Personel Plus Image grafika
Prawo01 marca, 2022

Personel Plus 03/2022

Nie czekaj na lepszy czas

W bieżącym „Temacie numeru” przedstawiamy, jaka jest dziś rola kobiet w biznesie i jak się zmieniała na przestrzeni lat. Temat ten może wzbudzać sporo kontrowersji. Jedni dostrzegą nierówności ze względu na płeć występujące w życiu publicznym czy zawodowym, inni będą twierdzić, że ich brak. Sama, kiedy rozmawiałam o tym wątku z moim partnerem, zobaczyłam, że zupełnie inaczej te kwestie postrzegamy…

Ja jednak dotknę innego aspektu – jak kobiety zmieniają się na ścieżce swojego rozwoju. Przyjmujemy w życiu wiele ról, zarówno na polu rodzinnym, społecznym, jak i zawodowym. To, jak do nich podchodzimy, mocno ukształtowane jest przez otoczenie, w którym się wychowujemy, czy kulturowe wzorce zachowań. Każda kobieta zapewne na innym etapie dostrzega potrzebę zadbania o siebie. Przysłuchując się szczególnie tym, które doświadczają macierzyństwa czy przyjmują inne role opiekuńcze, zauważam, że mocno angażujemy się w życie innych, zapominając często o sobie. W wielu opowieściach wybrzmiewa to, że nie do końca żyjemy swoim życiem, często nawet nie dotykamy kwestii tego, co dla nas jest ważne albo odkładamy to na tzw. lepszy czas. A ten lepszy czas często nie nadchodzi, albo przychodzi, kiedy my już nie mamy sił, by spełniać swe marzenia. Stąd na ścieżce rozwoju duchowego ważne, by każdy (dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn) dostrzegł, że przede wszystkim na pierwszym miejscu powinniśmy nauczyć się dbać o nas samych, zbudować właściwą relację z samym sobą, by potem móc w odpowiedni, nie naruszający naszych granic sposób wchodzić w relacje z innymi i wieść satysfakcjonujące życie. Grunt, by dostrzec, że mamy na to wpływ i podejmować właściwe wybory, nie przejmując się tym, że nie wszystkim one będą pasowały.

Spis treści 03.2022:

 temat numeru

8 Przyszłość jest kobietą

Kobiety odgrywają dużą rolę w kształtowaniu przyszłości biznesu. Są wpływowymi konsumentami produktów i usług oraz kształtują trendy konsumenckie. Awans zawodowy kobiet ma również kluczowe znaczenie dla sukcesu w biznesie. Firmy, w których kobiety są liderami, często osiągają lepsze wyniki niż ich konkurenci.

14 Inspirowanie, wspieranie, umacnianie

Kobiety stanowią w Polsce 52 proc. ludności. Ponad 40 proc. kobiet z wyższym wykształceniem nie pracuje, tylko w 20 proc. firm należą do top managementu. Te statystki powinny wyglądać inaczej, jeśli chcemy mówić o równości w biznesie.

18 „Cnoty niewieście” na miarę XXI wieku

Dlaczego solidnie wykształcona większość społeczeństwa, wyposażona także w atuty takie jak empatia, zdolność budowania relacji i odpowiedzialność społeczna, jest wciąż niedoreprezentowana na najwyższych stanowiskach oraz na rynku pracy? Z czego to wynika i jak możemy to zmienić?

24 Wspieramy, bo to się opłaca

Zarządzanie w biznesie i polityce od wieków spoczywało w męskich rękach. W biznesie do najwyższych, prestiżowych stanowisk udaje się dotrzeć nielicznym kobietom, stanowią one zdecydowaną mniejszość w grupie menedżerów najwyższego szczebla.

32 Innowacja jest rodzaju żeńskiego

Dlaczego dbamy o kobiece oblicze firmy? Nie ma wątpliwości, że inwestycje w pierwiastek żeński są ważne dla rozwoju innowacyjnego biznesu i oczywiście dla samych kobiet pracujących w firmie.

36 Czy płeć ma znaczenie?

Pisząc o roli kobiet w biznesie, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że mamy pewną dychotomię. Z jednej strony w świecie cywilizacji zachodu nie ma innych praw obywatelskich ze względu na płeć. Z drugiej strony stan faktyczny tego nie odzwierciedla.

 ludzie i wydarzenia

42 Polecam otwartość, transparentność i konsekwencję

O wewnętrznej komunikacji, sposobach rekrutacji i strategii rozwoju kadr rozmawiamy z Małgorzatą Jakubczyk, dyrektorem HR CEEBB w Bacardi Martini Polska.

46 Leadership in BANI world

Zmiana mindsetu lidera powinna iść wraz ze zmianą skali swojej organizacji, a jego krzywa rozwoju wraz z krzywą rozwoju firmy. To jedna z najmocniejszych inspiracji, którą wniósł Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT, na „Spotkaniu Liderów Agile” organizowanym przez firmę ROSIEK Solutions pod patronatem „Personelu Plus”.

48 Powrót do szkoły

Gdyby mnie zapytano, ile zawdzięczam systemowej edukacji, a ile nauczyłem się sam, odpowiedź nie byłaby pochlebna dla systemu. I wcale nie dlatego, że uznaję go za nieprzydatny. Wręcz przeciwnie – okres obowiązkowej nauki jest absolutnie niezbędny dla rozwoju wszechstronnych zainteresowań. Jednak ostatecznie każdy człowiek uczy się wszystkich istotnych umiejętności sam.

 raport

54 Nienowa „nowa normalność”

Coś, co przez wiele lat wydawało się niemożliwe – efektywna praca z domu, i to bez bezpośredniego nadzoru szefa – stało się faktem. I choć w Polsce, bardziej niż w innych krajach europejskich, wciąż wolimy chronić swoją prywatność, rekordowa liczba pracowników oczekuje, że stan ich zdrowia psychicznego stanie się tematem „służbowym”.

61 Czego potrzebują zespoły, by współpracować?

Umiejętność pracy w zespole to jedna z bardziej pożądanych kompetencji na rynku pracy i jednocześnie jedna z najczęściej wpisywanych umiejętności w CV. Nie jest to niczym zaskakującym, gdyż, jak wiadomo, to od jakości współpracy w dużej mierze zależy sukces konkretnego projektu czy wręcz całego przedsiębiorstwa.

64 Inżynierki rosną w siłę

PKB Polski mogłoby być o 9 proc. wyższe, gdyby lepiej wykorzystać potencjał kobiet na rynku pracy. Stanowią one w Polsce 52 proc. populacji, podczas gdy ich udział w rynku pracy wynosi 44 proc. Jednak cicha rewolucja kobiet to fakt.

68 Różne pokolenia pod firmowym dachem

Świeżo upieczona absolwentka uczelni, specjalista będący jednocześnie rodzicem, doświadczony ekspert u progu emerytury – dla każdego z nich świadczenia pozapłacowe są cennym wsparciem i uzupełnieniem wynagrodzenia, ale nie wszystkich zadowoli to samo. Jak więc skomponować ofertę benefitową, aby spełniała swoją rolę i wzmacniała motywację w różnorodnym zespole?

 hrm

72 Czy rasizm to nie nasz problem?

Gdy pytam organizacje o przejawy rasizmu, rzadko słyszę o pracownikach obrażających inne osoby ze względu na ich (ciemniejszy) kolor skóry. Słyszę raczej, że w Polsce szkolenia D&I z przeciwdziałania rasizmowi nie są potrzebne, bo „u nas nie ma tego zjawiska”, albo „nie mamy zbyt wielu mniejszości etnicznych w firmie” lub „rasizm to nie nasz problem, bo nie jesteśmy w USA”.

76 Po co w firmie psycholog?

Jak ułatwić firmom tworzenie przyjaznej, szczęśliwej kultury organizacyjnej, zmniejszyć rotację, poprawić wskaźniki produktywności, a pracownikom zapewnić komfortowe środowisko pracy? Należy zapewnić pracownikom pomoc psychologiczną.

78 Covidowa (nie)rewolucja

Wbrew panującym stereotypom kompetencje osób z niepełnosprawnościami stoją na wysokim poziomie i są dość mocno zróżnicowane. Codzienne życie z niesprawnością poniekąd zmusza je do ponadprzeciętnego wysiłku, aby wyróżniać się na rynku pracy.

82 Poznanie kultury i celów firmy

Zdaniem 93 proc. pracowników oboarding jest kluczowy dla decyzji o pozostaniu w firmie. Ważne jest jednak przede wszystkim przeprowadzenie go w taki sposób, aby pracownik szybko zrozumiał, jakie są cele firmy i jej kultura organizacyjna.

 edukacja i rozwój

86 Czy blockchain zrewolucjonizuje HR?

Technologia łańcucha bloków kojarzona jest głównie z kryptowalutami, ale jej potencjał z powodzeniem wykorzystuje się w wielu innych dziedzinach – od zarządzania łańcuchem dostaw po tworzenie dzieł sztuki.

92 Jak układać pytania do testów e-learningowych?

Testy e-learningowe – bazujące przecież na tych samych mechanizmach co ćwiczenia – służą w dużym uproszczeniu sprawdzeniu, czy odbiorca szkolenia zrozumiał treści szkolenia i umie je zastosować.

94 Więcej żeńskiej energii w biznesie

Przeczytam 50 książek w roku, podniosę kwalifikacje, zdobędę nowe umiejętności. To cenne postanowienia, ale może warto pójść w kierunku przeciwnym do rozwoju intelektu? Wchłanianie informacji nie jest bowiem jedynym sposobem rozwijania mądrości.

98 Samodzielni i proaktywni

Samoedukacja to proces, który jest niezbędnym, coraz bardziej oczywistym elementem rozwoju pracowników. Jednak aby proces ten został w pełni doceniony przez pracodawcę, konieczne jest, by pracownik wiedział, dlaczego rozwija konkretną wiedzę.

 prawo

106 Rewolucja w urlopach rodzicielskich?

Nie ma wątpliwości, że postępujący konsumpcjonizm zmusza nas do coraz większej liczby prywatnych wyrzeczeń, stawiając na pierwszym miejscu karierę i rosnące fundusze w portfelach elektronicznych. Jednocześnie życiu rodzinnemu nie sprzyja z pewnością postawa pracodawców.

111 Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Od 29.01.2022 r. obowiązują nowe zasady zatrudniania cudzoziemców. Nowelizacja wychodzi naprzeciw postulatom usprawnienia procesu uzyskiwania zezwoleń związanych z zatrudnieniem obywateli państw spoza UE.

117 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

 po godzinach

118 Nowości wydawnicze – warto przeczytać!

opinie/komentarze

 • Małgorzata Górska / 6
 • Angelika Śniegocka / 7
 • Marta Lewandowska / 15
 • Milena Olszewska-Miszuris, dr Anna Golec / 22
 • Paweł Skrzeliński / 27
 • Monika Jankowska-Rangelov / 28
 • Karol Bukala / 30
 • Stanisław Piotr Nowak / 35
 • Joanna Kucharska / 40
 • Ewa Stelmasiak / 47
 • Beata Dyraga / 85
 • Dagmara Ptasińska / 96
 • Jarosław Marciniak / 102
 • Olga Pietrucik / 104
 • dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska / 105
 • Małgorzata Piętka / 116
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top