man werkt op laptop met hoofdtelefoon met zicht op zonsondergang
Legal10 mei, 2021

Telewerken in het buitenland: waarop moet u letten?

Auteur: Partena Professional

Telewerken vanuit het buitenland zit in de lift. Veel touroperators en vakantiehuizen bieden al gespecialiseerde telewerklocaties aan. Maar mag men zomaar telewerken in het buitenland? Wat is de impact op het vlak van arbeidsduur en fiscaliteit? En wat als de werknemer een arbeidsongeval heeft? Catherine Mairy, Legal Expert bij Partena Professional, geeft tekst en uitleg.

Fijn dat u leest. U grijpt duidelijk elke kans om uw hr-kennis te verruimen. Ga zo door: schrijf u in voor onze nieuwsbrief LegalWorld en ontvang maandelijks exclusieve artikels!

Mag een werknemer ‘thuiswerken’ vanuit het buitenland?

“Ja. Telewerk kan even goed vanuit een andere plaats dan de woonplaats van de werknemer worden verricht, bijvoorbeeld in een hotel (of een huurwoning) in het buitenland. Als de werknemer besluit telewerk vanuit het buitenland te verrichten, moet hij of zij wel zijn werkgever op de hoogte brengen en toestemming krijgen vóór het vertrek”, legt Catherine Mairy, Legal Expert bij Partena Professional, uit.

Thuiswerken vanuit het buitenland: belasting. Zijn er gevolgen op fiscaal gebied?

Zijn er fiscale gevolgen aan telewerken vanuit het buitenland? “Belastingen en ook sociale zekerheid kunnen inderdaad beïnvloed worden. Het is mogelijk dat de telewerker belastingen en socialezekerheidsbijdragen moet betalen in het land waar hij telewerk verricht. Om dat te vermijden, moeten strikte voorwaarden worden nageleefd en zijn bepaalde formaliteiten onvermijdelijk. Ook hier is overleg tussen de werkgever en de werknemer van essentieel belang.”

Welke apparatuur is nodig om te kunnen telewerken in het buitenland?

“De telewerker heeft in het buitenland dezelfde apparatuur nodig als thuis en moet dus beschikken over een laptop en een internetverbinding. Hij zal er bovendien, samen met de hoteluitbater (of de eigenaar van de huurwoning), voor zorgen dat de internetverbinding veilig, stabiel en van goede kwaliteit is, om in de best mogelijke omstandigheden te werken. Dit is de verantwoordelijkheid van de telewerker, maar de werkgever kan hem er natuurlijk aan herinneren om zich goed uit te rusten.”

Hoe moet de telewerker de werkuren inplannen?

“Wie op afstand telewerk verricht, moet hetzelfde arbeidsrooster naleven als thuis. De werknemer moet dus bereikbaar zijn tijdens de werkuren. Iemand die regelmatig contact heeft met klanten, moet tijdens de openingsuren bereikbaar blijven voor de klanten. Dat kan voor problemen zorgen, als de werknemer wil telewerken in een land waarmee België een tijdsverschil heeft. In dat geval is overleg vooraf met de werkgever van essentieel belang,” aldus Catherine Mairy.

Wat als de werknemer tijdens het telewerken in het buitenland een ongeval heeft?

Een ongeval dat tijdens het telewerken in het buitenland gebeurt, mag u niet automatisch als een arbeidsongeval beschouwen. Het ongeval moet daarvoor aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De werkgever en telewerker moeten op voorhand een geschrift sluiten met daarin de locatie van het telewerk en de periode waarin het telewerk plaatsvindt. Alleen als het ongeval op de vermelde plaats, en tijdens de vermelde periode plaatsvond, mag u het als arbeidsongeval beschouwen.

Men moet er zich dus van bewust zijn dat, wanneer er geen geschrift is, de telewerker die een ongeval heeft zal moeten bewijzen dat het wel degelijk om een arbeidsongeval gaat.

Het is hoe dan ook van essentieel belang dat werkgevers zich vooraf informeren bij hun verzekeringsmaatschappij ‘arbeidsongevallen’ over dit soort situaties.”

Conclusie en vervolgstappen

Telewerken vanuit het buitenland is mogelijk, maar u moet een aantal zaken in rekening nemen – zoals de fiscale gevolgen, juiste apparatuur en de anticipatie op arbeidsongevallen. Het is nodig om vooraf afspraken te maken over het arbeidsrooster, en over de verzekering in geval van een arbeidsongeval. Meer documentatie rond dit topic vindt u in SocialEye.

Verdiept u zich graag in onderwerpen als deze? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief LegalWorld en ontvang maandelijks exclusieve artikels en tips van experts.

Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Back To Top