Prawo01 czerwca, 2022

Dyrektor Szkoły 6/2022

Dobiega końca szczególny rok szkolny. Pierwsze jego miesiące naznaczone były pandemią i wynikającym z niej brakiem stabilności w realizacji zajęć: z trybu stacjonarnego przechodziliśmy na zdalny, w wielu przypadkach decydowaliśmy się na hybrydowy. Jednak te wyzwania były nam już znane i w pewien sposób oswojone. Natomiast pod koniec lutego, wraz z agresją wojskową Rosji na Ukrainę, przed polską oświatą stanęło nowe niezwykle ważne i odpowiedzialne zadanie – przyjęcie do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych tysięcy dzieci uciekających z ogarniętej wojną ojczyzny.

Znalazły miejsce w grupach przedszkolnych, oddziałach przygotowawczych, klasach ogólnodostępnych. Wielu ukraińskim rodzinom zostały udostępnione miejsca w bursach i internatach, ruszyła ogromna fala pomocy uchodźcom.
Mamy już za sobą kilkanaście tygodni wsparcia udzielanego wschodnim sąsiadom.  Jak ta sytuacja wygląda z perspektywy dyrektorów szkół i nauczycieli, jak poradzili sobie z napływem ukraińskich uczniów, które rozwiązania się sprawdziły, a które wymagają modyfikacji, co budzi niepokój, na jakie wsparcie można liczyć – na te i inne pytania odpowiadają rozmówcy Małgorzaty Nowak w artykułach Uchodźcy z Ukrainy w polskich klasach oraz Ukraińskie oddziały przygotowawcze. Teksty te otwierają czerwcowy Niezbędnik odnoszący się sytuacji ukraińskich dzieci w polskich szkołach.
Podejmujemy w nim również tematy dotyczące minimalizowana traumatycznego wpływu wojennych doświadczeń i budowania wspólnotowości społeczności szkolnej. Tomasz Garstka podpowiada, jakie sygnały w zachowaniu uczniów powinny budzić nasz niepokój i jak na nie reagować oraz proponuje przebieg spotkania z rodzicami na temat dobrostanu psychicznego dzieci. Natomiast Anna Klimowicz w opracowanym przez siebie scenariuszu zajęć podaje kilka sposobów na integrację uczniów ukraińskich z polskimi. Wątek ten kontynuuje Małgorzata Nowak, przedstawiając wypracowane w ostatnim czasie dobre praktyki, które warto stosować także w roku szkolnym 2022/2023.

Spis treści DS.6.2022

Niezbędnik Dyrektora – Nauka dzieci z Ukrainy
Uchodźcy z Ukrainy w polskich klasach Małgorzata Nowak
Ukraińskie oddziały przygotowawcze Małgorzata Nowak
Scenariusz spotkania z rodzicami Tomasz Garstka
Niepokojące zachowania dzieci Tomasz Garstka
Scenariusz lekcji dla klas VI-VIII Anna Klimowicz
Pomysły na integrację Małgorzata Nowak

Co w prawie piszczy
Opiekun tymczasowy dziecka z Ukrainy Mikołaj Darmosz
Planowane zmiany w prawie pracy Barbara Tomaszewska
Wypadek ucznia w szkole Joanna Lesińska
Pytania do eksperta

Polityka edukacyjna
Nowelizacja przepisów oświatowych Bogdan Bugdalski

Barwy zarządzania
Modele mentoringu Danuta Elsner
Zespoły w radzie pedagogicznej Antoni J. Jeżowski

Nowe technologie
Dyskusja na szczeblu cyfrowym Katarzyna Polak

Pracownia pedagogiczna
Codzienny trening demokracji Bolesław Niemierko
Ciemna strona pracy zespołowej Jan Fazlagić
Materiały dla nauczycieli

Autoewaluacja pracy
Narzędzia do samooceny

Akademia Rozwoju Szkoły
Etyczne zarządzanie Małgorzata Nowak

Inspiracje Dyrektora
Ćwiczenie myślenia
Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
Osobowość edukacji – Iga Kazimierczyk
Lekcje po ukraińsku
Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania…
Genom bez tajemnic

Kuluary oświaty
Maile do młodej dyrektorki

O konstruktywnej krytyce Małgorzata Nowak
Subiektywnie o edukacji
Gramy w zielone? Marcin Dębiński

Aktualności
Zmiany w Karcie Nauczyciela
Doceńmy Super Dyrektorów!
Ponad 7 tys. wakatów
100 lat uczelni Marii Grzegorzewskiej
Trzy nowe strefy odkrywania
Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii
Matura on-line dla Ukraińców
Brak klasyfikacji w oddziałach
Lekcje bezpieczeństwa drogowego
Bez ulg w rekrutacji
Historia Polski dla uczniów z Ukrainy
Senat za nauką po ukraińsku

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top