Hebben wij nog recht op coronasteun als we een tantième uitkeren?
Fiscaliteit & Accounting02 november, 2020

Hebben wij nog recht op coronasteun als we een tantième uitkeren?

De belangrijkste fiscale coronamaatregelen zijn uitgesloten voor vennootschappen die een dividend uitkeren of een kapitaalvermindering doorvoeren of elke andere vermindering of verdeling van eigen vermogen. De minister verklaart nu dat ook het uitkeren van een tantième uit den boze is. Bij dat standpunt kunnen wel vragen gesteld worden.

Vier antimisbruikbepalingen

In het algemeen vindt de wetgever dat vennootschappen die nog geld uit de onderneming halen om het uit te keren aan de aandeelhouders, geen hulp nodig hebben en dus geen recht hebben op de coronamaatre­gelen. Voor vier maatregelen vertaalt zich dat in een expliciet verbod om een dividend uit te keren of het kapitaal te verminderen tijdens het lopende boekjaar.

Die vier maatregelen zijn:

  1. een lagere sanctie voor ontoereikende voorafbetalingen (zie Fisc. Act. 2020, 15/9 en 19/10);
  2. een vrijstelling voor toekomstige verliezen (carry back) (zie Fisc. Act. 2020, 23/1);
  3. een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing (zie Fisc. Act. 2020, 24/2 en 25/2);
  4. een belastingvermindering voor de aankoop van aandelen van een door de crisis getroffen vennootschap (zie Fisc. Act. 2020, 24/3-4).

Eigenlijk is er nog een vijfde maatregel: de wederopbouwreserve. Dit wetsontwerp wacht echter nog op parlementaire goedkeuring.

Wat met tantièmes?

De vorige minister van Financiën werd gevraagd te bevestigen dat tantièmes niet onder de uitsluiting vallen, m.a.w. dat men nog tantièmes mag uitkeren zonder het voordeel van de coro­namaatregelen te verliezen. Maar de minister heeft die stelling niet bevestigd.

Een overzicht van alle fiscale en financiële steunmaatregelen vindt u op onze topicpagina Corona impact. Koen Janssens staat stil bij het standpunt van de minister en formuleert hierbij zijn bedenkingen in Fiscale Actualiteit (2020, 36/1) en op monKEY, de meest gespecialiseerde databank voor boekhouders en fiscalisten.

Gerelateerde onderwerpen bekijken
Databank

monKEY

Meer diepgaande info vindt u op monKEY. Ontdek de voordelen voor u en uw kantoor.
Taxworld
Taxworld Newsletter
Doe zoals 9.000 vakgenoten en ontvang onze maandelijkse TaxWorld Newsletter
Back To Top