Smiling Man reading on Laptop
Fiscaliteit & Accounting07 januari, 2022

Afschaffing van btw-attest voor renovatie- en herstellingswerken aan privéwoningen

Onder bepaalde voorwaarden zijn renovatie- en herstellingswerken aan woningen van ouder dan tien of vijftien jaar onderworpen aan een verminderd btw-tarief van 6%. Een van de voorwaarden betreft de leeftijd van de woning en het gebruik voor (hoofdzakelijk) privédoeleinden. De dienstverrichter moest een schriftelijk attest uitreiken waarin de klant aangaf dat de woning in kwestie aan de voorwaarden voldeed voor de toepassing van het verminderd btw-tarief van 6%.

Update 2021: een gedetailleerde aangifte vergant het attest 

De wet van 27 december 2021 laat toe dat een gedetailleerde aangifte het attest vervangt. De aangifte moet het volgende vermelden:
“Btw-tarief: bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat:

  • de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste vijftien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken;
  • de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt;
  • de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer aan minstens een van die voorwaarden niet is voldaan, dan zal de klant de toepassing van het verminderd btw-tarief schriftelijk moeten betwisten binnen een termijn van een maand en moet de dienstverrichter een aangepaste factuur of creditnota uitreiken”.

Ook voor woning voor mindervalide persoon

Daarnaast verdwijnen ook de attesten die vereist zijn voor verminderde tarieven die van toepassing zijn op de bouw en renovatie van woningen en woningcomplexen voor mindervalide personen. Ze worden vervangen door een gelijkaardige aangifte op de factuur.

Nieuwe berkeningsbasis voor termijn

Ten slotte wijzigt de wet de berekeningsbasis voor de termijn van 10 of 15 jaar. Het voorgestelde startpunt is de eerste bewoning in de loop van een kalenderjaar dat ten minste 10/15 jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot de werken.

Bron: monKEY - de meest gespecialiseerde databank voor tax en finance professionals

Ontdek monKEY
Back To Top