Prawo01 sierpnia, 2022

Dyrektor Szkoły 8/2022

Mam nadzieję, że letni odpoczynek spędzają Państwo zgodnie ze swymi marzeniami i planami. Ten czas na oddech i oderwanie się od codziennych spraw jest nam wszystkim niezmiernie potrzebny. Wakacyjny flow pozwala nabrać dystansu do wielu spraw i w efekcie obiektywniej i bardziej twórczo na nie spojrzeć. Daje też energię tak potrzebną do radzenia sobie z wyzwaniami, jakie przynosi nieustająco zmieniająca się rzeczywistość, w tym ta edukacyjna.

Pomocne w sprostaniu zadaniom czekającym nas po powrocie z urlopu może być również przygotowane przez Michała Łyszczarza kompendium zadań i obowiązków dyrektora w całym roku szkolnym.
Kondycja psychofizyczna i kompetencje merytoryczne nie są jedynymi czynnikami, które mają wpływ na sprawność i skuteczność działania. Trudnym do przecenienia sojusznikiem w naszej pracy są bez wątpienia rodzice. O tym, jak budować z nimi dobre partnerstwo oraz jakie bariery i możliwości towarzyszą temu procesowi, pisze Małgorzata Nowak w Materiałach dla nauczycieli oraz Niezbędniku.
Wątek zapewnienia odpowiedniego klimatu do współpracy podejmuje również dr Danuta Elsner w artykule Szkoła jako wspólnota. Omawiając narastające we współczesnych społeczeństwach zjawisko samotności, autorka zwraca uwagę na znaczenie inkluzyjnego środowiska, a także aktywnego i świadomego integrowania całej społeczności szkolnej. Podkreśla nie tylko ogromną wartość wspólnotowości, która może i powinna być ważnym celem pracy zarówno na poziomie klasy, jak i całej placówki, ale podaje też konkretne sposoby tworzenia wspólnoty, a w konsekwencji zapobiegania m.in. poczuciu osamotnienia i alienacji.

Spis treści DS.8.2022

Niezbędnik Dyrektora – Współpraca z rodzicami
Bariery partnerstwa rodzice – szkoła Małgorzata Nowak
Pomysły na zaangażowanie rodziców Małgorzata Nowak
Indywidualna wywiadówka Małgorzata Nowak

Co w prawie piszczy
Vademecum dyrektora szkoły Michał Łyszczarz
Nowe zasady zatrudniania specjalistów Agata Piszko

Polityka edukacyjna
Kryzys kadrowy Bogdan Bugdalski
Upolitycznianie szkoły Jarosław Kordziński

Barwy zarządzania
Szkoła jako wspólnota Danuta Elsner

Nowe technologie
E-fabryka zasobów edukacyjnych Katarzyna Polak

Pracownia pedagogiczna
Uproszczone obietnice psychologii pozytywnej Tomasz Garstka
Materiały dla nauczycieli

Partnerstwo z rodzicami
Rodzicielskie lekcje

Super Dyrektor Szkoły
Docenić dyrektora Danuta Elsner

Inspiracje Dyrektora
Mapa naukowa
Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
Osobowość edukacji – Aleksander Pawlicki
Wymarzona praca
Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania…
Rekordziści w tyciu

Kuluary oświaty
Dziennik wypoczynku Małgorzata Nowak
Maile do młodej dyrektorki

O (nie)znajomości prawa Małgorzata Nowak
Subiektywnie o edukacji
Przykład seniorów Tomasz Kozłowski

Aktualności
Mniej stopni awansu
Priorytety polityki oświatowej
Program „Gry w edukacji”
Stołówka w każdej szkole podstawowej
Zgłoszenia do akcji Narodowe Czytanie
10 tys. zł na promocję aktywności
Kara od dyrektora zamiast policji
Trzy podręczniki do nauki HIT?
Potrzeba 14 tys. wolontariuszy
Walka z dezinformacją
Nowe cykle filmowe dla uczniów
Laureaci XII edycji akcji „Twoje dane – Twoja sprawa”

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top