Prawo01 lipca, 2022

Nowelizacja przepisów oświatowych - Bogdan Bugdalski

W cieniu wielkich spraw i projektów, pod pretekstem konieczności uregulowania istotnych problemów polskiej szkoły po pandemii, w tym nauczania zdalnego i hybrydowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadza zmiany, które niekoniecznie mają poparcie w środowisku oświatowym, natomiast istotnie wpływają na system edukacji oraz pragmatykę zawodu nauczycielskiego.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2022/6

W połowie maja Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy z 7.04.2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/2096_u.htm). Senatorowie nie chcieli się zgodzić na przyznanie ministrowi edukacji uprawnień dotyczących możliwości przeprowadzania różnego rodzaju inwestycji w ramach programów rządowych, natomiast za konieczne uznali doprecyzowanie przepisu określającego sposób ustalania wysokości wynagrodzenia za opinie lub ekspertyzy wykonane na potrzeby resortu edukacji. Ponadto w uchwale Senatu znalazła się m.in. sugestia wydłużenia do roku szkolnego 2024/2025 obowiązywania szczególnych zasad w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego.

Ani posłowie, ani senatorowie nie próbowali negować konieczności wprowadzenia uregulowań dotyczących wymogów i sposobu przeprowadzenia egzaminów ósmoklasisty oraz maturalnego, a także znacznego zwiększenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom, co jest podstawowym celem nowelizacji przepisów oświatowych. Kością niezgody były jedynie kwestie wrzucone do projektu w trakcie toczących się od lipca zeszłego roku prac legislacyjnych.

Omawiana nowelizacja zakłada rezygnację z przeprowadzania od roku szkolnego 2022/2023 egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obowiązkowego (biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii). Nakazuje natomiast, aby w latach 2022/2023 i 2023/2024 wymagania egzaminacyjne były tożsame z wymaganiami egzaminacyjnymi, które obowiązywały uczniów w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022, a więc były odchudzone. Ponadto egzamin ma być przeprowadzany w maju, a nie w kwietniu.


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top