Prawo01 lipca, 2022

Etyczne zarządzanie - Małgorzata Nowak

W programie studiów podyplomowych z zarządzania oświatą nie ma etyki. Inspiracją do tej lekcji o normach etycznych były rozmowy z kandydatami na kluczowe stanowisko w szkole – wielu nie wiedziało, o co chodzi z tą etyką, kiedy może się im przydać. Sięgnęłam więc do notatek z prac nad Kodeksem Etycznym Dyrektorów. Zawarte w nim zapisy mogą być okazją do refleksji nad dylematami w szczególnym momencie weryfikowania moralnych postaw.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2022/6

Etyka to ogół zasad, norm postępowania obowiązujący w danej zbiorowości, inaczej moralność (https://sjp.pwn.pl/sjp/etyka;2557167.html). Etyczny = moralny, czyli oparty na zasadach postępowania uznawanych za właściwe w określonym środowisku, zgodny z nimi. Etyczny to także prawy, praworządny, przyzwoity, uczciwy, porządny. Bliskim pojęciem jest etos – zespół wartości, norm, wzorów postępowania przyjętych przez daną grupę (https://sjp.pwn.pl/slowniki/etos). Czy (jeszcze) możemy mówić o etosie zawodu nauczyciela? Jakie normy powinny szczególnie wyróżniać dyrektorów jako grupę zawodową? (…)
Pojęcie etyki zawodowej w odniesieniu do profesji nauczycielskiej można rozpatrywać w trzech aspektach, jako:
- teoretyczne rozważania nad ideałem osobowym nauczyciela – jedno z zadań pedeutologii, czyli nauki o działalności i (samo)kształceniu nauczycieli;
- badanie opinii uczniów o idealnym nauczycielu;
- podejmowanie prób formułowania kodeksu etyki zawodowej.


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top