Wie heeft recht op een vergoeding voor thuiswerk door corona?
Fiscaliteit & Accounting03 april, 2020

Wie heeft recht op een vergoeding voor thuiswerk door corona?

Thuiswerk was in veel sectoren al ingeburgerd maar door de COVID-19 pandemie zijn er verplicht nog heel wat telewerkers bijgekomen. Zelfstandigen en ondernemers kunnen aan hun personeel dat thuiswerkt tijdens de coronacrisis een tijdelijke onkostenvergoeding toekennen. Die maandelijkse bureauvergoeding is vrij van belasting en van sociale bijdragen. De maatregel geldt zolang de federale maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus van toepassing zijn.

Extra vergoeding voor alle telewerkers?

Ja. Alle werknemers die nu van thuis uit werken, komen in aanmerking voor een tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk. Ook de werknemers die vóór de COVID-19 maatregelen niet van thuis uit werkten. De werkgever en werknemer moeten geen formele telewerkovereenkomst hebben afgesloten.

Welke kosten worden gedekt?

De tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk is een bureauvergoeding van 126,94 euro per maand. Dit bedrag is voor alle thuiswerkers gelijk. De bureauvergoeding dekt een resem kosten: bureau in de privéwoning, klein kantoormateriaal, elektriciteit, water, verwarming, verzekering, onroerende voorheffing, ... Om dubbel gebruik van de onkostenvergoedingen te vermijden, moeten werknemers wel afstand doen van de al bestaande maandelijkse thuiswerkvergoeding.

Bovenop de bureauvergoeding mag de werkgever ook een kostenvergoeding tot 40 euro per maand terugbetalen voor het gebruik van een privé internetaansluiting met abonnement (maximum 20 euro) en een privécomputer (maximum 20 euro).

Als de werknemer andere kosten moet maken zoals het gebruik van een eigen telefoon of de aankoop van een scherm, dan mag de werkgever die ook terugbetalen. Maar die terugbetaling is gebaseerd op de werkelijke kosten. Daarvoor geldt er geen algemeen forfait.

Sociale kant van dit verhaal

De bureauvergoeding is vrij van RSZ-bijdragen.

Werkgevers die vóór de COVID-19 maatregelen de kosten van hun telewerkers terugbetaalden op basis van de 10% van het brutoloon voor de voorziene thuisprestaties in de telewerkovereenkomst, kunnen die vergoeding pro rata verder betalen (bijvoorbeeld 10% op 2/5de van het maandloon als 2 dagen telewerk was voorzien).
Een vergoeding van 10% van het volledige brutoloon wordt niet aanvaard. Maar een vergoeding van 126,94 euro mag wel uitgekeerd worden in de plaats van de 10% van het pro rata van het maandloon, als dit laatste lager zou zijn.

Fiscale kant van dit verhaal

Voor de werknemers is de bureauvergoeding niet belastbaar in de personenbelasting.
Voor de werkgevers is ze integraal aftrekbaar als beroepskost. De bureauvergoeding is op 1 april 2020 geïndexeerd en verhoogd naar 129,48 euro per maand.

Wil u zekerheid of deze vergoeding als een terugbetaalde kost eigen aan de werkgever zal worden beschouwd? U kan een fiscale ruling aanvragen aan bij de fiscus. U stuurt de aanvraag per e-mail door naar [email protected] en ze zal met spoed behandeld worden. Zodra de maatregelen voor de bestrijding van COVID-19 stoppen, dooft de ruling automatisch uit.

Een overzicht van alle fiscale en financiële steunmaatregelen vindt u op onze topicpagina Corona impact. Meer diepaande info over alle (fiscale) coronasteunmaatregelen vindt u op monKEY, de meest gespecialiseerde databank voor boekhouders en fiscalisten.

Nog geen abonnee van monKEY? Probeer nu gratis en vind alle info die u nodig hebt.
Gerelateerde onderwerpen bekijken
Tax & Accounting
monKEY
De meest gespecialiseerde databank voor tax, finance & accountancy professionals.
Taxworld
Taxworld Newsletter
Doe zoals 9.000 vakgenoten en ontvang onze tweewekelijkse TaxWorld Newsletter
Back To Top