Prawo01 marca, 2022

Dyrektor Szkoły 3/2022

Jednym z ważniejszych zadań oświaty jest wspieranie mechanizmów społecznego włączania i integracji, na co w artykule Uczenie się demokracji zwraca uwagę prof. Bolesław Niemierko. Aby te procesy mogły zachodzić, konieczne jest zaufanie i szacunek do innych, a także tolerancja, która, jak twierdził wybitny antropolog i kulturoznawca, prof. Wojciech Burszta, zakłada jedną podstawową cnotę – uwzględnienie odmienności, relatywizowanie własnego absolutyzmu, co wcale nie oznacza rezygnacji ze sposobu życia, który samemu się preferuje. Nie jest to jednak łatwe.

Dlaczego mamy problem z akceptacją osób odmiennych od nas lub wzorców przyjętych przez grupę, z którą się identyfikujemy? Jakie czynniki mają wpływ na kształtowanie postawy tolerancji u uczniów? W jaki sposób tworzyć środowisko zapewniające poszanowanie tożsamości i indywidualnych wyborów, akceptujące różnorodność, wolne od dyskryminacji? To pytania, z którymi mierzą się autorzy marcowego Niezbędnika.
Pomimo że, jak głosi łacińska paremia, Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem (‘Znajomość praw nie polega na pamiętaniu ich dosłownie, ale na umiejętności stosowania ich sensu’), to jednak mnogość regulacji prawnych, a często też ich niejednoznaczność, bywa dużym utrudnieniem w pracy dyrektorów szkół. Mając tego świadomość, staramy się w każdym numerze naszego czasopisma omawiać wprowadzane rozwiązania legislacyjne i związane z tym obowiązki. Czasem jednak nieodzowna staje się bezpośrednia pomoc prawnika. Na jakie wsparcie w rozwiązywaniu trudnych kwestii może liczyć oświatowa kadra zarządzająca, podpowiada Monika Sewastianowicz w artykule Obsługa prawna szkół.
Przypadający na 15 marca Dzień Edukacji Prawnej może być okazją nie tylko do refleksji nad tym, jak my, dorośli, radzimy sobie ze skomplikowanymi przepisami, ale też stanowić impuls do intensywniejszego propagowania takiej wiedzy wśród uczniów. Interesujące propozycje w tym zakresie znajdą Państwo na stronie Fundacji Edukacji Prawnej „Iustitia” www.edukacja.iustitia.prawo.pl.

Spis treści DS.3.2022

Niezbędnik Dyrektora – Lekcja tolerancji
Tolerancja w niegościnnej rzeczywistości Tomasz Kozłowski
Tolerancja = lepszy świat – scenariusz lekcji Anna Klimowicz
Szkolny regulamin ubioru Kinga Wysieńska Di Carlo
Stres mniejszościowy osób LGBT+ Magdalena Łabędź

Co w prawie piszczy
Obsługa prawna szkół Monika Sewastianowicz
Wypadek pracownika szkoły przy pracy Joanna Lesińska

Polityka edukacyjna
Jak „Lex Czarnek” zmieni szkołę Bogdan Bugdalski
Ideologia w edukacji Jarosław Kordziński

Barwy zarządzania
Zarządzanie szkolną biurokracją Małgorzata Nowak

Nowe technologie
Niepełnosprawni społecznie Maciej Frasunkiewicz

Pracownia pedagogiczna
Rozmawiajmy zamiast mówić – rozmowa z Igą Kazimierczyk Beata Igielska
Uczenie się demokracji Bolesław Niemierko
Paradoksy kultury terapeutycznej Tomasz Garstka
Wychowanie babci Eufrozyny Danuta Elsner
Materiały dla nauczycieli

Językowy efekt Pigmaliona
Świadoma komunikacja

Akademia Rozwoju Szkoły
Postępowanie administracyjne Stanisław Szelewa

Super Dyrektor Szkoły
Teatralna innowacja Anna Satel

Inspiracje Dyrektora
Miasto jak szkoła
Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
Osobowość edukacji – Piotr Kędroń
Kompetencje przyszłości
Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania…
Scenariusze dla edukacji

Kuluary oświaty
Znów o statutach Antoni J. Jeżowski
Maile do młodej dyrektorki

O wrażliwości Małgorzata Nowak
Subiektywnie o edukacji
W szkole jak w domu Marcin Dębiński

Aktualności
Sejm uchwalił „Lex Czarnek”
Nie 400, a 30 skarg rodziców na zajęcia
Mniejsze zmiany w Karcie
Romantyzm Polski patronem 2022 roku
Sześć nowych zawodów na liście
Resort przekaże ZUS dane nauczycieli
NIK o skutkach edukacji zdalnej
180 mln zł na pomoc psychologiczną
Polscy uczniowie najlepsi w CanSat 2021
Dzień Edukacji Prawnej
Innowacyjny sprzęt w każdej szkole
Nowy przedmiot uczący zarządzania

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top