Orzeczenia TSUE i ETPC dotyczące Polski – Raport
Prawo23 maja, 2023

Najważniejsze orzeczenia TSUE i ETPC dotyczące Polski w oczach Użytkowników LEX-a w 2022 r.

Jakimi orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka żyli polscy prawnicy w 2022 r.? Czy były to orzeczenia tylko w polskich sprawach? Jakich konkretnych zagadnień dotyczyły? Czy były to rozstrzygnięcia nowe czy może także starsze?

Na te właśnie pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym raporcie przedstawiającym TOP-5 najczęściej wyszukiwanych orzeczeń obu sądów europejskich przez Użytkowników programów LEX w ubiegłym roku.

Orzeczenia TSUE

Wyrok C-19/20  (Bank BPH)

Wśród wyroków TSUE najczęściej wyszukiwanych w 2022 r. przez Użytkowników programów LEX dominują orzeczenia dotyczące umów kredytów frankowych w kontekście dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Na czele zestawienia znajduje się polski wyrok z 2021 r. w sprawie Bank BPH, w którym TSUE odniósł się do możliwości utrzymania częściowej skuteczności postanowienia stanowiącego warunek nieuczciwy, nieważności umowy zawierającej warunki nieuczciwe, jak też skutków zawarcia umowy zmieniającej umowę zawierającą warunek nieuczciwy. Co ciekawe, popularności wyroku nie stanął na przeszkodzie fakt, że zdaniem wielu ekspertów wyrok ten nie spełnił pokładanych w nim nadziei: do większości kluczowych zagadnień Trybunał odniósł się bowiem skrótowo.

Przypomnijmy, że w omawianym orzeczeniu TSUE uznał między innymi, że:

  1. zmiana umowy kredytu frankowego nie wyłącza jej kontroli przez sąd, ale może zapobiec jej unieważnieniu,
  2. nieuczciwy warunek powinien być usunięty z umowy, a nie naprawiony przez sąd,
  3. dyrektywa 93/13 o nieuczciwych warunkach w umowach konsumenckich ustanawia jedynie minimalny poziom ochrony konsumentów, a kwestia utrzymania w mocy umowy regulowana jest przez prawo krajowe, a
  4. sąd krajowy ma obowiązek poinformowania konsumenta o możliwych skutkach stwierdzenia nieuczciwego charakteru warunku umowy, nawet jeżeli jest on reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika.
Autor: Rafał Bujalski, senior product manager LEX Prawo Europejskie


Pakiet raportów:
"Polscy prawnicy przed sądami europejskimi – ranking, liczby, tendencje”
Pobierz bezpłatnie>>

Back To Top