Z Wolters Kluwer Polska związany od 2001 r.; wydawca programów LEX Prawo Europejskie i LEX Tłumaczenia; autor takich publikacji jak: "Angielsko-polski słownik orzecznictwa sądów europejskich" (Oficyna 2009 i LEX/el.), "Traktat z Lizbony. Ujednolicone teksty Aktów Podstawowych Unii Europejskiej" (Oficyna 2008), "Skorowidz Obowiązujących Przepisów Prawnych Unii Europejskiej" (Lex 2009), streszczenia aktów i projektów aktów prawa UE oraz omówienia orzeczeń europejskich; tłumacz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.


Back To Top