysłami. Czy jesteśmy w stanie stworzyć takie środowisko? A może to nie zależy od nas, tylko od osobowości i intencji naszych pracowników?

28 Podstawą jest zaufanie

Nie byliśmy gotowi na przyspieszoną szkołę wprowadzania zmian, w jakiej bierzemy udział od dwóch lat. Niektórzy z nas szybciej przyswoili lekcję i wyciągnęli wnioski, inni wciąż mają trudności z przestawieniem się na nowe tory myślenia i działania. Jednak wszyscy poszukujemy skutecznych sposobów na zbudowanie zaangażowania pracowników.

30 Czy czeka nas redefinicja kultury
organizacyjnej?

W postmodernistycznych sieciowych organizacjach jednym z najważniejszych czynników decydujących o sukcesie jest poziom zaangażowania pracowników. Jednak w ostatnich latach obserwujemy istotne zmiany w zakresie stabilności poziomów zaangażowania, co szczególnie zostało przyspieszone w czasie pandemii COVID-19.

34 Pracodawcy mogą zmieniać świat

Warto, by przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniały interesy społeczne, zrównoważony rozwój czy sprawiedliwe relacje handlowe oraz uświadamiały pracowników, że oni również mają wpływ na to, by globalizacja przebiegała w sposób bardziej zrównoważony i sprawiedliwy.

 ludzie i wydarzenia

46 Równi w domu – równi w pracy

Do sierpnia 2022 r. w Polsce zostanie wdrożona dyrektywa work-life balance, która m.in. nadaje ojcom indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego, w tym dziewięć tygodni przeznaczone tylko dla nich. Czy dyrektywa odpowiada na potrzeby pracujących rodziców i czy praco­dawcy są gotowi na tę zmianę?

54 Wykorzystać potencjał kobiet

W debacie „Rekrutacja kobiet na stanowiska kierownicze” udział wzięli przedstawiciele firm doradztwa personalnego, którzy dyskutowali o przyczynach wciąż niskiej reprezentacji kobiet w zarządach i radach nadzorczych polskich przedsiębiorstw.

 raport

58 Docenianie zwiększa motywację

Pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie, inflacja, kolejne podwyżki stóp procentowych, wysokie ceny paliwa i żywności, „Nowy Ład” – to tylko kilka z trudnych tematów, które w ostatnim czasie zajmują myśli wielu z nas i wywołują niepokój. Czy w takim czasie ma sens zajmowanie się docenianiem w pracy?

64 Nauka języka angielskiego w Polsce

Liczba szkół językowych w porównaniu do populacji Polski nie wskazuje na to, że rynek jest już nasycony. Język angielski jest najpopularniejszym językiem obcym, którego Polacy się uczą. Czym wyróżniają się w tym kontekście największe placówki?

 hrm

68 Rola sieci pracowniczych w dobie wojny w Ukrainie

Obecna sytuacja, związana z wojną w Ukrainie, ma ogromne znaczenie dla działań z zakresu DEI (diversity, equity, inclusion – z ang. różnorodność, równość, włączenie), jakie podejmują organizacje zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.

72 Współpracownicy B2B

Dostrzeganie potrzeb pracowników niezależnie od ich formy zatrudnienia stanowi jeden z elementów polityki zarządzania różnorodnością. Aby ją skutecznie realizować, warto skoncentrować się na wszystkich fazach tego procesu.

78 Zatrudnianie osób z niepełno­sprawnościami

Obecnie coraz częściej i więcej mówi się o różno­rodności, jej potencjale, ale i o wyzwaniach, jakie niesie za sobą zarządzanie nią. Różnorodność zaczyna być traktowana przez świat biznesu jako jedna z wartości definiujących politykę i kulturę firmy.

83 Moc wpływu

Od wielu lat w przemyśle funkcjonują systemy sugestii pracowniczych nazywane też programami kaizen. Ich celem jest angażowanie pracownika w tworzenie kultury ciągłego doskonalenia w firmach.

 edukacja i rozwój

86 Dopasowanie e-learningu

Dlaczego personalizujemy? Chcemy, aby nasze otoczenie było dopasowane do nas, naszych oczekiwań, możliwości i potrzeb. Adekwatność treści, formatu i sposobu dystrybucji treści digitalowych to z kolei jeden z kluczowych czynników budowania zaangażowania. A ono przekłada się na większy wysiłek, lepsze wyniki, rozwój biznesu.

96 Atrakcyjna kultura organizacji

Employer branding zyskuje w ostatnim czasie na popularności. Być może to zjawisko wiąże się z trendem rynku pracownika, który narzuca praco­dawcom konieczność dostosowania się do sytuacji, w której to pracownicy dyktują warunki. To oni mają swobodę przebierania w ofertach i wyboru odpowiedniej dla siebie pracy.

102 Lider na nowe czasy

Wystarczyło kilka miesięcy pandemii, żeby w życiu wielu ludzi zmieniło się prawie wszystko. Praca i biznes przeniosły się do online, więc to, jak ludzie żyją, pracują, komunikują się i budują relacje, też musiało się zmienić. Ale największe zmiany – z czego wielu jeszcze do dziś nie zdaje sobie sprawy – zaszły w ludzkiej psychice.

 prawo

106 Elastyczność w wydatkowaniu środków

Przepisy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie definiują wprost, co można, a czego nie można finansować z majątku funduszu, a jedynie określają generalne kategorie celów, w jakich mogą być pożytkowane środki z niego pochodzące. Dysponenci funduszu mają i mieć będą swobodę w szukaniu coraz to nowych sposobów na wspieranie członków swoich zespołów.

112 Więcej praw dla pracowników zagranicznych

Czy wprowadzone zmiany przepisów zachęcą cudzoziemców do wyboru Polski jako docelowego kraju zatrudnienia? Czy możemy liczyć na uzupełnienie braków kadrowych w zawodach, gdzie pracowników brakuje najbardziej? Analiza kluczowych założeń ostatnich nowelizacji pozwoli odpowiedzieć na te pytania.

116 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

 po godzinach

118 Nowości wydawnicze – warto przeczytać!

opinie/komentarze

 • Agnieszka Krajnik / 6
 • Katarzyna Szydłowska / 7
 • Agata Błaszkiewicz / 18
 • Dorota Ćwikła / 20
 • Sylwia Izabela Swaczyna, Wojciech Kamiński / 22
 • Renata Bem / 36
 • Aleksandra Kusz vel Sobczuk / 38
 • Joanna Rutkowska / 40
 • Stanisław Piotr Nowak / 42
 • Jacek Goś / 43
 • Beata Rzepka / 44
 • Łukasz Koszczoł / 76
 • dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska / 90
 • Jacek Kwiecień / 91
 • Julita Śródkowska / 92
 • Mirosław M. Bujko / 94
 • Beata Dyraga / 100
 • Sebastian Kryczka / 115

***

[1]  Patrz: https://www.gowork.pl/blog/12-pytan-gallupa-jak-badac-zaangazowanie-pracownikow/ (dostęp: 16.05.2022 r.).

 [2]  Patrz: https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2018_3_182/haffer-haffer-osobiste-a-zespolowe-zaangazowanie-w-prace.pdf (dostęp: 16.05.2022 r.).

 [3]  Tamże.

 [4]  Patrz: https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/cztery-slowa-beda-kluczem-do-zmotywowania-pracownika-w-2022-roku-nie-ma-tu-pieniedzy,86765.html (dostęp: 16.05.2022 r.).

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top