Businesswoman and businessman in discussion at table in glass walled conference room.
Fiscaliteit & Accounting13 april, 2022

Btw-verlaging op zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers

Om de stijgende energieprijzen draaglijker te maken voor burgers en ondernemingen, heeft de federale regering een aantal energieplannen met verschillende looptijden goedgekeurd. Eén van die plannen is om de bevolking alternatieven te doen zoeken om minder fossiele energie in het dagdagelijks leven te verbruiken. Daarom verlaagt het koninklijk besluit van 27 maart 2022 tijdelijk het btw-tarief naar 6% voor de levering en installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers bij woningen van minder dan 10 jaar oud. Daarnaast wordt het verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak en wederopbouw van een woning verlengd.

Tijdelijk 6% btw voor zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers

Op de factuur voor de levering en installatie van fotovoltaïsche en thermische zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers mag van 1 april 2022 tot en met 31 december 2023 6% btw worden vermeld in plaats van 21%. Er gelden meerdere voorwaarden:

 • De energiebron moet geleverd en geïnstalleerd worden in een woning die jonger is dan 10 jaar. Dat mogen ook nieuwbouwwoningen zijn, of woningen die nieuw zijn opgebouwd na afbraak van een bestaand pand. Bij aankoop van een nog te bouwen woning/woning op plan in zijn geheel, inclusief een warmtepomp, zonneboiler en/of zonnepanelen, bedraagt het btw-tarief op het geheel toch 21%.
 • De klant moet een eindverbruiker zijn. Het lagere tarief is dus van toepassing voor die werken aan privéwoningen van particulieren. Al zijn er daarnaast nog tal van toepassingsgevallen:
  • erkende verblijfsinrichtingen voor bejaarden;
  • internaten die zijn toegevoegd aan scholen of universiteiten of die ervan afhangen;
  • jeugdbeschermingstehuizen en residentiële voorzieningen die op duurzame wijze, in dagen nachtverblijf, minderjarigen huisvesten en die erkend zijn door de bevoegde overheid;
  • erkende opvangtehuizen die in dag- en nachtverblijf thuislozen en personen in moeilijkheden huisvesten;
  • erkende psychiatrische verzorgingstehuizen die op een duurzame wijze in dag- en nachtverblijf personen met een langdurige en gestabiliseerde psychische stoornis of mentaal gehandicapten huisvesten, of gebouwen waar erkend beschut wonen wordt voorzien voor het duurzaam huisvesten in dag- en nachtverblijf en het begeleiden van psychiatrische patiënten.
 • De installatie moet dienen voor een woning die enkel of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt. Zijn dus uitgesloten: technische installaties die uitsluitend dienen voor de energie- of warmtevoorziening voor elementen die niet onder de gewone bewoning vallen zoals zwembaden, sauna's, … Bij gemengd gebruik van de installatie, dus ook voor de bewoning, is het tarief van 6% wel van toepassing.
 • De geïnstalleerde energiesystemen zelf moeten aan bepaalde referentienormen voor uitstoot voldoen. De meeste zonneboilers en warmtepompen hebben geen of nauwelijks uitstoot, voor die installaties is het dan ook geen enkel probleem om deze referentienormen te behalen. Bepaalde technische installaties die gedeeltelijk terugvallen op fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld zonneboilers die maar gedeeltelijk functioneren op basis van zonnewarmte, moeten de specifieke referentienorm behalen die geldt voor de specifieke bijkomende verwarmingsinstallatie op fossiele brandstof die verbonden is met de betrokken zonneboiler.
 • De btw-vermindering moet uitdrukkelijk op de factuur worden vermeld en de klant krijgt 1 maand tijd om de factuur en het verlaagd btw-tarief te betwisten.

Verlenging bestaande tariefverlaging voor afbraak en wederopbouw

Het KB verlengt ook de bestaande btw-regeling van 6% voor werken van afbraak van een pand gevolgd door heropbouw tot een woning (in plaats van 21%), en dit tot en met 31 december 2023. De voorwaarden van deze tariefverlaging worden niet gewijzigd.

Bron: Fiscale Actualiteit op monKEY - de meest gespecialiseerde databank voor tax, finance & accountancy professionals.

Ontdek monKEY
Back To Top