Prawo17 grudnia, 2018

Nasz jubileusz - Małgorzata Pomianowska

Rok 2019 jest wyjątkowy. Przypada na niego nie tylko jubileusz ćwierćwiecza „Dyrektora Szkoły”. Mija również 20 lat, od kiedy po raz pierwszy odbyła się Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół, i 15 lat od momentu, kiedy to Irena Dzierzgowska zainaugurowała na łamach naszego czasopisma Akademię Zarządzania Dyrektora Szkoły.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/1

Miesięcznik „Dyrektor Szkoły” doczekał się kolejnego jubileuszu. Już przez 25 lat docieramy do rąk dyrektorów szkół, przedszkoli i innych instytucji oświatowych. To dzięki pomysłowości i determinacji kilku zapaleńców, do których należeli: dr Danuta Elsner, dr Antoni Jeżowski, dr Tadeusz Kowalski, Marek Lercher, dr Jan Kropiwnicki, dr Stanisław Sławiński, Romuald Witczak, Stefan Witek i Janusz Wrzal, w styczniu 1994 r. na rynku wydawniczym pojawiło się pismo branżowe adresowane do dyrektorów szkół i przedszkoli. I był to strzał w dziesiątkę!
Tadeusz Kowalski, pierwszy redaktor naczelny czasopisma, pisał: Szanowni Czytelnicy! Macie przed sobą pierwszy numer nowego czasopisma pedagogicznego „Dyrektor Szkoły”. Wyszliśmy z założenia, że taki periodyk jest spełnieniem pilnych oczekiwań kierowników placówek oświatowo-wychowawczych, a zwłaszcza dyrektorów wszystkich typów szkół. Ma bowiem pomagać Wam w rozwiązywaniu codziennych problemów organizacyjnych i kierowniczych oraz w stałym usprawnianiu Waszej działalności kierowniczej (…). Chcielibyśmy również sprostać potrzebom pracowników administracji państwowej i samorządowej, którzy – mamy nadzieję – znajdą u nas również wiele materiałów ułatwiających im pracę i zechcą nam również nadsyłać swoje przemyślenia i opisy doświadczeń.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top