Prawo01 marca, 2023

Dyrektor Szkoły 3/2023

Zapisy podstawy programowej, szczególnie jej preambuły, podkreślają znaczenie projektu edukacyjnego w procesie kształtowania różnorodnych kompetencji uczniów. Jednak ta metoda pracy jest często odbierania przez nauczycieli jako wymagająca i to zarówno ze względu na trudności ze stosowaniem jej w tradycyjnym podziale na przedmioty nauczane w systemie lekcyjnym, jak i konieczność innego podejścia do sposobu zdobywania przez uczniów wiedzy i umiejętności. Dlatego też realizacja projektów wymaga szczególnego wsparcia ze strony dyrektora oraz promocji wśród społeczności szkolnej.

Pomocna w wykonaniu tego zadania może być lektura marcowego Niezbędnika, w którym Małgorzata Nowak opisuje wyznaczniki i rodzaje projektów, omawia korzyści ze stosowania tej metody kształcenia oraz trudności w jej realizacji, analizuje zapisy dotyczące projektu edukacyjnego w podstawie programowej, a także podaje interesujące przykłady z praktyki szkolnej.
Wiosna często przynosi ze sobą zmiany. W odpowiedzi na sygnalizowany przez Państwa wzrost zainteresowania tematyką edukacji młodszych dzieci postanowiliśmy w miejsce kwartalnika „Wczesna Edukacja” stworzyć w czasopiśmie „Dyrektor Szkoły” dział poświęcony kształceniu dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dzięki temu treści dotyczące wychowania przedszkolnego oraz nauczania w klasach I–III staną się nieodłącznym elementem naszego miesięcznika i od teraz będą się ukazywały w każdym jego numerze. Tym samym położymy większy nacisk na wskazywanie rozwiązań sprzyjających ciągłości procesu oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych obejmujących zarówno środowisko przedszkolne, jak i szkolne.
Misją „Dyrektora Szkoły” jest towarzyszenie i pomaganie dyrektorom w codziennej pracy. Mamy nadzieję, że poszerzając tematykę czasopisma, w jeszcze większym stopniu ułatwimy Państwu zarządzanie placówką.

Spis treści DS.3.2023

Co w prawie piszczy
Zasady opracowania arkusza organizacji Agata Piszko
Rekrutacja do szkół publicznych Joanna Lesińska
(Nie)potrzebny statut Krzysztof Nowicki

Polityka edukacyjna
Co z obowiązkową religią lub etyką? Bogdan Bugdalski

Barwy zarządzania
Od mistrzostwa do autorytetu Bolesław Niemierko

Niezbędnik Dyrektora – Projekt edukacyjny
Miejsce projektu w podstawie programowej Małgorzata Nowak
Teoretyczne aspekty metody projektu Małgorzata Nowak
Projekt w praktyce edukacyjnej Małgorzata Nowak

Akademia Rozwoju Osobistego
W pułapce prokrastynacji Tomasz Garstka

Nowe technologie
Edukacja cyfrowo rozszerzona Katarzyna Polak

Wczesna edukacja
Edukacja ekonomiczna dzieci Mirosława Suchocka
Ekonomia w edukacji wczesnoszkolnej Włodzimierz Kaleta
Zaburzenia więzi z opiekunem Agnieszka Pomianowska

Pracownia pedagogiczna
Nauczanie tradycyjne czy nowatorskie? Tomasz Garstka
Materiały dla nauczycieli

Autorytet nauczyciela Katarzyna Leśniewska
Budowanie autorytetu Katarzyna Leśniewska

Super Dyrektor Szkoły
Moc działania razem Anna Satel
Mistrzowski duet Anna Satel

Inspiracje Dyrektora
E-nauczyciel na etacie
Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
Osobowość edukacji – Katarzyna Szczepkowska-Szyszko
Recepta na szczęście
Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania…
Niepokój o zmiany klimatu
Mobilne laboratoria

Kuluary oświaty
Herstoria, czyli jej opowieść Danuta Elsner
Maile do młodej dyrektorki
O feminatywach Małgorzata Nowak
Subiektywnie o edukacji
Przykład z Południa Marcin Dębiński

Aktualności
Pensja zależna od przedmiotu
Szkoła może karać ucznia za wygląd?
33 najbardziej potrzebne zawody
Nowe profesje w klasyfikacji
Dofinansowanie budowy hal sportowych
Komórki w szkole tylko do nauki
X Konferencja „Dyrektor Liderem”
„Prawo i zarządzanie w systemie oświaty”
Kwietniowi Antypiraci
Podyplomowe studia dla dyrektorów
Aplikacja będzie pisać za uczniów wypracowania?

Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top