LEX Kompas Orzeczniczy 2.0
Piotr Jarzyński
LEX Kompas Orzeczniczy 2.0 to narzędzie, które bardzo ułatwia mi codzienną pracę. Produkt rozwija się dzięki zaangażowaniu użytkowników. W mojej pracy z orzecznictwem sądów administracyjnych cenię sobie generowane automatycznie autotezy, możliwość szybkiego wyszukiwania podobnych wyroków i grupowania ich w orzeczenia seryjne. Bardzo ważna jest także informacja o orzeczeniach cytowanych i cytujących oraz ewentualnym uchyleniu wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny. Bardzo skraca to wyszukiwanie potrzebnych orzeczeń, które jeszcze całkiem niedawno trwało bardzo długo.
Piotr Jarzyński

W odpowiedzi na uwagi prawników stworzyliśmy LEX Kompas Orzeczniczy. Jest to dedykowany moduł do systemu LEX, którego celem jest usprawnienie tzw. researchu orzeczniczego.

LEX Kompas Orzeczniczy zawiera funkcje, jak:

  • orzeczenia podobne (umożliwia efektywniejsze przeglądanie i analizowanie orzeczeń sądowych)pect to increase their investment in software to support legal work
  • analiza treści (graficznie wyróżnia fragmenty o kluczowym znaczeniu)
  • autoTEZA (funkcja generowane przy wsparciu sztucznej inteligencji, zapewnia szybsze odnalezienie kluczowego fragmentu orzeczenia)
  • orzeczenia seryjne (grupowanie orzeczeń w ramach jednej pozycji na listach wyszukiwania).
Kasia-Irytowska_640x960
Jednym z kluczowych obowiązków prawników w codziennej praktyce jest praca z orzeczeniami. Jednak to zadanie – przy tak dynamicznym wzroście liczby orzeczeń – stanowi nie lada wyzwanie. Na to wprost wskazują użytkownicy LEX-a.

Proces wyszukiwania i analizy orzeczeń jest często określany przez samych prawników jako trudny, czasochłonny, a nawet żmudny. Treści orzeczeń mogą liczyć od kilku do kilkudziesięciu, a zdarza się nawet kilkuset stron. Prawnicy informowali nas, że w tak obszernych dokumentach trudno jest ocenić, które fragmenty są kluczowe dla danej sprawy. Niektórzy mówili wręcz, że research orzeczniczy zajmuje im więcej czasu niż napisanie pisma procesowego.

Biorąc pod uwagę wszystkie te sugestie i na podstawie własnych badań i analiz, stworzyliśmy LEX Kompas Orzeczniczy. Jest to narzędzie kompatybilne z systemem informacji prawnej, którego celem jest usprawnienie researchu orzeczniczego. LEX Kompas Orzeczniczy wykorzystuje wiedzę naszych prawniczych ekspertów oraz możliwości sztucznej inteligencji.
Katarzyna Irytowska
Back To Top