telewerk buitenland
Legal10 mei, 2021

Telewerken in het buitenland: waar moet u op letten?

Auteur: Partena Professional

Telewerken wordt steeds meer toegepast in ondernemingen. Veel touroperators en vakantiehuizen hebben speciale telewerkaanbiedingen voor mensen die een locatie zoeken om in het buitenland te werken. Maar mag men zomaar telewerken in het buitenland? Wat is de impact op het vlak van fiscaliteit? Welke apparatuur is er nodig? En wat als de werknemer een arbeidsongeval heeft? Catherine Mairy, Legal Expert bij Partena Professional, geeft tekst en uitleg.

Mag men telewerken vanuit het buitenland?

“Ja. Telewerk kan even goed vanuit een andere plaats dan de woonplaats van de werknemer worden verricht, bijvoorbeeld in een hotel (of een huurwoning) in het buitenland. Als de werknemer besluit telewerk te verrichten vanuit het buitenland, moet hij niettemin zijn werkgever hiervan op de hoogte brengen en diens toestemming krijgen voordat hij vertrekt", legt Catherine Mairy, Legal Expert bij Partena Professional, uit.

Heeft telewerken in het buitenland gevolgen op fiscaal gebied?

"Ja, telewerken in het buitenland kan gevolgen hebben, niet alleen op fiscaal gebied, en dus voor de belastingen, maar ook op het gebied van de sociale zekerheid. Het is mogelijk dat de telewerker belastingen en socialezekerheidsbijdragen moet betalen in het land waar hij telewerk verricht. Om dit te vermijden, moeten strikte voorwaarden worden nageleefd en moeten vooraf bepaalde formaliteiten worden vervuld. Ook hier is overleg tussen de werkgever en de werknemer van essentieel belang," voegt Catherine Mairy toe.

Welke apparatuur is nodig om te kunnen telewerken in het buitenland?

"De telewerker heeft in het buitenland dezelfde apparatuur nodig als thuis. De telewerker zal dus moeten beschikken over een laptop en een internetverbinding. Hij zal er bovendien, samen met de hoteluitbater (of de eigenaar van de huurwoning) voor zorgen dat de internetverbinding veilig, stabiel en van goede kwaliteit is, zodat er in de best mogelijke omstandigheden kan worden gewerkt. Dit is de verantwoordelijkheid van de telewerker, maar de werkgever kan hem er natuurlijk aan herinneren om zich goed uit te rusten.”

En het arbeidsrooster?

"Zelfs als hij op afstand telewerk verricht, moet de telewerker hetzelfde arbeidsrooster naleven als wanneer hij van thuis werkt. Hij moet dus bereikbaar zijn tijdens de werkuren. Een werknemer die voor zijn werk bijvoorbeeld regelmatig contact heeft met klanten, zal tijdens de openingsuren voor de klanten dus bereikbaar moeten zijn. Als de werknemer wil telewerken in een land waarmee België een tijdsverschil heeft, kan dit uiteraard een probleem zijn. In dat geval is overleg vooraf met de werkgever van essentieel belang," aldus Catherine Mairy

Wat als de werknemer tijdens het telewerken in het buitenland een ongeval heeft?

Een ongeval dat tijdens het telewerken in een hotel (of een huurwoning) in het buitenland gebeurt, zal niet automatisch als een arbeidsongeval worden beschouwd. Het ongeval van de telewerker zal namelijk alleen als een arbeidsongeval worden beschouwd als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zo moeten de werkgever en de telewerker een geschrift hebben gesloten waarin de locatie van het telewerk en de periode gedurende welke het telewerk kan worden verricht, worden vermeld. Als de werknemer het slachtoffer wordt van een ongeval op de vermelde plaats en gedurende de periode die in het geschrift vermeld worden, dan zal het ongeval in kwestie als een arbeidsongeval worden beschouwd. Men moet er zich dus van bewust zijn dat, wanneer er geen geschrift is, de telewerker die een ongeval heeft zal moeten bewijzen dat het wel degelijk om een arbeidsongeval gaat.

Het is hoe dan ook van essentieel belang dat werkgevers zich vooraf informeren bij hun verzekeringsmaatschappij ‘arbeidsongevallen’ over dit soort situaties," besluit Catherine Mairy, Legal Expert bij Partena Professional.
Legalworld
Legalworld Newsletter
Het recentste nieuws gratis in uw mailbox
Back To Top